Inkoustové multifunkční přístroje

Canon MultiPASS C20 Toto zařízení patří mezi nejlevnější na trhu je nabízeno za 18 178 Kč vč. DPH. Snadné ovlá...


Canon
MultiPASS
C20
Toto zařízení patří mezi nejlevnější na trhu je nabízeno za 18 178 Kč vč. DPH.
Snadné ovládání přístroje přitom zajišťuje nejen lokalizovaný popis celého
ovládacího systému, ale rovněž tak i česky "hovořící" LCD-panel sloužící ke
zobrazení základních hlášení, manuálnímu ovládání a nastavení systému. Pro
snadnou obsluhu je rovněž přibalena bohatá dokumentace v češtině. K počítači je
přístroj připojen paralelním kabelem.
Tiskárna
Mechanismus tisku (a tím i tiskové hlavy) pochází z inkoustových tiskáren
Canon. Při tisku se používají 4 tiskové barvy (tj. včetně černé) nebo jediný
velkoobjemový zásobník černé. Pak se náklady na tisk jedné stránky A4 při 5%
krytí pohybují okolo 1,39 Kč.
Dalším podporovaným tiskovým režimem je fotorealistický tisk, který vyžaduje
speciální zásobník. To však dovoluje dosáhnout vynikající kvality tisku
fotografií, plně dostačující v domácím prostředí a při běžných barevných
náhledech.
Mechanika tiskárny pracuje s rozlišením 720 x 360 dpi a vyhlazováním hran.
Dovoluje při nejnižších kvalitách tisku zpracovat až 5 stran A4 za minutu v
černobílém provedení, resp. téměř 1 stránku za minutu v barevném režimu.
Vstupní automatický zásobník papíru pojme až 100 listů kancelářského papíru do
gramáže 60 g/m2. Kromě automatického podavače je k dispozici i ruční podavač.
Ten je umístěn na zadní stěně jednotky a dovoluje přímý průchod média zařízením
bez ohybů. Je určen pro materiály vyšších gramáží (do 105 g/m2), dopisní obálky
apod.
Skener
Použitý typ skeneru snímá max. 256 odstínů šedé a pracuje s pevnou snímací
hlavou, kolem které se pohybuje předloha. Při práci s nízkým rozlišením načte
stranu A4 za 23 sekund. Optické rozlišení je 200 dpi, s interpolací pak 400
dpi. To nabízí takřka optimální podmínky pro systémy OCR, barevné předlohy se
přirozeně převedou jen na stupně šedé. Automatický podavač předloh pojme až 20
listů papíru. Skener odpovídá standardu TWAIN.
Kopírka
Díky použitému skeneru pracuje pouze ve stupních šedi, kopie jsou tištěny s
rozlišením 360 x 360 dpi, a to rychlostí přibližně 3 strany A4 za minutu. První
kopie opouští stroj asi za 45 sekund a další po 20 sekundách. Kopie se tvoří
přímo z předlohy nebo z obrazu v paměti přístroje. Najednou zvládne až 99
kopií, které mohou být zmenšeny na 70, 80, nebo 90 % velikosti původní
předlohy. Při kopírování lze rovněž zohlednit typ předlohy volbami "Jemné" nebo
"Foto".
