Inkoust do kanceláří

Inkoustová tiskárna pro barevné zpracování dokumentů byla donedávna chápána jako pomalejší zařízení pro kvalitn


Inkoustová tiskárna pro barevné zpracování dokumentů byla donedávna chápána
jako pomalejší zařízení pro kvalitní, avšak dražší tisk. Uplynulý rok přinesl
na trhu tiskáren mnoho změn apod. K dispozici jsou nyní zařízení, která
zákazníkům mohou nabídnout rychlejší tisk, vyšší rozlišení, výhodnější náklady
na provoz. V testu 10 tiskáren do kanceláře se můžete nejen seznámit s
novinkami na trhu, ale také zjistit, jak moc se liší vaše představy o
inkoustových zařízeních od skutečnosti.
Produkty s inkoustovými zásobníky jsou nyní na trhu ve složitějším postavení,
než tomu bylo v minulosti. Jejich výrobci totiž musejí "čelit hrozbě" levných
barevných laserových čtyřprůchodových tiskáren v přijatelných cenových
relacích. Uvedení takových zařízení ve druhé polovině roku 2002 změnilo postoj
zákazníků k laserovému tisku, neboť ten se stal dostupnější širší skupině
uživatelů. Výrobci na příliv levných laserových strojů reagují různě. Pokud je
sami produkují, nabízejí inkoustové tiskárny jako doplnění produktového
portfolia. Takovým příkladem může být největší prodejce tiskáren, tedy
společnost Hewlett-Packard. Její výrobky se vzájemně doplňují a inkoustové
produkty jsou určeny pro začínající či občasné uživatele s požadavkem na
maloobjemový tisk, přecházejí přes stroje pro měsíční zátěž 5-10 tisíc výtisků,
ale nově modelem Business InkJet 3000 dtn konkurují i vlastní "laserové divizi"
velmi výkonným zařízením s možností 30 000 měsíčních výtisků. Firma Canon se
profiluje jako výrobce rychlých tiskáren pro domácnosti či menší kanceláře a
ani ona se v poslední době nevyhýbá nabídce dražšího, ale podstatně
výkonnějšího výrobku pro skupinu uživatelů jakým je i námi testovaný Canon
N1000. Společnost Epson své snahy rozděluje mezi kancelářské tiskárny a
zařízení pro fototisk, síťové produkty však přesunula právě do skupiny
laserových barevných zařízení. Posledním zajímavým hráčem je Lexmark, který
často představuje produkty s mimořádně příznivou pořizovací cenou a výbornými
schopnostmi tisku textových dokumentů.

