Integrace aplikací prostřednictvím Internetu

DEFINICE Integrace aplikací prostřednictvím Internetu (IAI) umožňuje několika firmám zautomatizovat mezipodnikové obc...


DEFINICE
Integrace aplikací prostřednictvím Internetu (IAI) umožňuje několika firmám
zautomatizovat mezipodnikové obchodní procesy, jako např. zasílání objednávek
nebo kontrolu zásob, tím, že navzájem propojí svůj rozdílný firemní software
přes Internet.
Po řadu let se firmy pokoušely propojovat nejroztodivnější obchodní software v
rámci svého vlastního podniku za účelem vytvoření konzistentnějšího a
koordinovanějšího podnikového prostředí, které by umožnilo lepší využití dat v
různých odděleních. Např. podnikové finanční systémy jsou takto propojovány s
prodejními, výrobními a dalšími výpočetními systémy, a to nejčastěji
prostřednictvím mnoha na míru ušitých softwarových aplikačních programových
rozhraní (API).
Internetová aplikační integrace (IAI) jde v tomto směru o krok dále. IAI
používá Internet k tomu, aby se spolu svázaly dohromady nejrůznější aplikace
implementované nejen v různých výpočetních systémech, ale i v různých firmách.
Cílem tohoto snažení je automatizace mezipodnikových procesů, které typicky již
existují a jsou mezi jednotlivými firmami praktikovány nějakým technicky
jednodušším způsobem.
Měnící se požadavky
Uvažme např. případ velmi fragmentovaného oděvního průmyslu, který v současné
době provozuje svou činnost přibližně z 85 % prostřednictvím telefonů, faxů a
podobných zařízení (tento údaj pochází z expertních rozborů).
Celý proces začíná u obecného kontrahenta, jako je např. Kmart, který zadá
požadavek na určité zboží, jímž je třeba série dámských oděvů. Od tohoto
okamžiku různí dodavatelé začnou pracovat na návrhu modelů, přípravě vzorků a
zajišťování materiálů, které budou potřebovat. Všechna tato aktivita se zakládá
na požadavcích vznesených v původním vyzvání k nabídce zboží.
Problémem však je, že požadavky na nabídku se mění, často kvůli faktorům jako
dostupnost určitého typu látek, ale dodavatelské továrny stále ještě pracují na
základě původního zadání a původních dokumentů, čímž se do dodavatelského
řetězce vkrádají zpoždění a vzrůstají náklady.

Efektivní řešení
Jeff Poploff, spoluzakladatel a prezident firmy The Thread z New Yorku, k tomu
říká: "Podniky mají dobré interní systémy plánování zdrojů a řízení
vnitropodnikové agendy, ale celý systém se zhroutí, když dojde k něčemu
neočekávanému mimo jejich firmu." Firma The Thread nabízí oděvním firmám
privátní virtuální integrovaný zásobovací řetězec na Internetu.
Účastníci mohou používat The Thread na dotazování u partnerů v existujícím
dodavatelském řetězci ohledně změn v návrzích modelů a ohledně dostupnosti
barviv, textilií a dalšího zboží. To, co dostanou zpět prostřednictvím webové
stránky společnosti, jsou informace v reálném čase odvozené přímo ze stavu
interních zásob jejich partnerů a z jejich výrobního softwaru.
Firma The Thread, jejíž služby jsou vybudovány na základě XML technologie
poskytnuté firmou Bowstreet z New Hampshire, pracuje jako poskytovatel
aplikačních služeb, a uživatelé těchto služeb platí měsíční předplatné za
provázání jejich aplikací prostřednictvím e-commerce infrastruktury na
Thethread.com.
Eric Browndorf, viceprezident pro globální zásobování v podniku Regatta USA z
New Yorku, což je výrobce dámského sportovního oblečení, říká, že očekává
významné zkrácení trvání jednotlivých cyklů tím, že jeho firma bude komunikovat
s dodavateli v 25 různých zemích prostřednictvím stránky The Thread. Až dosud
se k domluvě o změnách používal telefon a fax, stejně jako k objednávkám i k
dalším potřebným úkonům.
"Potřebujete objednat textilie a přípravu a potom to všechno dát dohromady.
Díky každému stadiu, ve kterém můžete komunikovat rychleji, lze vytvořit
produkt a uvést ho na trh dříve," říká Browndorf. Regatta nyní zkouší
technologii nabízenou již zmíněnou firmou The Thread. Browndorf osobně očekává,
že jeho firma bude plně provozně schopná aplikovat tuto technologii někdy v
průběhu prvního čtvrtletí tohoto roku.