Fax
Přístroj podporuje faxové protokoly až do přenosové rychlosti 14,4 Kb/s a
přirozeně vyhovuje standardům G3. Je vybyven systémy komprese MH, MR a MMR,
stejně jako režimem korekce chyb ECM. Při odesílání je možné kromě přímého
režimu využívat i faxování z paměti, která je při svých 672 KB schopna uchovat
až 42 stránek A4 (paměť je společná pro vysílané i přijaté zprávy). K dispozici
je kromě přímého zadání adresáta i 6 voleb "na jeden dotek" a 50 "kódovaných
rychlovoleb". To dohromady dává 57 možných adresátů pro sekvenční vysílání a
rovněž pro tzv. odložené vysílání. V nabídce nechybí ani skupinová volba s
kapacitou až 55 adresátů. Pro přenos jedné stránky A4 je třeba přibližně 6,2
sekundy. Snímání předloh pro faxy využívá až 64 úrovní šedé a lze nastavit
standardní či jemné rozlišení. Příjem faxu je možný buď v přímém režimu rovnou
na tiskárnu, nebo do paměti. I během příjmu lze využívat zmenšování obrazu v
rozmezí od 70 do 100 % originálu. Pokud je připojený počítač zapnutý, je možné
faxy načítat i do počítače. K přístroji lze připojit i telefonní sluchátko,
případně záznamník vzkazů. Nastavení přístroje proto dovoluje volby
automatického, ručního příjmu, příjmu bez vyzvánění atd.
Programové vybavení
Dodávané programové vybavení MultiPASS Desktop Manager s českým rozhraním je
dodáváno na disketách. Po instalaci přibudou v systému ovladače pro tiskárnu a
faxování z libovolné aplikace. Během instalace je kromě kontroly způsobu
komunikace k dispozici i zadání základních identifikačních parametrů faxu, jako
je číslo stanice, název firmy apod., které se ukládají přímo do přístroje a pak
automaticky umisťují do záhlaví zpráv. Stejným způsobem lze přímo z programu
ovlivňovat i další parametry, jako je režim příjmu zpráv, způsob komunikace,
chování při chybách, tisk reportů atd. To vše je možné zadávat přímo na panelu
zařízení, ovšem s daleko menším pohodlím.
V programu lze dále definovat i titulní stránku pro faxy odesílané z PC. K
dispozici je již celá řada předdefinovaných stran (a to včetně českých verzí).
Nechybí ani editor pro vlastní návrhy. Součástí programu je i telefonní seznam.
Ten umožňuje nejen si vytvářet vlastní seznamy faxových čísel, ale také
nastavit volby na jeden dotek, kódované volby a skupinové volby. I tato
nastavení jsou daleko příjemnější než na samotném přístroji. Prostředí Desktop
Manageru však neslouží pouze pro příjem a odesílání faxů, ale i k jejich
plánovanému odesílání, prohlížení, organizování naskenovaných předloh, jejich
ukládání na disk a posílání elektronickou poštou e-mailový klient však musí
podporovat standard MAPI. Bohužel však nejsou provázány seznamy adresátů, takže
je nutné udržovat 2 nezávislé seznamy.
Součástí programového vybavení je ovládání skeneru. U tohoto modelu jde o
velice jednoduchý nástroj dovolující jen základní nastavení, což je ostatně
vzhledem k monochromatickému režimu postačující.
Canon MultiPASS C50
Tento model se od verze C20 liší hlavně použitým skenerem, který je barevný.
Tomu odpovídá i vyšší pořizovací cena 21 838 Kč vč. DPH. V následujících
řádcích proto uvedeme pouze informace o rozdílech.
Tiskárna
Mechanismus tiskárny je zcela identický s modelem C20, a shodné jsou proto i
veškeré technické a provozní parametry.
Skener
Základní koncepce skeneru je sice také shodná (tedy s pevnou hlavou a
pohybující se předlohou), jedná se však o barevný model s max. 24bitovou
barevnou hloubkou. Optické rozlišení je 300 dpi, s interpolací pak 600 dpi.
Vyšší je rychlost skenování ve stupních šedi stránka A4 se nasnímá za 5 sekund.
V barvě se stránka načte nejrychleji za 39 sekund. Předlohy lze v obou
rozlišeních snímat buď ve 256 úrovních šedé nebo ve 24bitové barevné hloubce.
Ostatní parametry (včetně automatického podavače předloh) jsou shodné s C20.