Inkoustová současnost
Při plánování testu jsme se snažili vžít do role zákazníků, kteří hledají
kancelářské pomocníky pro tisk svých dokumentů. Zajímaly nás tiskárny, které
zvládnou tisk na běžný kancelářský papír, využívají čtyřbarevný systém azurové,
purpurové, žluté a černé barvy s oddělenými nebo sdruženými inkoustovými
zásobníky a mohou poskytnout dostatečnou kapacitu zásobníků papíru pro uložení
tiskových médií. Postupně jsme vybrali 10 tiskáren, které zastupují všechny
značky na trhu a měly by uspokojit technickou specifikací, cenou nebo
prokázanou výkonností nejen méně náročného uživatele, hledajícího výrobek pro
občasný tisk, ale také skupiny zaměstnanců, kteří budou sdílet tiskárnu v
počítačové síti. Porovnání vlastností jednotlivých zařízení poměrně přesně
vypovídá o trendech vývoje a směru, kterým se bude dále ubírat. Ve srovnání s
minulostí jsou dnes na trhu k dispozici produkty, které mohou tisknou v
rozlišení 4 800 x 1 200 dpi nebo 5 760 x 720 dpi na speciální tisková média,
ale při nanášení barev na kancelářský papír pracují v polovičním rozlišení.
Rychlost opakování se podle technických specifikací zvýšila o 5 až 7 stran a
přesáhla hranici 20 stran A4 vytištěných za minutu. Nutno objektivně dodat, že
tato rychlost je z našeho hlediska spíše teoretická. Při testu se nám na žádném
stroji nepodařilo hranici 20 stran překročit. Možná proto, že nemáme k
dispozici stejnou sadu dokumentů jako výrobci tiskáren nebo nežijeme ve
výjimečné nadmořské výšce s obzvlášť řídkým vzduchem, kde jsou papíry
vysunovány mnohem rychleji. Překvapením pro nás byla dostupnost zařízení
připojitelných do počítačové sítě, možnost vzdálené správy takto připojených
tiskáren, poměrně rychlé zavedení USB rozhraní specifikace 2.0 či oživení
ovládacích panelů některých výrobků v podobě vestavěných displejů pro snadnou
konfiguraci. Kladně můžeme hodnotit vzrůstající podporu oboustranného
zpracování dokumentů (byť u výrobků jediné společnosti a to firmy HP), ale také
klesající provozní náklady. Potěšila nás řada technických novinek a schopnost
tiskáren konkurovat v některých hlediscích jejich laserovým protivníkům. Naopak
méně potěšitelné bylo zjištění, že čeština se pravidelně objevuje v dodávané
dokumentaci, ale ne vždy si najde místo v instalačním procesu nebo v lokalizaci
tiskových ovladačů či doplňkového programového vybavení.

Rozšířené testování
Prověřování výkonnosti inkoustových tiskáren se v TestCentru věnujeme delší
dobu, a tak čas od času aktualizujeme naše testy, aby naměřené výsledky měly
pro čtenáře vyšší informační hodnotu. Kromě běžného měření prvního výtisku
textového dokumentu, souboru MS Word s rozličnými barvami a fonty písma i
grafickým logem, či celostránkové vektorové a rastrové grafiky jsme přistoupili
také k měření rychlosti opakování a doby kontinuálního tisku. Jak jsme uvedli
dříve, rychlost opakování neodpovídá u žádné tiskárny údajům z technické
specifikace. V letošním roce jsme začali sledovat skutečnou rychlost tisku při
opakovaném zpracování textového souboru (1 800 znaků) v náhledovém nastavení
rozlišení monochromaticky. Počet zpracovaných stran ve stejném režimu černobíle
a barevně měříme také u dokumentu MS Word s písmem a grafikou. Nejnáročnějším
úkolem však pro tiskárny bývá zpracování 27 stran PDF souboru s převahou
grafických prvků. Sledování těchto údajů není samoúčelné, snažíme se totiž
nejen pravdivě odpovědět na otázku, která tiskárna je rychlejší, ale zároveň
zjistit, zda se inkoustový tisk může rychlostí (a zároveň kvalitou) poměřovat s
laserovým zpracováním dokumentů. Při testu byly tiskárny připojeny síťovým
rozhraním nebo USB (pokud nebyla síťová zásuvka k dispozici) k počítači Pentium
III 500 MHz s 256 MB operační paměti a MS Windows 98 SE. Rychlost tisku ve
vysoké kvalitě byla měřena také po připojení k počítači Pentium 4 3,06 GHz s
512 MB paměti, rozhraním USB 2.0 a nainstalovaným systémem Windows XP
Professional. Rozdíly v časech zpracování jednotlivých úloh se pohybovaly v
rozmezí plus, mínus 2 sekundy a nelze jednoznačně určit, zda výsledky ovlivnilo
rychlejší komunikační rozhraní, procesor nebo operační systém. V tabulkách
naměřených údajů jsou uvedeny časy z kompletního měření na PC Pentium III 500
MHz. Hodnocení kvality tisku jsme prováděli při porovnávání výsledků zpracování
nejobjemnější úlohy, tedy PDF dokumentu, který obsahuje text, barevnou i
černobílou grafiku. Tiskárny tuto úlohu zpracovaly ve standardním, tj. výrobcem
stanoveném režimu. Každá tiskárna může uvedený dokument zpracovat kvalitněji,
ale v hodnocení jsme se snažili co nejvíce přiblížit praktickému provozu.
Většina uživatelů totiž podle našich zkušeností mění nastavení kvality tisku
jen minimálně (například při vložení speciálních médií) a spoléhá na výrobce,
že standardní režim kombinuje dostatečnou rychlost s alespoň průměrným tiskovým
výstupem.
Při tisku se na běžné nastavení můžete spolehnout u tiskáren Canon. Výrobky HP
Business InkJet si vedou dobře při porovnání grafiky, jejich písmo však při
rychlém tisku občas není ostré. U ostatních tiskáren je při požadavku na
kvalitní tisk lepší obětovat čas a posunout nastavení kvality o jeden stupeň
výše. Časová ztráta 3-12 sekund na stranu A4 může být pro někoho nepříjemná,
ale výsledky jsou díky změně způsobu nanášení barev podstatně lepší.

