Inteligentní administrace PC s eXpressem 5

Mezi komerčně dodávané nástroje pro správu počítačů náleží i produkt americké společnosti Altiris. Altiris eXpr...


Mezi komerčně dodávané nástroje pro správu počítačů náleží i produkt americké
společnosti Altiris. Altiris eXpress 5 v sobě skrývá komplexní softwarový balík
určený k managementu desktopových a přenosných PC pracujících na bázi Microsoft
Windows, v malých i rozlehlých sítích.
Centrální správa bez pobíhání sem a tam je snem snad každého administrátora.
Řešením by byl software, pomocí kterého by pracovní stanice mluvily se správcem
(jeho konzolí) a plnily jeho úkoly. Ani správce by nemusel mít složitou úlohu.
Jen mít přehlednou, graficky propracovanou konzoli s podporou ovládání
drag-and-drop. Naplánovat a rozdělit úkoly klientům, kteří je bez reptání
splní. To vše od svého stolu. Teď se můžete probudit je tu Altiris eXpress.
Mezi základní úlohy, které umí na stanicích vzdáleně provádět, patří:
Vytvoření image disku PC
Nasazení nových PC, klonování konfigurace
Zálohování důležitých dat včetně registru uživatelova počítače
Obnova stanice během několika minut (aplikací, registrů nebo celého disku)
Snadná instalace softwaru, service packů, ovladačů atd.
Diagnostika závad s možností okamžitého zásahu
Migrace na operační systém Windows 2000

Adeptem na klienta je počítač s procesorem Pentium pracující na 32bitovém
operačním systému Microsoft Windows (95B/98/ME//NT 4.0/2000).
Jednoduchou instalací služby AClient se stane vaším sluhou, ochotným plnit
uvedené úkony. Na stanice s Windows NT 4.0 a 2000 lze klienta za předpokladu
dostatečných oprávnění nainstalovat i vzdáleně. Některé operace bohužel nelze
provádět při spuštěných Windows, proto s sebou vláčí i dosového bratříčka
nazvaného BootWorks, jenž zajišťuje zálohu registrů a práci s obrazy disku. Pro
kterou činnost je nutné přepnutí do DOSu, umí naštěstí rozhodnout sám a správce
tím nezatěžuje. Alternativou k BootWorks může být použití specifikace PXE, kdy
je OS spouštěn ze sítě a nemusí být instalován lokálně.
Server systému musí být vybaven podstatně lépe. Přesné nároky lze jen stěží
určit, protože se skládá z několika komponent, které můžete, ale nemusíte
instalovat na jeden počítač. Minimem se zdá být Pentium II, 233 MHz, 64 MB
paměti a Windows 98. K managementu lze doporučit nainstalovat konzoli mimo
server na počítač správce.

Management hrou
Nejjednodušší operací je vytvoření image disku. Je nutné si však uvědomit, že
se bude jednat o velké množstí dat, pro které je potřeba mít dostatek volného
prostoru a odpovídající přenosovou kapacitu sítě. Proto se obraz standardně
komprimuje a je možné jej zanechat i na pracovní stanici místo na souborovém
serveru. Vytvořený image disku lze dále prohlížet a upravovat integrovaným
nástrojem Image Explorer. Výsledek lze kdykoli použít k obnově stanice nebo
klonování na další PC s obdobnou konfigurací. Čas spotřebovaný k záloze/obnově
jedné stanice začnete konečně měřit v minutách.
K novému počítači s čistým pevným diskem stačí zajít se zaváděcí disketou
vytvořenou v další pomůcce BootDisk Creatoru. V tom okamžiku se ohlásí svému
pánovi a automaticky provede úlohy, které jste pro nové počítače předem
nadefinovali. Nejlepším řešením je automatizovat tímto způsobem stažení obrazu
disku s příslušným operačním systémem včetně AClienta. Naklonovaný počítač po
automatickém restartu vzdáleně překonfigurujete k dispozici je změna IP adresy,
jména, domény, licenčních informací apod. Ideální je použití dynamicky
přidělovaných adres DHCP.
Nedaří se? Porucha? Přejměte ovládání klienta k sobě. K dispozici je vám jeho
obrazovka, klávesnice i myš. Pokud by uživatel zlobil a stále se nemohl smířit
se vzdáleným ovládáním, odpojte mu jeho vstupní zařízení nebo mu vyhubujte
zabudovanou službou Chat.
Dalším příjemným faktem je sběr informací z připojených stanic. Ve vlastnostech
každé z nich lze vyčíst informace o instalovaném hardwaru, operačním systému,
konfiguraci sítě, aplikacích i běžících službách. Přímý přístup do stromu
zařízení se stane velmi užitečným zejména v případě poruchy hardwaru a potřeby
okamžitého zásahu správce.
Máte provést instalaci aplikace (aplikací) na stovky stanic? Zkuste
RapidInstal. S pomocí této šikovné utilitky stačí instalovat jen jednou. Ukažte
jí průběh instalace, a ona zachytí všechny změny v souborové struktuře i v
registrech. Nalezené rozdíly je možné editovat, přidat k nim přetažením z
průzkumníka další soubory nebo zakládat nové klíče v registru. Jako výsledek
vám věnuje balíček (exe soubor). Mezi dobré vlastnosti lze zařadit zejména
možnosti spuštění na cílové stanici bez účasti uživatele, ošetření heslem,
stanovení rozličných podmínek pro spuštění instalace (OS, velikost paměti,
volné místo na disku) či vytvoření automatické funkce zpětné procedury pro
návrat do původní situace.
Ne všechny operace mají být provedeny ihned. Jednoduše je naplánujte. Průvodce
vytvoření události se vás zeptá, kdy a jak často, případně za jakých jiných
podmínek se má povel provést. Náročné operace lze přesunout na dobu, kdy se
zlepší propustnost sítě či se stanice uvolní (podporuje-li navíc probuzení po
síti, je možné, aby byla k činnosti probuzena a po dokončení vypnuta) nebo až
se přenosný počítač připojí k síti. Jedna událost může být určena i pro více
počítačů. V tom okamžiku přichází na scénu multicasting distribuce úloh.

