Intel hledá vhodné firmy pro investice

Letošní výstavu Invex Computer navštívilo několik významných osobností. Mezi ně určitě patří i regionální řed...


Letošní výstavu Invex Computer navštívilo několik významných osobností. Mezi ně
určitě patří i regionální ředitel společnosti Intel pro východní Evropu Steve
Chase, který Invex navštívil již podruhé. Jeho návštěvy České republiky jsme
využili a požádali jej o krátký rozhovor.
Toto je v pořadí již vaše druhá návštěva Invexu, měl jste již možnost podívat
se na výstaviště?
Ano i ne. Účastnil jsem se Invex Fóra v Rotundě, ale výstavní pavilony jsem si
ještě nestihl projít. Na výstaviště se chystám vyrazit hned po tomto interview.
Během svého dvacetiletého působení ve společnosti Intel jste se jistě účastnil
mnoha podobných fór. Jak hodnotíte Invex Fórum?
Myslím si, že to byla velmi zajímavá diskuse o IT, které se účastnilo mnoho
lidí, kteří měli k dané problematice co říci. Diskutovalo se nejen o možnostech
využití informačních technologií v České republice, ale i o legislativních
problémech a možnostech nasazení IT ve státní správě.
Měl jste také možnost vystoupit s vlastním projevem?
Bohužel ne, řečníků byla celá řada a času velmi málo. Byl jsem tedy pouze
účastníkem panelové diskuse. I ta však byla zajímavá.
Chtěl bych podotknout, že ačkoli Invex Fórum mělo své drobné chyby, jeho význam
je v rámci České republiky jistě nezanedbatelný. Kapitáni tuzemského průmyslu a
zástupci předních IT společností diskutovali spolu se zástupci vlády, což je
rozhodně krok správným směrem.
Pokud byste měl sdělit nějakou připomínku na adresu české vlády, jak by zněla?
Jedna z klíčových zpráv pro vaši vládu by rozhodně měla znít: "Internet není
pouze hračka pro děti nebo nový kanál pro obchodníky. Internet, jako jedinečné
informační a komunikační médium, může pomoci vládě být mnohem efektivnější."
Další zprávou je, že internetové technologie, které tu jsou již dnes, se v
budoucnu budou stále více přibližovat lidem a zaváhání při jejich implementaci
by mohlo vytvořit nebezpečnou propast mezi státy technologicky vyspělými a
zaostalými. Bylo by ale zcela liché se domnívat, že když se do rozpočtu na
příští rok zahrnou peníze na implementaci nějakého informačního systému, ten
pak začne okamžitě fungovat a bude bez dalších investic pracovat. Tak to
bohužel nefunguje, proto je nutné přistupovat k informatizaci státní správy
velmi zodpovědně a do budoucna počítat s odpovídající finanční sumou, která se
rozhodně v příštích letech nebude zmenšovat.
Mnoho otázek, které jste jistě slyšel v průběhu minulých měsíců, se týkalo
stavby továrny Intel v České republice. Prezident Intelu Craig Barret na svém
posledním evropském turné vysvětlil, že Intel bude investovat do malých firem
namísto budování továrny. Můžete objasnit klíč k výběru cílových společností
pro vaše investice?
Nejdříve bych chtěl připomenout, že společnost, která se chce ucházet o
investice Intelu, musí mít co nabídnout. To znamená, že například vyvíjí
nějakou, z našeho pohledu životaschopnou technologii, která by mohla oslovit
nejen lokální trh, ale prosadit se v dalších státech daného regionu či na celém
světě.
Je velmi těžké investovat do firmy, která je svou specifickou produkcí zaměřena
například pouze na slovenský trh. Raději budeme tedy investovat do české firmy,
která
pracuje na vývoji zajímavé internetové technologie a chce expandovat do dalších
zemí.
Primárním klíčem k výběru vhodné firmy pro naše investice je zajímavá a z
