INTECH šance v novém tisíciletí

Zajímavá příležitost pro kandidáty s praxí a přibližně 300 volných pracovních míst v oblasti IT & telekomunikací...


Zajímavá příležitost pro kandidáty s praxí a přibližně 300 volných pracovních
míst v oblasti IT & telekomunikací
Vhodnou příležitostí pro zájemce o prestižní kariéru v oblasti informačních
technologií a telekomunikací bude první specializovaný náborový veletrh INTECH,
který se uskuteční 2. a 3. března 2001 v pražském hotelu Hilton. Přínosem bude
nepochybně i pro firmy působící v této oblasti na domácím trhu. Organizátorem
veletrhu je FAIRTILE, společnost s dlouholetou mezinárodní zkušeností v oblasti
personalistiky a řízení lidských zdrojů stejně jako v oblasti náborových
veletrhů, Computerworld je jeho mediálním partnerem.
Pořadatelé veletrhu INTECH tak vyšli vstříc celospolečenské poptávce po
odbornících klíčového odvětví současné ekonomiky a hodlají touto cestou oslovit
potenciální uchazeče o volná místa a kariéru v celosvětově prestižním a žádaném
oboru. Umožní a usnadní jim první kroky k navázání kontaktů s předními firmami
působícími v České republice, jako jsou Škoda Auto, Sun Microsystems, EuroTel,
Oskar, RadioMobil, CMG, Amdocs, které zde nabídnou přibližně 300 pracovních
míst nejlepším kandidátům. Zájemci, kteří mají ambice rozvíjet svoji pracovní
kariéru v některé renomované společnosti, budou mít jedinečnou příležitost k
získání potřebných informací o firmách i k osobnímu a neformálnímu setkání.
Současně je INTECH pro řadu firem vítanou příležitostí k získání kvalitních
profesionálů, a tím i posílením jejich snahy držet krok s konkurencí při
zavádění vyspělých technologií. Vyhledání a udržení kvalitních profesionálů v
tomto oboru je dnes v České republice klíčovou záležitostí dalšího rozvoje
domácích firem a celé ekonomiky. V konkurenčním boji o kvalifikované a
perspektivní pracovní síly si nemůže Česká republika dovolit zůstat pozadu. "Za
situace, kdy odborníky ztrácíme na úkor zahraničních firem, se domnívám, že
povinností lídrů jednotlivých oborů je dokázat, že jsou schopni a ochotni
nabídnout zkušeným odborníkům podmínky na úrovni jejich zahraniční konkurence
nebo dokonce lepší," zhodnotila současnou situaci na trhu práce v oblasti
informačních technologií náměstkyně ministra dopravy a spojů Marcela
Gürlichová. Objevování nových talentů a příprava atraktivních nabídek
pracovních podmínek a odměňování je tak součástí veletrhu INTECH. Firemní
pohled přibližuje personální ředitelka telekomunikační firmy Český mobil Regina
Miller: "Domnívám se, že INTECH skýtá naší společnosti hned několik
příležitostí. Za prvé je Oskar na českém trhu poměrně novým hráčem. Proto,
pokud chceme nalézt a udržet si správné lidi, musíme být extrémně tvůrčí.
INTECH představuje jednu z cest výběru. Za druhé se zde Oskar může uplatnit a
propagovat jako zaměstnavatel a zároveň komunikovat s co nejširším spektrem
uchazečů. Tím, že se veletrhu účastníme a prezentujeme spolu s dalšími dobře
etablovanými společnostmi, vytváříme pro potenciální zaměstnance silný a
zajímavý image. Trh IT a telekomunikací je v současné době tak konkurenční, že
vítáme kreativní řešení, kterým je INTECH, protože věříme, že nám pomůže
objevit nové domácí talenty. Pokud bychom se ho nezúčastnili, riskujeme, že je
nikdy nenalezneme." O názor na akce tohoto typu jsme požádali také kandidáty
profesní kariéry. Dotazovaní nejvíce ocenili možnost seznámit se s řadou
příležitostí na jednom místě, přímý neformální kontakt s potenciálními
zaměstnavateli a příležitost získat od manažerů podrobné informace týkající se
možností jejich budoucího uplatnění ve firmě.

