Integrovaná bezpečnost v síti

Společnost Symantec uvedla na český trh integrované bezpečnostní řešení Symantec Client Security pro síťové klient...


Společnost Symantec uvedla na český trh integrované bezpečnostní řešení
Symantec Client Security pro síťové klienty a vzdálené uživatele, které nabízí
ochranu desktopů před kombinovanými hrozbami.
Symantec Client Security v sobě spojuje technologie antivirové ochrany,
osobního firewallu a detekce narušení bezpečnosti. Klíčovou vlastností řešení
je zejména integrovaná centrální konfigurace, nasazení a správa z jediné
administrátorské konzole. Díky jednomu mechanismu aktualizace virových definic,
pravidel pro firewally a signatur pro detekci narušení je možné zkrátit dobu
reakce na hromadně se šířící kombinované hrozby. Integrace uvedených
bezpečnostních funkcí umožňuje souhrnné aktualizace v jednom paketu LiveUpdate,
není tedy třeba aktualizovat několik bezpečnostních produktů zvlášť.
Antivirová ochrana ve dvou vrstvách chrání síťový server i klienta. Proaktivní
přístup k zabezpečení přitom zajišťuje, že pokud např. firewall zjistí
podezřelý příchozí/odchozí soubor, zavolá antivirový vyhledávací modul bez
ohledu na to, zda je zapnuta ochrana před viry v reálném čase.
Řešení Symantec Client Security je klíčovou komponentou systému Enterprise
Security, který kromě firewallu, antiviru a detekce narušení obsahuje např. i
správu slabých míst a virtuální privátní sítě (VPN).

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.