Iniciativa ASP

IXOS nabízí řešení pro menší a střední podniky Novým trendem poslední doby se stává pronájem softwarových řeš...


IXOS nabízí řešení pro menší a střední podniky Novým trendem poslední doby se
stává pronájem softwarových řešení třetím stranám, které je poté provozují přes
datová vedení s velkou šířkou pásma a nabízejí správu, služby a podporu. Tito
specializovaní poskytovatelé IT služeb se nazývají ASP (Application Service
Provider) a pro své zákazníky provádějí implementaci, poskytují jim hostitelské
služby a spravují různé aplikace v datových centrech, která jsou přístupná přes
webový prohlížeč. Díky Internetu a e-businessu se neustále zvyšuje poptávka po
nákladově úsporných softwarových řešeních. Distribuční kanál ASP podstatným
způsobem snižuje celkové náklady firem na vlastnictví celopodnikových aplikací.
Podle posledních studií je 40 % celkových nákladů na vlastnictví aplikací
spojeno s nepřetržitou podporou a analytici odhadují potenciál globálního
obchodu v tržním segmentu ASP na více než 2 miliardy dolarů. Do 4 let by pak
jeho výše měla dosáhnout 22 miliard dolarů. Dobré řešení představuje ASP
především pro menší a střední podniky. Jednou z firem, které ohlásily
iniciativu ASP, je německá společnost IXOS Software. Prostřednictvím ASP nabízí
IXOS menším firmám efektivní správu a archivaci elektronických obchodních
dokumentů. Při výběru partnerů ASP se společnost IXOS zaměří na úspěšné případy
hostování aplikace SAP R/3. V rámci partnerského programu IXOS úzce
spolupracuje s konzultanty, partnery pro technologii a VAR.(jaf)
0 1148 / jafn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.