Kopírka
Zde pochopitelně přibývá možnost barevného kopírování. Jak barevné, tak
černobílé kopie jsou tištěny s rozlišením 360 x 360 dpi s vyhlazováním. Oproti
C20 je také k dispozici více kopírovacích režimů: Jemné, Foto, Barva jemné,
Barva návrh, Barva snímek. Od nich se rovněž odvíjí pracovní rychlost kopírky.
U monochromatického režimu jsou parametry shodné (první kopie za 45 s, další
pak po 20 s). V případě barevné kopie trvá jedna strana A4 nejméně 6 minut.
Opět lze kopírovat předlohy buď přímo, nebo z paměti, ovšem více než jednu
kopii (až 99) dovoluje nastavit pouze u monochromatického režimu. K dispozici
jsou rovněž měřítka 70, 80, 90 a 100 %.
Fax
Faxové funkce jsou zcela totožné s modelem C20.
Programové vybavení
Dodávané programové vybavení je obdobné jako u C20. Základem je i zde MultiPASS
Desktop Manager a dvojice ovladačů tiskáren pro přímý tisk a přípravu faxů,
přibyl však nástroj ScanGear pro snímání předloh. Tato aplikace umožňuje mj.
vytvoření náhledu a vybrání si oblasti pro snímání. To vyžaduje opětné vložení
předlohy do podavače skeneru. Menší formáty však již nemusejí být dostatečně
vedeny bočními lištami podavače dokumentů, takže zvolená oblast snímání se
nemusí nacházet na stejném místě jako při náhledu. Zbývající části a funkce
programového vybavení jsou shodné jako u modelu C20.
Xerox WorkCentre 165c
Tento model se snaží oslovit především domácí uživatele je na trhu za 17 788 Kč
vč. DPH. Nabízí však jen základní funkce. Jistým nedostatkem pak je anglicky
komunikující LCD-panel.
Tiskárna
Použitá inkoustová tiskárna zvládne tisk jak v monochromatickém, tak i barevném
režimu. Zatímco kazeta s černým inkoustem je v dodávce, barevnou tiskovou hlavu
se musí koupit zvlášť. Na rozdíl od modelů Canon C20 a C50 se však v barevném
režimu černá barva tiskne soutiskem, což zvyšuje náklady na tisk. Při použití
pouze černého inkoustu lze počítat s náklady na jednu stranu A4 při 5 % krytí
okolo 1,57 Kč. Rozlišení tisku při práci s PC dosahuje 600 x 300 dpi a rychlost
tisku se pohybuje až do 2 stran A4 černobíle a 1 strany za minutu barevně.
Podavač papíru má kapacitu 70 listů papíru s gramáží až 90 g/m2. Využít jej lze
i pro ruční zakládání až do gramáže 170 g/m2.
Skener
Skener s pevnou snímací hlavou pracuje pouze v černobílém režimu s 256 odstíny
šedi a s rozlišením 200 dpi. To už je poměrně nízká hodnota a může vadit i při
zpracovávání textových dokumentů. Rychlost snímání se pohybuje od 12 sekund na
stránku A4. Automatický podavač pojme až 10 listů papíru. Skener pracuje se
standardem TWAIN.
Kopírka
Kvalita kopií je zde limitována parametry skeneru, takže rozlišení nepřesáhne
200 dpi. Hodí se proto hlavně pro textové dokumenty. Rychlost kopírování přitom
dosahuje hodnoty 2 stran A4 za minutu a nastavit lze až 50 kopií. První kopie
přitom opouští zařízení přibližně za 35 sekund a každá další vždy po 30
sekundách.
Fax
Jako jediný model v tomto testu posílá i přijímá faxy max. rychlostí 9 600 b/s
stranu A4 přenese za 12 sekund. I tento fax odpovídá specifikacím G3 a
podporuje systémy komprese MH, MR a MMR, korekci chyb ECM i 64 stupňů šedi.
