INTEGRACE ZAČALA HLADCE A PODLE PLÁNU

Dnem D nového HP se stal letošní 7. květen. Ke zmíněnému datu byl připraven integrovaný web firmy o rozsahu více ne


Dnem D nového HP se stal letošní 7. květen. Ke zmíněnému datu byl připraven
integrovaný web firmy o rozsahu více než 3 milionů stránek, detailní produktové
mapy a více než 10 tisíc produktů obou původních společností nyní nabízených
jedinou, s obratem téměř 90 miliard dolarů a počtem zaměstnanců asi 145 tisíc.
Jak vlastně taková fúze gigantů probíhá? Představte si, že do určitého
okamžiku, než je fúze plně schválena, se obě původní firmy musejí chovat jako
konkurenční. Od onoho okamžiku by však najednou měly tvořit jeden funkční
celek. Před ním však zaměstnanci spolu nesmějí kooperovat ani na přípravě fúze.
Jak se tedy splynutí může připravovat?
Po ohlášení záměru fúze bylo z obou společností vybráno určité množství lidí do
společného týmu (tzv. clean room), který pod přísným právním dohledem začal
připravovat celou strategii sloučení. Lidé z tohoto týmu opustili každý svoji
původní pracovní roli, aby bylo mj. zajištěno, že nedojde k úniku žádných
informací.
V okamžiku schválení fúze se podle připravených plánů začalo ihned s
exekutivou. Vznikly tzv. integrační týmy (integration office), které byly
vytvořeny z původních přípravných týmů a doplněny řadou dalších lidí. Tyto týmy
jsou nyní součástí HP a mají za úkol dovést ke zdárnému konci integraci obou
společností v jednotlivých zemích světa.
Na regionální úrovni se našlo místo i pro bývalého ředitele českého Compaqu
Jana Zadáka. Má na starosti integraci v zemích regionu ISE (International Sales
Europe střední a východní Evropa, Rusko, Blízký východ, Afrika). Jedná se
především o lokální řešení obchodního modelu přístupu k zákazníkům a partnerům,
integraci pracovních týmů a dalších souvisejících oblastí, jako je například
systém odměn apod. Produktová integrace je řešena globálně a v jednotlivých
zemích se prakticky nebude lišit.
Jeho partnerem v Česku je Senta Čermáková, původně z Compaqu, která pracuje na
lokální integraci. Podle Vladimíra Dvořáka, ředitele skupiny Personal Systems
Group (PSG) v HP v České republice, se jedná především o uchopení těch
nejlepších globálních i lokálních znalostí a dovedností v obou firmách a jejich
správné kombinaci do výsledného celku. Lidé v Česku
Celosvětově se v příštích asi 18 měsících očekává zrušení zhruba 10 %
pracovních míst. Jedná se o průměrné číslo s tím, že někde bude procento vyšší,
někde nižší. S ohledem na to, že v Česku obě firmy rostly za poslední dobu
dvouciferně, zatímco například v Německu měly pobočky růstové problémy, bude u
nás pravděpodobně stav zaměstnanců snížen méně.
Momentálně se slučují dohromady týmy z HP i Compaqu odpovídající si svým
zaměřením. Jejich vedoucí pak budou rozhodovat o personálním obsazení
výsledných týmů. Podle Vladimíra Dvořáka by měl v nejbližší době každý
zaměstnanec obou původních společností vědět, zda s ním nové HP počítá, nebo
ne, případně zda se nehodí na jinou pozici, než zastával původně.

