Integrace podnikových informací

DEFINICE Technologie, která organizacím zprostředkovává efektivní přístup k heterogenním datovým zdrojům. Zdroj...


DEFINICE
Technologie, která organizacím zprostředkovává efektivní přístup k heterogenním
datovým zdrojům.

Zdroj životní síly moderních podniků představují informace. Nejde samozřejmě o
nic nového ani překvapivého, ale jak organizace nabírají více a více informací
z různých zdrojů a aplikací, stává se stále obtížnější s takovými informacemi
správně zacházet.
Umíme pracovat s databázemi, datovými centry a datovými sklady, protože
informace jsou na těchto místech pečlivě uspořádány a ošetřovány. Ale podnikání
často přináší potřebu práce se spoustou neuspořádaných informací z rozmanitých
zdrojů. Mezi ně patří například knihovny dokumentů, data tabulkových
kalkulátorů, elektronická pošta, archivy instant messagingu, elektronické
formuláře a záznamy, veřejně dostupné webové stránky nebo komerční informační
služby.
Klíč k této problematice představují dva prvky. Prvním je neuspořádanost
obsahu: organizace musí zacházet s proudy náhodného textu, namísto pečlivě
vymezených polí, na které jsou zvyklé v "normálně" spravovaných datech.
Druhý prvek souvisí se skutečností, že společnosti získávají neuspořádané
informace z více zdrojů, a to jak zevnitř, tak zvnějšku podniku. Každý zdroj
dat má svou vlastní organizaci a formát. Většina z nich je navíc navržena pro
jeden konkrétní účel, a ne jako integrovaná součást nějakého datového souhrnu.
Tyto informace mají proto tendenci chovat se jako vzájemně nezávislé a
přirozeným způsobem nespolupracující entity.
Poněkud naivní řešení tohoto problému představuje nakupení všech dat do jedné
univerzální databáze nebo datového skladu. Naneštěstí je vytvoření takového
ústředního zdroje pomalým a drahým procesem. Současně údržba a aktualizace
podobného systému připraví o spaní jakéhokoli manažera IT. A to jsme se ještě
nezačali zabývat otázkami rozšiřitelnosti a aspektem vlastnictví informací.

Lépe zvládnutelné
Obecným názvem, pod kterým takovou strategii najdeme, je integrace podnikových
informací (EII, Enterprise Information Integration). Vyzkoušené přístupy řešící
obdobnou problematiku existují pod celou škálou jmen (viz rámeček) už roky.
Lépe zvládat situaci dnes umožňují tři hlavní faktory:
Rostoucí používání a přijímání XML (eXtensible Markup Language) jako normy
pro meziplatformovou komunikaci.
Levnější a objemnější datová úložiště kombinovaná se stále výkonnějšími
procesory.
Příchod nástrojů schopných vypořádat se s problémem přímo.

Produkty pro EII umožňují kombinovat data z různých zdrojů. Dosahují toho
vytvářením mezivrstvy datových služeb. Ta dovoluje přistupovat k datům
normalizovaným způsobem namísto toho, abychom přímo ošetřovali každý oddělený
zdroj dat na serverech.
Ačkoli je integrace podnikových informací (EII) pojmenována podle integrace
podnikových aplikací (EAI, Enterprise Application Integration), tj. skupiny
starších technologií navržených pro propojení aplikací, reprezentuje EII řešení
více zaměřená na služby než tradiční EAI.

Síla XML
XML reprezentuje pravděpodobně nejsilnější samostatnou technologickou entitu
současnosti, která pohání EII. Dává nám možnost označit data - ať už jejich
formát, obsah nebo obojí - a to buď v okamžiku jejich vytváření, nebo i
později. Tyto značky lze následně rozšiřovat a upravovat tak, aby vyhověly
téměř jakékoli oblasti vědění.
Aplikace pro EII využívají kromě XML rovněž metadata a zvláštní propojovací
software sloužící pro připojování k jejich úložištím.

Úložny metadat
Aby byla EII použitelná, nemůže jednoduše zastupovat jen jiný druh datového
skladu. Namísto toho musí, když je potřeba, spojovat sílu informací vhodným
způsobem a přesně podle okamžitých požadavků. Nejjednodušší způsob, jak toho
podnik dosáhne, spočívá ve vytvoření a údržbě úložišť metadat (strukturovaných
informací o datech), případně podrobného katalogu. Ten popisuje, jaká data máme
k dispozici, kde a jak jsou uložena a jaké vazby existují mezi jednotlivými
složkami dat.
Použití metadat také pomáhá snížit redundanci, datový provoz a omezuje české
transformace dat, což vede k úspoře času i peněz.
Rané metadatové systémy představovaly v podstatě datové adresáře založené na
souborech. Posléze byly nahrazeny úložišti metadat založenými na relačních
databázových systémech. Moderní metadatová úložiště založená na XML umožňují
návrhářům informačních systémů práci s nesourodými zdroji dat. Ty mohou být
rozmístěny po celé organizaci, nebo dokonce i za jejími firewally.
Většina produktů pro EII již přichází vybavena řadou nástrojů pro přístup k
některým "standardním" sadám úložišť. Integrace ovšem téměř vždy vyžaduje
přizpůsobování, takže byste měli očekávat, že dojde buď na vytvoření nových
konektorů (propojovacího softwaru), nebo alespoň na úpravu těch stávajících.
Některé přístupy k EII se také zaměřují na jednosměrnou výměnu dat - najdou ta,
jež potřebujete, a sloučí je s ostatními. Jiné jsou v pátrání po datech a
zacházení s nimi více interaktivní a komunikativně obousměrné.
Druh informací, které požadujete (transakční dokumenty, média s rozšířeným
obsahem, grafika a video nebo technické informace) mají též vliv na druh
potřebné interakce a propojení. Vzhledem k tomu mohou mít produkty pro EII
úplně rozdílnou nabídku konektorů podle informačních domén, ve kterých obvykle
pracují.


Co ukrývá označení EII?

EII představuje často používaný jednoúčelový výraz, ale řešení se stejnou
myšlenkou jsou už dávno vyzkoušená a prezentují se pod celou paletou jiných
označení. Ta zahrnují pojmy jako virtuální databáze, virtuální datový makléř,
sloučená správa dat nebo integrace podnikového obsahu.
Samozřejmě můžeme vytvářet škálu různých označení, která lze použít namísto
EII, stačí jen vybrat jeden nebo dva výrazy z každého níže uvedeného sloupce a
zkombinovat je. Zkuste si to sami. (Jak se vám líbí třeba souhrnná správa
obsahu?)

A
Virtuální
Integrovaný
Podnikový
Sloučený
Kombinovaný
Kontextový
Jednoúčelový
Distribuovaný
Uspořádaný
Souhrnný

B
Integrace
Infrastruktura
Báze
Broker
Systém
Správa
Sbližování
Architektura
Řešení


C
Informací
Dat
Vědomostí
Znalostí
Obsahu
Schémat
Prostředků
Modelů

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.