Intel chce vystavět hráz počítačům NC

Firma Intel hodlá rozšířit svou sféru vlivu využitím podnikového middlewaru. Chystá řadu iniciativ, které mají zab...


Firma Intel hodlá rozšířit svou sféru vlivu využitím podnikového middlewaru.
Chystá řadu iniciativ, které mají zabránit "vyobcování" PC ze sítí a
architektur orientovaných na terminály.
Mikroprocesorový obr je stále tvrději konfrontován s hrozbou snižujícího se
podílu na trhu díky nově se objevujícím technologiím. Patří mezi ně například i
síťový počítač. Proto se Intel snaží o vývoj middlewarových produktů, aby
zajistil, že jeho architektura bude životaschopná bez ohledu na to, které
počítačové modely manažeři použijí.
Model Balanced Computing
"Chceme být nad objektem instalace, takže nám bude jedno, zda využíváte
prostředí COM+ (Component Object Model) nebo JavaBeans. Chceme každému
poskytnout konzistentní soubor služeb, které spolupracují přes tyto objektové
rámce, které budou po nějaký čas koexistovat," svěřil se novinářům amerického
Inforworldu Justin Rattner, vedoucí oddělení architektury serverů společnosti
Intel.
Podle oficiálního sdělení představí Intel v dohledné době jako součást svého
úvodního modelu Balanced Computing určité iniciativy a partnerství z oblasti
průmyslu, stejně jako interní projekty, jejichž cílem je jediné vymezení
různorodých modelů middlewaru.
Balanced Computing reprezentuje to, co Intel nazývá "čtvrtou alternativou" ke
třem v této chvíli dostupným standardním počítačovým modelům:
servercentrickému, síťověcentrickému a připojeným PC. Počítačové modely
vyžadují odlišné typy počítačových zařízení. Podle Intelu model Balanced
Computing je jiný. Nevyřazuje, ale spíše zahrnuje různé druhy zařízení, takže
se zvýší možnost výběru pro IT manažery.
Middleware to zařídí
Toto pojetí "zahrnuje middlewarovou strukturu k vytváření aplikací, které se
mohou pohybovat v celé hierarchii počítačových modelů", prozrazuje Rattner.
"Middleware umožňuje snadněji rozmístit servery a klienty Intelu. Klienti
nejsou vyloučeni z významné role v návrhu aplikací," uvádí Rattner.
"V následujících měsících se na nás lidé budou obracet stále častěji s otázkou,
jak vytvořit middlewarové struktury, které dovolí velkou flexibilitu při vývoji
aplikací a snaha rozšířit aplikace kolem hierarchie je bude nutit do jednoho z
extrémních modelů," říká Rattner. Právě tady jsou velké možnosti pro Balanced
Computing.
Cesta do rozbouřených middlewarových vod
Podle pozorovatelů se však Intel ve snaze o řešení těchto obtížných problémů
vrhá do neznámých middlewarových vod.
"Jestliže se pokusí nabízet konkurenceschopné služby, je to pro ně vlastně
ztráta času. Pokud se pokusí chránit vývojáře před komplexností práce s modely
vytvářenými z odlišných komponentů, narazí na tomto poli na prodejce softwaru,
kteří dělají totéž. Navíc zaměstnanci Intelu, to jsou spíš lidé přes hardware,"
tvrdí Melinda Ballouová, analytička Meta Group ze Stamfordu ve státě
Connecticut.
Justin Rattner vysvětluje, že cílem Intelu je vystavit hráz proti něčemu
takovému, jako je Oracle Network Computing Architecture, která důkladně srovná
síťové počítače, Javu a standard CORBA.
"Důležité je, že tu budeme mít konzistentní soubor systémových služeb v oblasti
middlewaru," tvrdí Rattner.
Vzniká již nový middleware?
Oficiální místa v Intelu tvrdí, že firma již spolupracuje s producenty
middlewaru, ale odmítají prozradit jejich jména. Několik middlewarových
společností, včetně Object Management Group, o těchto iniciativách ale dosud
nic netuší.
Ačkoli middlewarová část schematu Balanced Computing je ještě v koncepčním
stadiu, jeden z manažerů Intelu poukázal na Business Quality Messaging (BQM),
zvláštní zájmovou skupinu Electronic Messaging Association, jako na příklad
úsilí v tomto směru.
Intel, spolu s Microsoftem, IBM a dalšími firmami odstartoval BQM v minulém
roce, aby popularizoval asynchronní sdělovací software. Cílem mělo být zajistit
širší užití platforem Intel pro sdělovací software.
Chris Thomas, vedoucí laboratoře pro technologie podnikových architektur, uvedl
tři oblasti, na něž je třeba se soustředit v rámci Balanced Computing. Jde o
integraci již existujících systémů s midtier servery, spojení mezi midtier
servery a spojení mezi midtier servery a klienty.
"Chceme napomoci pronikání vhodného middlewaru na širší trh, abychom podpořili
business-to-business aplikace. Nejde o zavedení nového middlewaru nebo APIs.
Diskutujeme o tom, jak by měl Intel pracovat, aby se stal katalyzátorem v
průmyslu," říká Chris Thomas.
8 0484 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.