Operační paměť přístroje pojme až 21 přijatých či odesílaných stran A4. Příjem
faxu je možný buď přímo na tiskárnu, nebo do paměti. Mimo přímého zadání
cílového čísla nabízí menu přístroje i volby pro zadání rychlých voleb 32 čísel
pro fax a 32 čísel pro telefon, dále po 10 jednotlačítkových volbách pro fax i
pro telefon. Lze připojit i telefonní přístroj, zařízení automaticky přepíná
podle typu příchozího hovoru.
Programové vybavení
Programové vybavení je složeno ze skenovací aplikace, ovladače tiskárny a
rozhraní Internet LinkFax pro přenos přijatých faxů do počítače. Jako u
jediného účastníka testu je nutné tiskárnu nasměrovat na sériový port, který
pak rezidentní utilita přesměrovává na paralelní port. To je proto, že pro
faxovou komunikaci se instaluje zcela běžný ovladač faxmodemu, a tak lze pro
odesílání používat každý nástroj, který pracuje s běžnými modemy, včetně
poštovních klientů standardu MAPI, a využívat jejich seznamy kontaktů. Ovladač
tiskárny dovoluje plnohodnotné nastavení parametrů tisku a navíc disponuje i
on-line monitorem stavu, který informuje uživatele i o stavu náplně inkoustu v
zásobníku.
Xerox WorkCentre 480cx Color
All-in-One
Tento přístroj je určen pro náročnější uživatele. Tomu odpovídá i vyšší cena 20
690 Kč vč. DPH. Ovládací menu je v angličtině, česká dokumentace však i
nezkušenému uživateli poskytne postačující informace.
Tiskárna
Mechanismus tisku pochází z inkoustových tiskáren Xerox a používá standardní
zásobníky barev. Tiskárna může pracovat jak v monochromatickém, tak i v
barevném režimu, přičemž zásobník s černou barvou je samostatný. To dovoluje
udržet provozní náklady na tisk stránky A4 s 5% krytím pod hranicí 1,56 Kč.
Vynikající kvality i barevného tisku je dosáhnuto díky rozlišení až 1 200 x 1
200 dpi. Rychlost tisku je až 8 stran A4 za minutu v černobílém módu a 4
stránky v barevném režimu. Vstupní automatický podavač s kapacitou 100 listů
papíru s gramáží až 90 g/m2 doplňuje ruční podavač pro obálky a speciální média
s kapacitou do 30 listů. Ten pracuje s médii do gramáže 170 g/m2.
Skener
Konstrukce s pevnou skenovací hlavou a pohybujícím se médiem dovoluje pracovat
s rozlišením do 300 x 300 dpi jak barevném, tak i monochromatickém režimu.
Výstupem jsou obrazy buď s barevnou hloubkou 24 bitů (16,7 mil. barev), nebo 8
bitů (256 odstínů šedi) pro černobílý režim. Jednu stránku A4 nasnímá za 6
sekund. Snímání vícestránkových předloh umožňuje automatický podavač na 30
listů. Skener odpovídá standardu TWAIN.
Kopírka...
... má rozlišení 300 x 300 dpi v černobílém režimu s maximálně 256 stupni šedi
max. rychlostí 5 stran za minutu. První kopie přitom opouští stroj přibližně za
30 sekund a další vždy po 15 sekundách. Kopie jsou snímány přímo z předlohy
nebo z paměti přístroje, a to až v počtu 99 najednou. Velikost kopie lze
nastavit od 25 do 200 %, nebo ji automaticky přizpůsobit formátu A4.
Fax
Základní prvky kompatibility jako je G3, systémy komprese MH, MR i MMR, korekce
chyb ECM a až 64 úrovní šedé, jsou zachovány. Faxy mohou být zpracovány ve
standardním, jemném nebo velmi jemném režimu.
Do interní paměti s kapacitou 2,5 MB se vejde až 200 přijatých či odesílaných
stránek. K dispozici je kromě přímého zadání adresáta i 20 voleb "na jeden
dotek" a 50 "rychlovoleb". Nechybí ale ani možnosti odloženého vysílání s 10
odloženými přenosy a skupinové volby. Příjem faxu je možný rovnou na tiskárnu,
do paměti, nebo do PC. K přístroji lze připojit telefonní aparát či záznamník.
