Intel VIIV: Nová éra domácích počítačů

Samotné integrované obvody a mikroprocesory již dávno nejsou hybnou silou IT. Díky Centrinu se chápání PC technologi


Samotné integrované obvody a mikroprocesory již dávno nejsou hybnou silou IT.

Díky Centrinu se chápání PC technologií posunulo od čipů k platformám. Nová
platforma pro domácí PC Intel VIIV je díky tomu jednou z nejdůležitejších
novinek podzimního IDF. Slogan "Growth is Back", jímž Paul S. Otellini,
prezident a CEO Intelu, oslovil ve svém úvodním projevu účastníky podzimního
IDF je v mnoha směrech na místě. Jsou to totiž právě nové způsoby využívání IT,
přesněji PC v jeho nejrůznějších podobách od serverů přes přenosné a kapesní
počítače až po herní konzole, které napomáhají zotavení globálního IT průmyslu
po propadu z roku 2001. Otellini zdůraznil, že to byla právě platforma
Centrino, která předvedla, jak lze efektivně využít potenciál IT k oslovení
existujících i nových zákazníků formou inovativních způsobů využívání osobních
počítačů. Pikantní v tomto směru je, že zatímco v Japonsku předběhly přenosné
počítače stolní PC (co do počtu prodaných kusů) již na přelomu tisíciletí, v
Evropě se tak stalo zhruba v době nástupu Centrina, na americkém trhu došlo ke
zlomu teprve v první polovině letošního roku.

Centrino příkladem
Své odhodlání aplikovat podobný postup jako v případě Centrina i v dalších
segmentech IT deklaroval Intel již před rokem. Představení nové značky Intel
VIIV, která je ekvivalentem Centrina pro domácí PC, bylo do jisté míry logickým
krokem. Je důležité si uvědomit, že podobně jako Centrino ani VIIV není
produkt, ale obchodní značka její životnost tak daleko přesahuje životnost
procesorů, čipsetů či síťových adaptérů, které jsou její součástí. Podobně jako
se Centrino dočkalo omlazení ve formě hardwarové platformy Sonoma, i VIIV bude
v budoucnu omlazováno či rozšiřováno o nové specifikace. Koneckonců Intel již
na počátku 90. let pochopil význam úspěšné obchodní značky "Pentium" která již
dávno nemá nic společného s pátou generací x86 procesorů pro niž byla původně
vybrána (v tomto směru se ostatně poučilo i AMD a zachovává úspěšný Athlon). V
případě VIIV jde ale Intel o poznání dál než u Centrina. Zatímco specifikace
Centrina zahrnují prakticky výhradně hardware (procesor, čipset, síťové a Wi-Fi
rozhraní plus příslušné ovladače), VIIV reprezentují specifikace hardwaru,
periferií a softwaru, a diktuje tak výrobcům domácích PC poměrně přesně, co
mohou a nemohou nabízet. Důvody jsou ale zřejmé: VIIV směřuje zejména do
oblasti zábavy a spotřební elektroniky, kde jsou kvalitní standardy velmi
důležité, neméně důležitou roli zde ovšem hraje též cena a snadná dostupnost
(zdá se, že na to Intel poněkud pozapomíná). Hardwarové specifikace VIIV
zahrnují pět položek: dvoujádrový procesor Pentium D, Pentium Extreme či
Pentium M (Yonah; v budoucnu ale možná budou zahrnuty i některé procesory s
jedním jádrem), dále síťový adaptér Intel (nikoliv Wi-Fi), Intel HD Audio spolu
s dostatečným počtem výstupů a konečně dálkový ovladač podporující Windows XP
Media Center Edition a pracující s Media Center rozhraním. Softwarové požadavky
pak obsahují vedle originálních ovladačů Intelu operační systém Windows XP
Media Center (PC musí plně podporovat všechny funkce systému včetně TV tuneru),
síťový software Intel pro práci s VIIV síťovými zařízeními a konečně software
Intel Integrated Media Server. Zajímavá je povinná podpora funkce Instant
On/Off tedy okamžitého "vypnutí" pomocí dálkového ovladače, při kterém se
vypnou pouze indikační diody a displej, nikoliv PC samotné to nadále normálně
pracuje.