Canon i550
První výrobek v našem testu zastupuje skupinu produktů, které najdou uplatnění
v menším kancelářském provozu. Jeho tvůrce bohužel nespecifikuje maximální
měsíční provozní zatížení, slibuje však rychlost tisku 18 černobílých a 11
barevných stránek za minutu. Náš test mohl potvrdit jen 11 textových nebo 5,5
barevné strany A4 za 60 sekund v rychlém režimu tisku. Canon i550 je označována
jako stylová, rychlá a vícefunkční kancelářská tiskárna a styl ani funkčnost jí
nelze upřít. Zajímavé je řešení vstupního a výstupního podavače s výsuvnými
lamelami opěrek papíru, které se dají při nečinnosti tiskárny složit, a mohou
tak zmenšit obsazený půdorys stroje. Správnému fungování výrobku napomáhá
přehledný ovladač s trojicí voleb rychlosti a kvality tisku i manuálním
nastavení dalších dvou stupňů zpracování úloh (velmi rychle a velmi kvalitně).
Kvalitu zpracování tisku ovlivňuje MicroFine Droplet Technology s mícháním
barev nanášených v kapkách o objemu 5 pikolitrů. Uživatele jistě potěší
oddělené zásobníky jednotlivých inkoustových barev a nízké provozní náklady.
Tiskárna při testu dokázala velmi rychle tisknou v monochromatickém režimu nebo
vyšší kvalitě barevného zpracování, ale v porovnání s ostatními ztrácela při
tisku dokumentů s drobnou grafikou. Delší čas potřebovala také na kontinuální
tisk. Ovladače tiskárny jsou připraveny pro Windows 95 a novější a Mac OS od
verze 8.6

Canon i850
Horkou novinkou mezi tiskárnami je Canon i850, připravený pro uvedení na trh na
začátku února letošního roku. Vzhledově a rozměrově se neliší od stroje Canon
i550, na horním krytu však přibyl průhledný plast pro sledování tiskové
mechaniky. Ta pro tisk používá stejné oddělené zásobníky barev CMYK, ale
přepracované tiskové hlavy mohou pracovat i v režimu nanášení kapek inkoustu o
objemu 2 pikolitry. Zákazníka sice taková informace zaujme (zejména když si
uvědomí, že menší kapky mu přinesou lepší míchání barev), ale rozhodně nenechá
bez povšimnutí zmínku o vyšší rychlosti tisku, jmenovitě 13 barevných nebo 22
černobílých stran za minutu. Canon i850 byl i v testu rychlejší než levnější
model i550, výhoda rychlosti byla nejlépe znatelná při měření času výtisku 27
stran dokumentu PDF a při zpracování textu s grafikou. Kvalita tisku dokumentů
je při použití běžného papíru srovnatelná, zlepšení by mělo být patrné při
potisku speciálních fotopapírů. Shodné rysy jsme našli i v podpoře platforem PC
a Macintosh a dříve uvedených operačních systémů. Cena tiskárny nebyla v době
testování přesně stanovena, podle vyjádření prodejce by však neměla překročit 8
100 Kč. Vzhledem k tomu, že tiskárna používá stejné inkoustové zásobníky jako
Canon i550, jsou i vypočítané náklady na tisk zcela shodné.