Nastavení přístroje dovoluje volby automatického, ručního příjmu, příjmu na
záznamník atd.
Programové vybavení
Dodané programové vybavení je založeno na programu PagisPro 2.0, který slouží k
organizaci dokumentů a snímaných předloh. Pro přípravu faxových zpráv, definici
vlastních titulních stránek u faxů posílaných z PC a řízení pohybu ve faxové
frontě je určen LaserFax 3.5. Nechybí ani ovladače tiskárny, faxu a skeneru.
Tyto aplikace pak doplňuje OCR program TextBridge Pro 98. Nepracuje však s
českými znaky, takže přes svoji integraci do prostředí PagisPro je jeho využití
u nás poměrně malé. I tento přístroj lze pohodlně nastavovat z počítače. Je
možné také vytvářet faxový seznam, jemuž chybí přímá provázanost s některým ze
standardních "mailovacích" systémů.
Laserové multifunkční přístroje
Stanislav Borecký
Canon MultiPASS L60
Tento model značky Canon je nabízen za 30 378 Kč vč. DPH. Mnoho parametrů je
shodných s inkoustovými zařízeními Canon: např. snadná obsluha, kompletní
lokalizace produktu i způsob komunikace s PC.
Tiskárna
Laserový tiskový mechanismus pochází ze stolních tiskáren. Monochromatická
mechanika nabízí rozlišení 600 x x 600 dpi s 256 odstíny šedi, při rychlosti 6
stran A4 za minutu. Náklady na tisk jedné stránky A4 při 5% pokrytí vycházejí
těsně pod 1 Kč. Oba vstupní podavače papíru jsou umístěny na horním víku
zařízení. Automatický pojme 100 listů papíru při gramáži do 60 g/m2 a
univerzální přihrádka pro ruční zakládání zvládne média gramáže až 105 g/m2 a
přirozeně i obálky.
Skener
Skener s pevnou skenovací hlavou a pohybující se předlohou, nabízí rozlišení
200, 300 a 600 dpi v 256 odstínech šedé. Rychlost skenování strany A4 při
rozlišení 300 dpi činí minimálně 8,7 sekundy. Nechybí ani automatický podavač
dokumentů až pro 20 listů papíru. I tento skener je TWAIN kompatibilní.
Kopírka
Předloha se kopíruje při přímém způsobu s rozlišením 600 x 300 dpi, resp. 300 x
300 dpi při kopírování z paměti, a to vždy rychlostí 6 stran A4 za minutu.
Předlohu lze zmenšit na 70, 80, resp. 90 %. Kopie je hotova za 25 sekund, u
vícenásobných kopií pak první vyjede za 35 sekund, každá další "vyjede" po 10
sekundách. Najednou lze udělat až 99 kopií.
Fax
Faxové funkce jsou téměř totožné jako u předchozích modelů Canon. Hlavní změnou
je větší paměť pro příchozí i odchozí stránky do 1,4 MB se vejde až 90 stran
A4. K dispozici je kromě přímého zadání adresáta i 16 voleb faxových čísle "na
jeden dotek" a 100 "kódovaných voleb". To dohromady dává 117 možných adresátů
pro sekvenční vysílání a rovněž pro tzv. odložené vysílání. V nabídce nechybí
ani skupinová volba s kapacitou 115 míst. Odeslání strany A4 trvá asi 6 sekund,
faxy mohou obsahovat až 64 odstínů šedi. Nechybí ani režimy pro standardní nebo
jemný obraz, možnosti automatického zmenšení přijatého obrazu a příjmu faxu
rovnou na tiskárnu nebo do paměti. I zde lze k přístroji připojit telefonní
sluchátko, případně záznamník. Nastavení přístroje proto dovoluje volby
automatického, ručního příjmu, příjmu bez vyzvánění atd.