Vlastní řešení
Avšak firmy mají možnost vytvořit si podobnou infrastrukturu také samy. To je
přístup, který zvolila společnost Moseley z Massachusetts. Moseley dodává
speciální chladicí boxy, pulty pro potravinářské zboží a další podobná zařízení
pro obchody a restaurace.
Před několika měsíci začala používat inteligentní komunikační software
FirmLink, pocházející od firmy PFN z Massachusetts a s jeho pomocí dala
dohromady obchodní komunikační síť, jejímž prostřednictvím mohou zákazníci
objednávat přímo přes bezpečné privátní webové spojení.
Firma rovněž používá i v těchto nových podmínkách svůj existující software pro
řízení a kontrolu zásobovacího řetězce a další software pro různé obchodní
transakce. Důležité je, že aktuální řešení nevyžaduje, aby zákazníci
instalovali nějaké speciální softwarové prostředky na svém konci řetězce.

Tradice a IAI
Toto je jeden velký rozdíl mezi IAI a tradiční výměnou elektronických dat: IAI
nevyžaduje, aby všichni zúčastnění používali stejně strukturované množiny dat a
stejné formáty.
"V porovnání s tradičním způsobem je na integraci aplikací prostřednictvím
Internetu klíčové, že aplikace komunikuji mezi sebou samy o sobě," říká Mike
Gilpin, analytik společnosti Giga Information Group z Massachusetts. Mike
Gilpin je všeobecně považován za jednoho z autorů a propagátorů názvu IAI.
Gilpin tvrdí, že v průběhu příštích 18 měsíců lze očekávat situaci, kdy
mezipodniková integrace aplikací v reálném čase rozpoutá celou lavinu nových
firem, které budou založeny na business modelech, o kterých se nikomu před
rokem ani nesnilo.

Tržní miniboom
A takové firmy se již na trhu začínají objevovat. Jako příklad mohou sloužit
webové stránky, které oceňují prodávané zboží na základě momentálního počtu
kupujících zájemců, nebo Passport Service firmy Microsoft, která umožňuje
kupujícím na Webu zapsat do systému svá jména, adresy a podrobnosti o
kreditních kartách jenom jednou (při první transakci) a potom se tyto informace
stáhnou ze serveru firmy Microsoft vždy na tu konkrétní stránku, na které právě
nakupují. Takový přístup má několik výhod: potřebné informace se zadávají pouze
jednou, jsou uloženy na jediném, údajně bezpečnějším místě a přitom se mohou
snadno sdílet se stránkami, na nichž jsou zapotřebí.
Gilpin uvádí i další dobrý příklad nových přístupů. Jedná se o průmysl
cestovního ruchu, kde se lidem umožňuje sestavovat si své cestovní programy na
dovolenou na základě určité zásoby levných nabídek shromážděných od rekreačních
středisek, hotelů, aerolinek atd. Celý systém se do značné míry opírá o
integraci aplikací pomocí Internetu, kde si všichni účastníci navzájem vyměňují
informace o tom, co je kde k dostání a za kolik.

IAI na první pohled
Smyslem hry je posílat vhodně strukturované XML dokumenty mezi jednotlivými
firmami prostřednictvím zabezpečeného spojení přes Internet.
IAI řešení musejí být nezávislá na platformách: mezifiremní integrace je
heterogenní (co do platforem).
Nejlépe je používat technologie softwarových komponent.
0 2741 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.