Canon N1000
O tom, že tiskárny Canon rozhodně nemají problém s černobílým tiskem, jsme se
přesvědčili i u třetího výrobku této značky. Canon N1000 patří do skupiny
zařízení pro menší pracovní kolektiv a s počítači v síti dokáže komunikovat
prostřednictvím vestavěného ethernetového rozhraní. Instalace tiskárny probíhá
s přispěním anglicky zpracovaného pomocníka poměrně rychle, zařízení je v síti
spolehlivě nalezeno, je možné změnit jeho IP adresu a prostřednictvím
vestavěného webserveru i sledovat jeho stav a seznam zpracovaných úloh. Ovladač
tiskárny je poněkud skromnější, ale nabízí všechny potřebné funkce. Tiskárna
využívá tiskových hlav, které jsou odděleny od objemných inkoustových zásobníků
a umístěny pod krytem v pravé přední části výrobku. Podavač pro uložení 250
listů papírů možná nebude stačit všem zákazníkům, proto je v nabídce volitelné
výbavy i další dvojice spodních zásuvek, která může zvýšit kapacitu vstupu na
750 listů. Tiskárna je vzhledem k potřebám konfigurace vybavena nejen
signalizačními diodami, ale také displejem se směrovými a "volbovými" tlačítky.
Během testování si zařízení výborně poradilo s tiskem prostého textu, naměřený
čas 6,3 sekundy byl nejrychlejší mezi ostatními stroji, ale porazí i mnohé
laserové tiskárny. Za zmínku stojí také poměrně vysoké rychlosti opakování a
výjimečně nízké provozní náklady. Ale od tiskárny s vysokou pořizovací cenou
přece nemůžeme chtít jiné než dobré výsledky.

Epson Stylus Color C62
Jediný zástupce značky Epson patří do skupiny výrobků pro jednotlivé uživatele,
které nepřekvapí nižší kapacita podavačů, ale potěší je přítomnost USB i
paralelního konektoru. Tiskárna dokáže pracovat s PC a operačními systémy od
verze Windows 95, zvládne také komunikaci s Macintoshi, pokud je na nich
nainstalován alespoň Mac OS 8.1. U zařízení, které patří k nejlevnějším v
testu, nás zaujala vyrovnanost rychlosti opakování u černobílého i barevného
zpracování dokumentů, určité zklamání jsme však zažili při měření kontinuálního
tisku. Epson Stylus Color C62 je dodáván s anglickými ovladači tisku,
doplněnými přehlednými grafickými ikonami. Uživateli nabídne 5 stupňů kvality a
rychlosti tisku, dva nejvyšší jsou přitom určeny pro speciální média, tedy
potahované papíry nebo fotopapíry. Tvůrci tiskárny při její výrobě vynechali
složité ovládací prvky a na zaoblené "kapotáži" si zákazník může stisknout jen
trojici tlačítek pro zapnutí zařízení, vysunutí papíru a výměnu tiskových
zásobníků. Černá barva je umístěna v samostatné cartridgi a v tiskové hlavě ji
doprovází společný zásobník odstínů CMY. Prodejce bohužel neuvádí maximální
měsíční zátěž, podělil se s námi však o ceny spotřebního materiálu. Z nich
vyplývá, že dlouhotrvající provoz by mohl řádně provětrat vaši peněženku.