Co přežije a co zmizí?
Finální plán, jak sloučit produktové řady, nepřinesl zákazníkům žádná
nepříjemná překvapení. Lze říci, že je jasný a logický když se setkaly dvě řady
podobných produktů, bylo rozhodnuto pro zachování perspektivnější bez ohledu na
to, zda pocházela původně z HP nebo Compaqu. Ostatní produktové řady se
navzájem doplnily.
Z trhu postupně zmizí operační systém od Compaqu Tru64 Unix a od HP Netservery
IA-32, handheldy Jornada, počítače Vectra a notebooky Omnibook. Název Compaq
přežije pouze ve formě značky v oblasti PC. Do devíti až dvanácti měsíců
všechny HP desktopové produkty a notebooky migrují pod křídla této značky.
PC Compaq Presario a HP Pavilion budou soutěžit bok po boku v jednotlivých
zemích, přičemž Compaq bude propagován s vlastnostmi vhodnými pro bezdrátové
technologie a domácí sítě, zatímco HP s nástroji pro digitální imaging. V
některých zemích se však bude nabízet jen řada jedna. Populární iPaq Pocket PC
je přejmenováno na HP iPaq Pocket PC a Jornada bude stažena. Compaq iPaq
Blackberry bude také zachován pod jménem HP. Ve výšinách high-endu
Na straně high-endu bude v krátkodobém horizontu nové HP pokračovat s produkty
obou firem. Během tří let je plánována standardizace a postupná migrace
uživatelů na běžnější platformy tam, kde to dává smysl. HP bude nadále
podporovat Compaq fault-tolerant systémy Himalaya, Alpha servery a OpenVMS
platformu. Očekávají se minimálně ještě dvě generace Alpha systémů a jejich
prodej až do roku 2006.
Na unixové frontě, jak se očekávalo, proběhne standardizace směrem k HP-UX.
Unix od HP by však měl během následujících tří let integrovat klíčové
technologie z Tru64 Unixu od Compaqu. Jedná se především o clustering a
technologii souborového systému.
Veškerý high-end hardware bude finálně migrován na společnou platformu,
založenou na 64bitové technologii Itanium. HP však nechá uživatele rozhodnout,
kdy na tuto platformu chtějí přejít. Na straně intelovských serverů HP
standardizovalo platformu okolo Compaqu (servery ProLiant) a opustilo svoje
NetServer systémy. Překvapení se nekonalo ani na straně ukládání dat. HP
prodávalo své storage produkty spíše v oblasti high-endu (xp Series), zatímco
Compaq ve střední oblasti a low-endu (StorageWorks, Enterprise Virtual Array),
takže se řady dobře doplňují.
V oblasti management systémů uchová HP Openview, ke kterému přidá management
zdrojů od Compaqu SANworks Storage Resource Manager. Compaq v ostatních
oblastech managementu úzce spolupracoval s firmou Computer Associates (CA) a
kooperace se nebude rušit ani do budoucna. HP pouze bude využívat takové části
od CA, které Openview zatím nenabízí.

Jak bude fungovat nové HP
Původní Compaq přebírá strukturu Hewlett-Packardu. Ta je standardně rozdělena
na čtyři základní obchodní skupiny, které fungují jako samostatné jednotky se
svými vlastními náklady a výnosy. Na rozdíl od Compaqu, kde se výsledky jeho
jednotlivých místních částí konsolidovaly na lokální úrovni a postupovaly výše,
u nového HP se konsolidují až na úplném vrcholu. Jednotlivé skupiny také
zajišťují pro ostatní různé společné služby. Nejvíce jich má na starosti
skupina ESG (Enterprise System Group), jejímž ředitelem je právě Pavel Kalášek.
Ta se také zabývá velkými zákazníky (první tři vrstvy v pyramidě viz schéma),
vztahy s partnery s přidanou hodnotou a dodávkami řešení. V rámci vnitřní
struktury HP pod ní spadají finance, lidské zdroje, marketing, správa IT aj.
Zajišťuje také jakýsi "kompaktní" pohled na HP pro zákazníka (který by se neměl
obtěžovat poznáváním vnitřní struktury firmy) díky funkci generálního ředitele,
kterou Pavel Kalášek současně zastává.
Další skupinou, kterou vede již zmíněný Vladimír Dvořák a která je primárně
zaměřena na malé a střední firmy, je PSG, která má na starosti prodej počítačů.
Zejména na spotřebitelský trh míří skupina IPG (Imaging & Printing Group)
vedená Roswithou Kolbovou. Tato skupina má na starosti prodej všech typů
zařízení pro zpracování obrazu (tiskárny, skenery, fotografické přístroje,
multifunkční zařízení, spotřební materiál apod.). První uvedená skupina (ESG)
pracuje se svými největšími zákazníky v přímém obchodním modelu. Druhé dvě
skupiny k zákazníkům přistupují přes své obchodní partnery, kterých je asi 40
hlavních, zhruba 400 autorizovaných a okolo 3 000 neautorizovaných, kteří s HP
obchodují. Jak říká Vladimír Dvořák: "Pro zákazníka je vždy příjemnější, když
obchoduje s partnerem adekvátní velikosti." Čtvrtou základní skupinou je HPS
(HP Services), poskytovatel IT služeb. V České republice ji řídí Milan Prypoň.
Tato skupina nabízí technickou podporu výrobků, zahrnující záruční i pozáruční
servis, služby outsourcingu, služby systémové integrace, konzultační a
implementační služby v oblasti bezpečnosti, síťových řešení, CRM, ERP, IT/SM a
dále pak specializovaných řešení pro oblast telekomunikací, finančnictví a
pojišťovnictví, státní správy a průmyslu. Důležitou součástí této skupiny je i
oddělení školicích služeb. Skupina spolupracuje s dalšími externími dodavateli
(partnery) specializovanými na konkrétní činnosti, velkými konzultačními
firmami a interně především se skupinou ESG.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.