Nová architektura
Jak jsme již zmínili v minulém čísle, v oblasti procesorů ohlásil Intel novou
architekturu, která nahradí dosavadní architektury Banias (Pentium M) a
NetBurst, používané pro stolní PC (Pentium 4, Pentium D) a servery (Xeon).
Intel hovoří o nové architektuře jako o spojení prvků NetBurst a Pentia M, zdá
se ale, že nová architektura zdědila více z úspěšných mobilních procesorů (je
použita v podstatě celá mikroarchitektura čipů Banias) než z Pentia 4 (z něj je
přebrána podpora 64 bitů, sběrnice a některé další prvky, jako je HT, VT či
LT). Intel hovoří o nové architektuře jako o energeticky optimalizované a hodlá
se zaměřit na poměr spotřebované energie a výkonu což je kritérium, které stále
více zajímá nejen mobilní uživatele (kvůli výdrži baterií), ale i majitele
stolních PC (s ohledem na hlučnost) a uživatele serverů (kapacita chlazení a
"koncentrace" výkonu na malé ploše). Poměr výkonu na watt spotřeby by se měl u
nových procesorů Merom (mobilní), Woodcrest (servery) a Conroe (stolní) zvýšit
3-5krát oproti současným čipům. Nová mikroarchitektura bude doplněna o nové
prvky, jako je výkonný systém vykonávání instrukcí mimo pořadí (OOO Engine),
vylepšený systém řízení spotřeby, sdílená a škálovatelná L2 cache a L1 cache s
přímými přenosy mezi jádry a vylepšený přístup do paměti. Instrukční potrubí
bude mít 14 kroků (to je méně než polovina současného Pentia 4), čímž by se měl
značně zvýšit počet instrukcí proveditelných v jediném cyklu. Mobilní a stolní
procesory budou standardně vybaveny dvěma jádry a sdílenou L2 cache (ta bude u
stolních procesorů o různé velikosti), serverové procesory budou jak
dvoujádrové (Woodcrest), tak čtyřjádrové (Whitefield) s L2 cache pamětí
sdílenou vždy dvěma jádry. Všechny tyto procesory s výjimkou Whitefieldu budou
uvedeny na trh v průběhu příštího roku.

Frekvence ne. Benchmarky!
Dalším poměrně zásadním krokem, který sice nebyl součástí hlavních prezentací,
bylo jej ale možné zahlédnout v rámci technology showcase, je iniciativa
Digital Home Capability Assesment Tool, kterou Intel plánuje uvést během
letošního podzimu. Jedná se v podstatě o sadu benchmarků, které měří výkon PC
sestavy s ohledem na využití v domácnosti (tedy přehrávání či streamování High
Defenition videa, hry, kódování videa a hudby apod.). V případě audio/video
testů aplikace ověřuje, nakolik je PC k podobnému účelu vhodné, v případě her
se pak jedná o sadu testů, která měří průběžně rychlost (snímky za vteřinu) a
zhodnocuje nejen průměrné, ale i minimální hodnoty.
Podstatné je, že tyto testy by patrně v budoucnu měly fungovat jako nástroj pro
porovnávání výkonu procesorů a sestav například i při prodeji PC. Není pochyb o
tom, že testy byly vybrány s ohledem na procesory Intel a nebudou patrně vhodné
pro srovnání s konkurenčními CPU (podobně jako stařičký iComp index) jedná se
ale o krok správným směrem, který umožní uživatelům při nákupu smysluplně
porovnat kupříkladu plnohodnotné CPU typu Pentium 4 s procesory Celeron,
pracujícími na podobné frekvenci.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.