HP Business InkJet 2280 tn
Nejen ekonomickým tiskem za 0,66 Kč na stranu A4 při 5% pokrytí černou barvou,
ale také vyšší kapacitou podavačů papíru nám imponoval první produkt
společnosti HP. Na trhu není žádným nováčkem, protože svou premiéru si odbyl
před více než rokem. Přesto nelze tvrdit, že by patřil do starého železa.
Technologie tisku PhotoREt III, oddělené tiskové hlavy a samostatné zásobníky
barev jsou hlavní aktiva tohoto zařízení. Cílová skupina zákazníků je obsažena
již v názvu tiskárny, a pokud k němu přidáme i údaj o měsíční zátěži 10 000
výtisků, pak bez váhání můžeme zařadit výrobek k ostatním strojům určeným pro
sdílení v počítačové síti. Český průvodce instalací a české tiskové ovladače
potěší správce systému i jednotlivé uživatele, snadnou konfiguraci
prostřednictvím ovládacího panelu s displejem a řadou tlačítek je možné zaměnit
za pohodlnější zadávání údajů na interní webové stránce. HP Business InkJet
2280 tn patřil z hlediska rychlosti opakování k pomalejším zařízením, své
kvality naopak prokázal ve svižném zpracování kontinuálního tisku. Mezi výhody
patří ovladač PCL 5 i emulace PostScriptu Level 3. Zařízení nám bylo dodáno v
konfiguraci s druhým spodním podavačem papíru, který na jedné straně zvýšil
možnosti zakládání tiskových médií, na druhé straně ale také posunul hranici
pořizovací ceny přes 24 000 Kč.

HP Business InkJet 3000 dtn
Nejdražší, nejrychlejší, největší a nejtěžší. Všechny tyto přívlastky můžeme
bez rozmýšlení přiřadit k druhé business tiskárně společnosti HP. Její
impozantní zjev se vymyká všemu, co bylo dosud na trhu inkoustových zařízení
pro kancelářské použití představeno. Model 3000 je na trhu k dispozici ve třech
konfiguracích a my jsme pro test vybrali nejlépe vybavenou sestavu, která
obsahuje nejen dvojici zásobníků pro 1 100 archů A4, ale také vestavěný
duplexní modul pro oboustranný tisk. Nový Business InkJet překonává specifikace
ostatních produktů dvojicí vestavěných procesorů s pracovní frekvencí 160 a 400
MHz, pamětí 88 MB i emulacemi PCL5e, PCL6 a HP PostScript Level 3. Ovládací
panel s dvouřádkovým displejem a tlačítky je přehlednější a poskytuje informace
o tisku i menu stromové struktury s možností konfigurace. I u této tiskárny se
síťovým připojením lze běžná nastavení provést po zadání IP adresy ve webovém
prohlížeči. HP Business InkJet 3000 se při testech rychlosti opakování nejvíce
přiblížil výrobcem udávaným hodnotám a za minutu dokázal vytisknout 17
textových stran nebo 14,2 černobílého a barevného dokumentu s písmem a
grafikou. Příčiny rychlého tisku tohoto zařízení je třeba hledat v nových
konstrukčních prvcích. Patří sem zejména dvě soustavy vnitřních větráků. První
podtlakem přidržuje papír pod tiskovou hlavou a brání jeho pomuchlání, druhá
žene teplý vzduch na potištěný papír, na němž inkoust rychle usychá. Není proto
problém ihned odebírat výtisky z tiskárny, nebo je bez čekání potisknout
automaticky z druhé strany. A pokud se rozhodnete je ponechat na výstupním
podavači, nemusíte k nim spěchat. I jeho kapacita 300 výtisků je mezi
inkoustovými stroji nadstandardní. Zbývá dodat, že tiskárna je vybavena
tiskovými hlavami s prodlouženou životností a oddělenými samostatnými zásobníky
barev většího objemu než v případě modelu BI 2280.
Za výrobek, který může svou výkonností konkurovat levným laserovým barevným
zařízením, ale v testované zbroji budete muset vydat 43 200 Kč.