Trend: Kandidáti s praxí
Česká republika (a obzvláště Praha) představuje obtížný trh pro nábor jak
kvalifikovaných a zkušených specialistů v jednotlivých ekonomických sektorech,
tak i středního managementu. Proces vyhledávání pracovníků bývá zdlouhavý,
nákladný a časově náročný. Dosud organizované veletrhy se soustředily víceméně
na studenty, čerstvé absolventy a nezaměstnané. Doposud také nebylo dost akcí
vyhraněně orientovaných na konkrétní odvětví, které by k návštěvě veletrhu
motivovaly zkušené specialisty. Náborový veletrh INTECH pro odborníky v oblasti
informačních technologií a telekomunikací je proto koncipován tak, aby vyplnil
stávající mezeru na českém trhu náboru pracovníků. Akce tohoto druhu zaměřené
na kandidáty s praxí slaví již dlouhou dobu úspěchy na všech západoevropských
trzích práce. Nabízejí zaměstnavatelům doplňkový nástroj pro nábor pracovních
sil (vedle inzerce v tisku a spolupráce s náborovými agenturami) a umožňují jim
kontakt s dobře cílenou skupinou kandidátů s praxí. Tato forma se rovněž
považuje za poměrně levnou a rychlou metodu nabírání nových odborníků. Proto je
letošní INTECH orientován na vyhledávání pracovních příležitostí a kontaktů pro
nadějné a perspektivní adepty, ale především také pro specialisty již ostřílené
v praxi, usilující o zajímavá místa. Ideálními kandidáty jsou ti, kteří mají
minimálně dvou až tříletou praxi.

Registrace on-line
Na adrese www.intech.fairtile.com máte možnost se zaregistrovat a získat další
informace o veletrhu
INTECH Sektorový náborový veletrh v oblasti IT & telekomunikací
Kongresový sál, Hotel Hilton, Pobřežní 1, Praha 8 Pátek 2. března 2001,
9:00-18:00 hod.
Sobota 3. března 2001, 10:00-18:00 hod.

Informace pro kandidáty
Co můžete očekávat?
Příležitost setkat se s manažery předních firem v sektoru IT & telekomunikací.
Příležitost k neformálním rozhovorům z očí do očí se zástupci jednotlivých
společností a pohovořit s nimi o konkrétních pracovních pozicích.
Nabídku účinného způsobu, jak si prověřit možnosti rozvoje kariéry v předních
společnostech v oboru.
Možnost účastnit se firemních prezentací.
Příležitost získat aktuální informace o možnostech, které v tomto sektoru trh
práce nabízí.
Praktické rady Při návštěvě veletrhu si potřebujete pamatovat několik
důležitých pravidel:
Zaměstnavatelé tam nejsou pro vás, ale vy jste tam pro ně.
Musíte být připraveni na silnou konkurenci na ostatní kandidáty.
Nacházíte se na území zaměstnavatele měli byste se chovat tak, jako byste byli
a pohovoru ve firemní kanceláři.
Na setkání ve firemní kanceláři se snažíte zanechat dobrý dojem na toho, kdo s
vámi vede pohovor (nenecháte tam jen životopis) podobný postoj byste měli mít i
v průběhu veletrhu při neformálním rozhovoru se zástupcem některé společnosti.
Neočekávejte, že vám bude pracovní uplatnění nabídnuto přímo na místě tento
kontakt je jen prvním krokem (stejně jako tomu je při jiných náborových akcích).
Pamatujte si, že nejste první a poslední člověk přicházející na konkrétní
stánek. Musíte docílit toho, aby si vás pamatovali.
V průběhu veletrhu předá řada kandidátů svůj životopis všem vystavovatelům.
Snažte se přistupovat k této akci profesionálně věnujte více času rozhovoru s
těmi zaměstnavateli, kteří přednostně hledají konkrétní kvalifikaci, než
anonymně "hodit" svůj životopis každému z vystavovatelů. Zaměstnavatelé raději
hovoří s těmi kandidáty, kteří jsou schopni pracovat právě pro ně. Proto stojí
za to se ještě před konáním veletrhu připravit na pohovory s vybranými
společnostmi. Zjistěte si o každé firmě více informací a vyberte si ty, které
nejvíce odpovídají vašemu potenciálu a vašim představám.
INTECH není jen akce nabízející příležitost předložit svůj životopis. Je to
hlavně místo, kde může každý "dělat sám sobě reklamu".

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.