Programové vybavení
Programové vybavení je v tomto případě zcela shodné jako u modelu C50 a skládá
se z MultiPASS Desktop Manageru, ovladače tiskárny i faxu a nástroje pro
snímání obrazu ScanGear byť pracujícího díky skeneru jen v odstínech šedi.
Zbývající funkce, jako je nastavení parametrů přístroje, organizace dokumentů i
možnosti spolupráce s e-mailovými systémy MAPI, jsou naprosto shodné jako u
ostatních modelů Canon.
Canon MultiPASS L90
Tento model vyniká záložním zdrojem, který udrží v chodu fax po dobu jedné
hodiny. Jeho cena je stanovena na 36 478 Kč vč. DPH. Testovaný přístroj neměl
počeštěné ovládání.
Tiskárna
Tisková mechanika je opět laserová, tiskárna sama však je typu GDI. Pracuje
tedy výhradně pod Windows pokud tedy potřebujete tisknout z aplikace pro
MS-DOS, je nutné ji spustit v okně Windows. Rozlišení je v obou směrech 600 dpi
v 256 odstínech šedi, rychlost tisku je 4 strany za minutu. Shodný toner s
modelem L60 zaručuje i stejné náklady na tisk, tj. necelou 1 Kč při 5% pokrytí.
Automatický podavač s kapacitou až 250 listů (gramáž do 60 g/m2) je umístěn pod
přístrojem. Ruční pak najdete na zadní straně přístroje a používá se pro obálky
a média do 105 g/m2.
Skener
Skener s pevnou skenovací hlavou pracuje v rozlišeních 200, 300 a 400 dpi, a to
v 256 odstínech šedé. Rychlost skenování je 6 sekund na stránku, resp. 12
sekund při rozlišení 400 dpi. Kapacita automatického podavače předloh maximálně
30 listů papíru, skener odpovídá standardu TWAIN.
Kopírka
Rychlost kopírování je 4 strany za minutu, rozlišení kopií pak je 400 dpi.
Najednou lze udělat až 99 kopií, předlohu lze zmenšit na 70, 80, nebo 90 %.
První kopie je hotova za za 20 sekund, každá další pak za 15 sekund.
Fax
Faxová část odpovídá ostatním přístrojům Canon, liší se jen pamětí: 2 MB pojmou
až 138 stran. Kromě přímého zadání příjemce lze zadat i 20 voleb faxových čísel
"na jeden dotek" a 100 "kódovaných voleb". To spolu dává 121 možných adresátů
pro sekvenční a pro odložené vysílání. Skupinová volba může obsahovat až 119
adres. Stranu A4 fax odešle za 6 sekund. Přístroj rozezná až 64 odstínů šedé a
má režimy pro standardní nebo jemný obraz. K dispozici jsou i funkce pro
automatické zmenšení přijatého obrazu, příjmem faxu rovnou na tiskárnu nebo do
paměti. Připojit lze i telefonní sluchátko či záznamník.
Programové vybavení
Základní programové vybavení je shodné jako u modelu L60 tomu odpovídají i
stejné funkce. L90 je jako jediný z testovaných přístrojů firmy Canon vybaven
programem pro OCR Recognita Standard 2.0 OEM v české verzi. Byť se jedná o
starší program (aktuální verze na trhu nese označení 5.0), dává přístroji další
zajímavé užitné vlastnosti.
OKIFAX 4500
Tento přístroj patří spíš k základním modelům pořídit jej můžete za 24 278 Kč
vč. DPH. Nabízí všechny obvyklé vlastnosti u multifunkčních zařízení.
Jednoduché ovládání v češtině usnadňuje orientaci i laickému uživateli.
Tiskárna
Monochromatická mechanika používá technologii tisku LED a pracuje s rozlišením
600 dpi rychlostí 8 stran A4 za minutu, samozřejmě v monochromatickém režimu.