HP DeskJet 6122
Ve srovnání s předchozím typem tiskárny je HP DeskJet 6122 na pracovním stole
lehce k přehlédnutí. Zařízení pro osobní kancelářské využití je dodáváno se
samostatným černým zásobníkem a sdruženou barevnou cartridge. Využívá
technologii PhotoREt III a vnitřní uspořádání tiskové hlavy i posunu papíru
bylo převzato z dnes již neprodávané řady tiskáren HP DeskJet 9x0. Svého
předchůdce tento model nezapře ani při pohledu na naměřené časy prvního výtisku
či na rychlost opakování. Rychlé tisky samostatného textu doplňuje pomalejší
zpracování celostránkové vektorové nebo rastrové grafiky. Tisk PDF dokumentu
zaměstnal zařízení na téměř 13 minut, což sice nestačí na kancelářské síťové
stroje, ale zaručuje konkurenceschopnost mezi nižší skupinou výrobků pro
jednotlivce. Pomocí USB 2.0 nebo paralelního kabelu tiskárna komunikuje s PC a
Macintoshi, předpokladem správné funkce jsou operační systémy od verze Windows
95, resp. Mac OS 8.6. Její ovladače i dokumentace jsou zpracovány v češtině, a
pokud při instalaci dodržíte pokyny na dodávaném letáku s vyobrazením
jednotlivých kroků, nemůžete se dopustit žádné chyby. Tiskárna je standardně
dodávána se zadním modulem pro oboustranný tisk a je k ní možné volitelně
dokoupit také druhý spodní podavač papírů. Za zmínku stojí nevysoké provozní
náklady a přiměřená pracovní zátěž 5 000 výtisků měsíčně.

HP DeskJet 6127
Čelní i boční pohledy na novinku společnosti HP mohou snadno zmást oko
pozorovatele a způsobit záměnu za již popsaný model 6122. Teprve prozkoumání
zadního panelu tiskárny napoví, proč je na obou strojích rozdílné označení.
Novější DeskJet 6127 totiž nenabízí paralelní komunikační port, ale vedle USB
2.0 je místo něj zabudována ethernetová přípojka, která umožní tiskárnu sdílet
v počítačové síti. Ke změnám proto došlo i u ovladače tisku, jenž nenabízí USB
nebo Centronics port, ale jako první volbu předloží instalaci sítě a nastavení
IP adresy. Oba produkty by podle technických údajů měly pracovat stejnou
tiskovou rychlostí, a dosáhnout tedy stejných časů prvního výtisku. Při našich
testech však byla tiskárna HP DeskJet 6127 vždy o pár sekund pomalejší. Použití
shodných inkoustových zásobníků naopak přineslo stejné hodnoty provozních údajů
a nijak nás nepřekvapila ani shoda v kvalitě tisku. K tiskárně jsme si
objednali také doplňkový spodní podavač, který přiblížil pořizovací cenu k 10
000 Kč, ale pro síťově zapojené zařízení, či spíše uživatele, může přinést
užitek v podobě rozšířené kapacity současně založených tiskových médií.
Duplexní modul je stejně jako v případě předchozí tiskárny standardní součástí
dodávky.