našeho pohledu životaschopná technologie, zdravé finanční zázemí firmy a
promyšlený marketing. Do takové nadějné firmy by mohla naše investice směřovat,
zejména tak, aby motivovala k využívání nejmodernějších technologií firmy Intel.
Máte speciální rozpočet pro investice do jednotlivých zemí, nebo balík peněz
pro celou Evropu?
Nemáme specifický rozpočet. Řeknu to asi takto. Máme určitý finanční obnos a
díváme se po firmách, vhodných pro naše investice. V letošním roce Intel
nainvestuje do malých a středních podniků po celém světě 500 milionů dolarů.
Aby naše investice padly na úrodnou půdu, musíme velmi pečlivě vybírat vhodné
firmy. Díváme se, jak jsou tyto firmy financovány, jaká je jejich struktura.
Vše konzultujeme s právníky, abychom zjistili, zda je možné do této firmy
nějakým způsobem legálně investovat a jak by měla vypadat struktura našich
případných investic.
Intel v současné době v Evropě buduje tým lidí, který bude odpovědný za
investice do lokálních firem. Naši zástupci v jednotlivých zemích, jako je pan
Přemysl Staroveský v České republice, budou sledovat firmy na lokálním trhu a
řeknou nám, abychom se blíže podívali na určitou firmu. Takže můžeme lépe
sledovat potenciální zájemce o naše investice.
Vraťme se k Invexu. Když srovnáte hannoverský CeBIT a Invex, vidíte nějaké
podobné problémy, nějaké stejné body těchto výstav?
Ano, mezi shodné rysy CeBITu a Invexu patří určitě fakt, že jsou to ideální
místa setkání lidí z nejrůznějších oborů. Určitě zde máte možnost mluvit se
zákazníky, ale také s různými partnery, kteří se mohou potkat ve shodné době na
shodném místě. To platí o CeBITu i Invexu.
Rozdíl, který vidím, je, že Invex je velmi lokální záležitostí a CeBIT je
opravdu mezinárodní. CeBIT je určitě nejvýznamnějším veletrhem počítačového
průmyslu v celé Evropě.
Jakou vidíte budoucnost veletrhů a výstav ve srovnání se vzrůstajícím významem
Internetu jako komunikačního a informačního média, které Intel velmi podporuje
svými technologiemi?
Myslím si, že všechny společnosti bojují s problémem, jak co nejlépe investovat
své peníze určené pro marketing. Intel v průběhu několika minulých roků má
výstavní stánek na CeBITu. Máme tam velmi silnou prezentaci našich nových
technologií.
Na Invexu nevystavujeme přímo, ale formou podpory partnerů. Takže pokud se
projdete po výstavišti, uvidíte expozice producentů počítačů, na kterých
uvidíte loga intel inside Pentium II a intel inside Celeron. Rozhodně i v
budoucnosti půjdeme touto cestou.
Intel také samozřejmě bojuje s problémem, zda investovat "marketingové dolary"
do výstav. Tento trend je nyní zcela zřejmý investovat stále méně peněz do
výstav a veletrhů.
Děkuji za rozhovor.
8 2609 / katn
Steve Chase regionální ředitel Intelu pro východní Evropu.
Narodil se v Batavii ve státu New York v roce 1950. Vystudoval Ohio Wesleyan
University a v roce 1978 získal titul Master of Arts v oblasti mezinárodního
obchodu na Monterey Institute of International Studies.
Ve společnosti Intel pracuje od roku 1978. V Evropě pracuje od roku 1982 na
různých marketingových a obchodních pozicích. V roce 1991 pomáhal budovat
zastoupení Intelu v Moskvě, kde od
roku 1993 působil jako regionální manažer. V polovině roku 1997 do jeho
portfolia přibylo Rakousko a státy střední a východní Evropy (Polsko, Česká
republika, Maďarsko apod.) a stal se regionálním ředitelem Intelu pro východní
Evropu. V současnosti žije se svou ženou a třemi dcerami v Mnichově.

8 2609 / kat

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.