Tiskárna je typu GDI, takže pracuje pouze pod Windows, což platí i pro dosové
aplikace. Náklady na stránku A4 při 5% pokrytí činí 0,97 Kč. Jak je u OKI
tradicí, tiskový válec je oddělen od zásobníku s tonerem. Toner vystačí
přibližně na 1 500 stran, tiskový válec má životnost okolo 10 000 stran.
Vstupní podavač papíru na 100 listů je umístěn v zadní části tiskárny. Kapacita
výstupního zásobníku pak nabízí uložení 30 listů papíru.
Skener
Monochromatický skener s pevnou snímací hlavou dosahuje rozlišení 300 dpi v 256
stupních šedi. Při snímání lze vybrat z režimů prostého textu a dvou stupňů
fotokvality. Čas, potřebný pro naskenování stránky A4 činí velmi pěkných 6
sekund. Pro snímání vícestránkových předloh je určen automatický podavač na 20
listů papíru. Skener lze díky slučitelnosti s rozhraním TWAIN používat i v
jiných aplikacích.
Kopírka
Díky použitému skeneru jsou kopie tištěny s rozlišením 300 dpi a při tisku z
paměti lze dosáhnout rychlosti až 8 stran za minutu. Najednou lze vytvořit až
50 kopií. Zmenšení předlohy je plynulé v rozmezí 75 až 100 %. První kopie
vyjede za 29 sekund.
Fax
Maximální rychlost faxování je 14,4 Kb/s, na špatné lince se automaticky
snižuje. Fax odpovídá standardu G3 a podporuje 64 odstínů šedé a systémy
komprese MH, MR a MMR. Standardní 1 MB operační paměti, rozšiřitelné až na 2
MB, poslouží pro uložení asi 80 stran zpráv. Tato kapacita platí jak pro
příchozí, tak i pro odcházející faxy. Zadání cílového čísla je možné buď přímo
z ovládacího panelu, nebo lze využít služeb 10 jednotlačítkových a 70 rychlých
voleb. Pro skupinové volání je k dispozici až 5 skupin po 80 adresách. Fax
nabízí i tzv. alternativní volání, které v rámci jednotlačítkové volby dovoluje
zadat dvě čísla. Když je první číslo obsazené, automaticky se vytáčí druhé.
Fax také umožňuje odložené volání s 5 relacemi v průběhu 32 dnů. Rovněž jsou k
dispozici schránky chráněné heslem, a to 8 pro příjem zpráv a 64 pro odesílání.
I tento model odešle stránku A4 za 6 sekund. Je možné připojit telefonní
aparát, navíc je k dispozici automatický přepínač typu příjmu a rozhraní TAD
pro připojení záznamníku.
Programové vybavení
Programové vybavení je postaveno na sdruženém ovládacím prostředí JetSuite,
kterým lze z počítače ovládat tisk, faxování, kopírování a skenování. Nechybí
ani ovladač tiskárny a faxu. Jediná komplikace během instalace spočívala ve
správném přiřazení komunikačních portů pro tisk a skenování. Vše bylo dobře
popsáno na doplňkovém letáku.
Pro práci s programem MS Word 97 nebo 2000 je vhodné si přečíst i další
nápovědu, aby nenastaly problémy s jazykovými skripty a kódováním češtiny.
Součástí JetSuite je i program pro OCR FineReader 4.0a. V dodávané verzi naše
znaky nepodporuje a je nutné na stránkách www.oki.cz stáhnout příslušný
doplněk. V JetSuite lze také vést telefonní seznam používaných čísel a
definovat titulní stránky pro faxy posílané z PC. Ani zde však nelze sdílet
databázi kontaktů s jiným programem. Přes JetSuite je také možné pohodlně
nastavit veškeré parametry tohoto zařízení.
OKIFAX 5400
Druhý z modelů OKI je vlastně jen výkonnějším sourozencem typu 4500. Tomu kromě
některých technických parametrů odpovídá i vyšší cena, jež činí 36 588 Kč vč.