Lexmark Z45se
Úvodní slova o levných tiskárnách společnosti Lexmark potvrzuje nejlacinější
testované zařízení s označením Z45se. Vychází z předchozího typu Z45, u něhož
změnou firmwaru došlo ke zvýšení pracovního rozlišení z 2 400 x x 1 200 na 4
800 x 1 200 dpi. Nezměnila se však rychlost opakování, která by podle
dokumentace výrobce měla dosahovat 15 černobílých nebo 8 barevných stran za
minutu. Ani Lexmarku se nepodařilo výrazně nadsazenou laťku svého výrobce
překonat a zůstal (stejně jako většina ostatních zařízení) daleko vzdálen od
vytyčené mety. Tiskárna velmi dobře zvládá zpracování monochromatických
tiskových úloh v náhledovém či běžném režimu, ale nastavení vyššího rozlišení
nebo barevného tisku ji značně zpomaluje. Tento fakt je nejlépe patrný při
pohledu do tabulky výsledků testu, kde produkt obsadil nepopulární poslední
pozici. Na obranu tiskárny ale musím spravedlivě dodat, že její textové výstupy
jsou perfektní v jakémkoliv pracovním režimu a pro běžnou korespondenci stačí i
rychlá práce s náhledovým tiskem. Lexmark Z45se je standardně dodáván se
samostatným černým a společným barevným zásobníkem, místo černého inkoustu je
možné založit do tiskové hlavy také odstíny fotoinkoustů. Pro kancelářské
použití však nejsou vhodné. Poskytnou sice lepší barevné podání, zejména v
pleťových barvách, ale mohou při volbě fotopapíru prodloužit čas tisku i na
trojnásobek. Lexmark Z45se může za měsíc potisknout 3 000 papírů a jeho
provozní náklady nemusejí být vysoké při použití velkokapacitních zásobníků.
Pokud však takové zásobníky nenakoupíte, zvedne se provoz na 1,66 Kč při
černobílém tisku a na 5,95 Kč u barevných dokumentů. Zákazníky, kteří si
tiskárnu chtějí koupit, potěší nejen nízká cena, ale také dvouletá záruční doba.

Lexmark Z65n
Další výrobek z dílen Lexmarku nás trochu nepříjemně zaskočil provozními
náklady na černobílý tisk, ale reputaci si napravil příznivou pořizovací cenou.
Za necelých 5 000 Kč totiž zákazníkovi nabídne USB 2.0 rozhraní i síťovou
přípojku, rozšířenou kapacitu podavačů papíru a proti modelu Z45se také vyšší
měsíční zatížení. Tiskárnu je proto možné sdílet v síti, a může jí tak využívat
menší skupina pracovníků. Při nečinnosti stroje se pro úsporu místa na stole
vyplatí odebrat papíry a zmenšit půdorys složením opěrek papíru a zasunutím
výstupní přihrádky. Tato možnost existuje i pro model Z45se. Lexmark Z65n
používá novější inkoustové zásobníky, ale umístění černé barvy i sdružení
ostatních inkoustů je shodné s předchozím modelem. Barevná tisková hlava na
papír nanáší inkoust v kapkách proměnlivé velikosti 3 nebo 10 pikolitrů, černá
barva je vystřelována v kapkách 24 pikolitrů. Kvalitní nátisk černého textu je
doplněn vylepšeným barevným podáním. Duplexní tisk není vyloučen, ale "funguje"
jen při ručním otáčení potištěného papíru. Volby pracovního rozlišení zahrnují
režimy od 300 x x 600 dpi do 1 200 x x 1 200 dpi při použití kancelářského
papíru a nastavení 4 800 x x 1 200 dpi, určené k potisku fotopapírů. Černobílé
výtisky opouštěly tiskárnu poměrně rychle, k průtahům bohužel docházelo u
maximální barevné kvality. I pro tento výrobek však platí, že text má vysokou
úroveň zpracování i při volbě nejnižšího dostupného režimu.

Canon i550 HP Business InkJet 3000 dtn
Po testech jsme titul CW Excellent přisoudili dvěma zařízením. V kategorii
výkonných síťových zařízení jsme se rozhodli pro HP Business InkJet 3000 dtn,
která prokázala nejvyšší rychlost opakování i vysokou měsíční zátěž. Tiskárna
nejlépe vyhoví požadavkům náročného kancelářského provozu a přináší uživatelům
mnoho zajímavých technických prvků. Mezi ekonomickými modely pro jednotlivce
jsme vybrali Canon i550, jež pracuje rychle při černobílém tisku a pomaleji
během barevného zpracování dokumentů. Nízké provozní náklady jsou u této
tiskárny v podstatě reálné, protože zařízení pracuje s oddělenými tiskovými
barvami.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.