Integrace podnikových systémů

Současný rozvoj digitální ekonomiky směřuje ke globalizaci. Technologie jako ERP (Enterprise Resource Planning), zaměř...


Současný rozvoj digitální ekonomiky směřuje ke globalizaci. Technologie jako
ERP (Enterprise Resource Planning), zaměřené pouze na integraci vnitřních
podnikových procesů, se posouvají k integraci samotných ERP systémů. Roli
doplňující technologie tu hraje EAI (Enterprise Application Integration).
ERP vyžaduje především technickou integraci, přepisování zdrojových programů a
reinženýring podnikových procesů. To jistě přispělo ke standardizaci
podnikových procesů a vybudování databází s minimální složitostí dat. Na druhé
straně, pro řadu podniků se ERP systémy ukázaly pro svou obecnou funkcionalitu
omezením. Jsou totiž zaměřeny hlavně na vnitřní funkce podniku, což znamená
nevýhodu vzhledem ke změnám okolí, které jsou umožněny v prostředí internetu či
webových služeb. V polovině 90. let se objevila EAI jako nový přístup k
systémové integraci. Vychází spíše z integrace již existujících funkčních celků
pomocí middlewaru. V prostředí internetu jde o technologii ideální pro externí
funkce vyžadované provozem podniku. EAI k tomu využívá technologií jako HTML,
XML a Java. Přitom spolu komunikují spíše aplikace než systémy. Obecněji jde
vlastně o komponentový přístup a znovupoužitelnost softwaru. Z hlediska
databází připomíná EAI distribuované či federativní databáze. Neintegrují se
ale tolik data, jako spíše chování. Nasazení EAI může být složitější než ERP,
protože vyžaduje komunikaci, koordinaci a kooperaci mezi IT a uživateli.
Nemusejí být také k dispozici standardizované podnikové procesy, což může
ztížit vlastní integraci. Mezi výhodami EAI se zdůrazňuje redukce nákladů a
času na implementaci EAI systémů.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.