DPH.
Tiskárna
Tiskový mechanismus je obdobný jako u modelu 4500 (600 dpi, 8 stran za min).
Používá se však toner a válec s vyšší životností (2 500, resp. 20 000 stran),
takže náklady na stranu A4 vycházejí na 0,85 Kč. Vstupní automatický podavač s
kapacitou 250 listů je umístěn pod přístrojem. V zadní části přístroje je k
dispozici ruční podavač. Navíc lze pořídit další automatický zásobník až na 500
listů papíru.
Skener
Parametry skeneru jsou téměř shodné jako u modelu 4500. Je rychlejší (stranu A4
načte již za 3 sekundy) a automatický podavač má kapacitu 30 listů (o 10 víc
než OKIFAX 4500). Nechybí ani kompatibilita se standardem TWAIN.
Kopírka
Parametry kopírky jsou také téměř shodné s modelem 4500 je pouze rychlejší.
První kopie je hotová za 17 sekund (29 s u OKIFAXu 4500).
Fax
Základní parametry jsou totožné i zde (max. přenosová rychlost 14,4 Kb/s,
standard G3). Do operační paměti o kapacitě 2,5 MB se vejde 200 přijímaných či
odesílaných stran A4. Kapacitu paměti lze zvýšit na 4 MB, resp. 320 stran A4.
Adresáta je možné zadat přímo nebo využít 30 jednotlačítkových a 99 rychlých
voleb. Pro skupinové volání lze naplnit až 20 skupin, každou 129 adresami.
OKIFAX 5400 podporuje alternativní a odložené volání a nabízí chráněné schránky
(16 pro příjem a 64 pro odesílání). Lze připojit i telefonní přístroj či
záznamník.
Programové vybavení
Až na některé drobné odchylky je dodáváno stejné vybavení jako u OKIFAXu 4500.

Xerox WorkCentre 385 Laser All-in-One
Monochromatický model s laserovou tiskárnou, který stojí 19 280 korun vč. DPH,
míří mezi náročnější uživatele. Ani laserový Xerox nemá menu v češtině, obsluhu
však usnadňuje kvalitní česká dokumentace.
Tiskárna
Jádro tiskárny tvoří klasická laserová mechanika s rychlostí tisku 8 stránek A4
za minutu při 600 dpi. Náklady na tisk jedné stránky A4 při 5% krytí činí 0,98
Kč. Vstupní automatický podavač pojme 150 listů papíru s gramáží do 90 g/m2.
Ruční podavač zvládne obálky a speciální typy médií gramáže až do 170 g/m2.
Kapacita výstupního podavače je 100 listů.
Skener...
... s pevnou skenovací hlavou pracuje s rozlišením 300 x 300 dpi v 256
odstínech šedi a rychlostí 10 stran za minutu. Charakteristiku skeneru doplňuje
automatický podavač předloh na 30 listů a plná slučitelnost se standardem TWAIN.
Kopírka
Kopie jsou tištěny s rozlišením 300 x 300 v max. 256 stupních šedi rychlostí do
8 stran za minutu. První kopie přitom opouští stroj přibližně za 28 sekund a
další vždy po 7,5 s, a to při tisku z paměti nejvýše však 99 kopií. Měřítko
kopie lze plynule upravit v rozmezí od 25 do 200 %, nebo měřítko automaticky
přizpůsobit formátu A4.
Fax
Fax podporuje rychlost přenosu 14,4 Kb/s a odpovídá standardu G3. Operační
paměť dovoluje uchovávat "jen" 150 stránek A4. Počet předvoleb "na jeden dotek"
je 20, rychlých voleb je k dispozici 80. Nechybí funkce pro odložené vysílání a
skupinové volby. K přístroji lze připojit telefon či záznamník.
Programové vybavení
Z hlediska dodávaného programového vybavení jde o shodné verze programů jako u
modelu WorkCentre 480cx.
0 0042 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.