Integrace a my

Celý příběh počal v červnu 1993, kdy Evropská rada na svém zasedání v Kodani uznala právo zemí střední a východ...


Celý příběh počal v červnu 1993, kdy Evropská rada na svém zasedání v Kodani
uznala právo zemí střední a východní Evropy vstoupit do Evropské unie, a to po
splnění kritéria politického (stabilní instituce garantující demokracii),
hospodářského (fungující tržní hospodářství) a kritéria "implementace acquis"
(věrnost cílům Unie).
O nutné změně řady oblastí se dlouho mluví, již méně je však jasné, že docílit
žádoucí změny vyžaduje zcela přesné představy a realistický plán. Letmý pohled
na tato velice hrubě vymezená kritéria dává tušit, že jejich splnění není pro
naši zemi nijak triviálním krokem. Jednoduše řečeno, k zařazení České republiky
mezi ostatní země v rámci Evropské unie je nezbytně nutné, alespoň
perspektivně, dosáhnout její společenské, kulturní a hospodářské úrovně.
Je třeba si uvědomit, že prakticky každý vzestup ekonomiky je podmíněn kvalitou
práce s informacemi, a podíváme-li se do nejbližší minulosti, dá se říci, že
dnes je na ní přímo založen. To platí jak pro prudký vzestup Japonska v 80.
letech, tak pro trvale vysokou dynamiku americké ekonomiky. Je-li v současnosti
v jisté krizi, může to ovšem být průvodním jevem právě oné dynamiky.
V Evropské unii, kam bychom měli přistoupit již v roce 2004, se dnes mluví o
prioritách vývoje v pojmech budování "společnosti znalostí", jednotných a
integrovaných trhů s kapitálem, energií i prací, o maximální mobilitě
pracovních sil a o nutném zvýšení kvality vzdělávání, potřebném pro nezbytnou
kultivaci lidí právě pro zmiňovanou "společnost znalostí". Co bude znamenat pro
české podniky jednotný energetický trh, jednotný finanční trh a jednotný trh
práce EU? Těmito a dalšími souvisejícími a nanejvýš aktuálními otázkami se bude
zabývat konferenční blok "Evropská unie a Česká republika" desátého ročníku
konference Systémová integrace, kde jsou Computerworld a Business World
mediálními partnery a která se koná ve dnech 10. a 11. 6. 2002 v pražském
paláci Žofín (viz internetovou adresu http//si.vse.cz).

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.