Inteligence pro ukládání dat

Představte si storage zařízení, které používá vlastní výpočetní výkon pro správu dat, nevyžaduje žádná manu


Představte si storage zařízení, které používá vlastní výpočetní výkon pro
správu dat, nevyžaduje žádná manuální nastavení pro zabezpečení a nestará se,
zda s ním klient komunikuje prostřednictvím bloků nebo souborů. Přesně to
slibují tzv. object-based storage neboli objektově založená řešení pro ukládání
dat.
Technologie objektových storage "odstíní" aplikaci nebo operační systém od
detailů nižší úrovně při správě souborových storage. Jednou z metod je, že je
do zařízení pro ukládání dat přidána inteligence, která na sebe přejme řešení
nízkoúrovňových úloh storage managementu tradičně zpracovávaných operačním
systémem, jako např. mapování souborů do skutečných storage bloků na disku či
správa atributů souborů a dalších asociovaných metadat.
Ačkoliv širší použití objektově založených řešení pro ukládání dat je ještě
vzdáleno několik let, už dnes se mluví o tom, že výsledkem použití takových
technologií by měly být storage systémy, které budou disponovat vyšší
škálovatelností, spolehlivostí, bezpečností i lepšími možnostmi správy.
Organizace T10 Technical Committee, která je součástí InterNational Committee
for Information Technology Standards a Storage Networking Industry Association
(SNIA), pracuje na specifikaci pro objektově založenou storage s názvem
Object-Based Storage Devices (OSD). OSD převádí soubory, adresáře a další
elementy související s ukládáním dat na objekty, k nimž software pro správu
storage přistupuje prostřednictvím rozšířené instrukční sady SCSI-3.
"Avšak SCSI je pouze jednou komponentou toho, na čem pracujeme," říká Michael
Mesnier, storage architekt firmy Intel a jeden z vedoucích představitelů
pracovní skupiny SNIA zabývající se OSD. "Snažili jsme se také o obecnější
definici objektově založených technologií pro ukládání dat, která nebere ohled
na způsob přenosu, což znamená, že jej bude možné provozovat přes rozhraní
SCSI, Fibre Channel, TCP/IP nebo cokoliv jiného. Tak má celá snaha mnohem vyšší
smysl."
Předání části inteligence pro přístup k objektům (diskovému) poli ve storage
systému namísto aplikačnímu serveru se projeví i ve výrazně vyšší
škálovatelnosti samotné sítě, neboť server tak nemusí ubírat šířku pásma ve
snaze dostat se složitěji k souborům či blokům dat.
"Podobně jako můžete zapojit odlišný pevný disk do PC, můžete přidat i další
server do systému pro ukládání dat," tvrdí Scott A. Brandt ze Storage Systems
Research Center na Kalifornské univerzitě. Zde navrhují vysoce výkonnou síť pro
storage systém postavený na běžném hardwaru, který pojme 2 petabajty dat a
vychází právě z navrhovaného objektového modelu.
"Přestože stále pracujete s bloky, ty jsou před souborovým systémem skryty,"
říká Brandt. "S tím, jak přidáváte storage prvky, přidáváte i další inteligenci
detaily, které by pro systém pro ukládání dat jako celek nebylo možné
zvládnout, jsou nyní řešeny jednotlivými storage zařízeními v systému.
Přechodem od souborového systému k objektovým metadatům a atributům se rovněž
eliminuje možnost vzniku úzkého hrdla v podobě omezené škálovatelnosti file
serveru," dodává Brandt.

Vyšší efektivita
"OSD zajišťuje také podstatně efektivnější I/O konfiguraci," říká Mark Bradley,
technologický stratég firmy Computer Associates. "Není třeba dále předávat
nízkoúrovňové read/write bloky tam a zpět mezi souborovým systémem a daným
zařízením." Proto je komunikace přes rozhraní, ať už jde o rozhraní síťové,
nebo nikoliv, méně komplikovaná, zabere menší šířku pásma a navíc dochází v
menší míře k chybám.
Mesnier zdůrazňuje, že navrhovaný standard není zcela novým modelem. "Aplikuje
vlastně Network File System na zařízení, která doposud fungovala bez
inteligence," vysvětluje. "Představte si svět, v němž dva souborové systémy
pracují se stejnými daty, využívají stejné zařízení pro jejich ukládání a na
něm tatáž data sdílí." Podle něj je největší výhodou objektově založených
storage řešení zvýšení bezpečnosti a efektivnější sdílení dat.
"Když se podíváme na současné blokově založené systémy, zjistíme, že jednotlivé
bloky lze jen těžko zabezpečit," dodává Mesnier. "Jakmile jednou získáte
přístup k celému zařízení, můžete číst i zapisovat do kteréhokoliv bloku
chcete. V případě objektově-založené storage můžete přisoudit bezpečnostní
doménu každému jednotlivému objektu."

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.