Altiris PC Transplant
Samostatně prodávaným nástrojem ze stejné dílny je PC Transplant. S jeho pomocí
lze přenášet či zálohovat vše, co je na počítači "osobního". Jde vlastně o
souhrn nastavení a dat jednotlivého konkrétního uživatele PC.
Díky jednoduchému průvodci s intuitivním ovládáním vyberete informace, které
mají být do "osobního balíčku" uloženy k následnému použití např. v případě
havárie operačního systému, změně hardwarové platformy u uživatele nebo při
migraci na novější operační systém.
Co je obsahem "osobního balíčku"? Více než 100 položek z nastavení vašich oken
pracovní plochy, síťového prostředí, nabídka Start, instalované tiskárny,
registry atd., prostě všechno co je potřeba pro správnou obnovu do původního
stavu. K tomu všemu můžete přibalit i asociace přípon k aplikacím, soukromé
dokumenty, soubory i celé adresáře.
Transplant ochrání i nastavení běžně komerčně prodávaných aplikací (především
od Microsoftu) a umí z nich sejmout uživatelovo přizpůsobení a data. Na
Internetu stále přibývá podpora dalších aplikací a pro zkušené správce nabízí i
tzv. A2I editor (A2I Application To Information). Tímto nástrojem se definuje,
co je na aplikaci přizpůsobitelné, o které se jedná soubory a záznamy v
registru, a tím rozšířit podporu i na podnikové aplikace.
Výsledkem celého snažení je spustitelný exe soubor "osobní
balíček" (personality package). Jeho aplikováním na čerstvě nainstalovaný
operační systém se vrátíte do stavu, kdy jste osobitost Windows snímali.
Vyrovná se i s přechodem na jinou verzi tohoto OS, avšak připouštím, že ne
všechna nastavení lze zpětně správně aplikovat. Pro zachování soukromí při
přístupu k citlivým datům můžete ošetřit balíček heslem, povolit vytvoření
reverzního balíčku pro návrat do původního stavu nebo vyžádat automatický
restart po dokončení úprav.
Bohužel, do jednoho balíčku lze vložit jen data jednoho uživatele (je možné, že
se jedná o úmysl s cílem zajištění bezpečnosti) a pracuje-li na stanici více
uživatelů, je nutné vytvořit jej pro každého z nich samostatně. Mimo to mi
vadila i neschopnost přenést nadefinované zdroje dat ODBC, které je nutné
vytvořit ručně.

Společné nasazení
Stojí-li před vámi projekt masivní migrace na Microsoft Windows 2000, přímo se
nabízí společné použití eXpressu a PC Transplantu. Nemějte z takové situace
těžkou hlavu, zde je recept: Vytvořte osobní balíčky z dat uživatelů, pošlete
odpovídající image disku na stanici, následuje trocha konfigurace a zpětně
aplikujte personální nastavení. Že je to moc jednoduché? Můžeme si tedy vše
dochutit požadavkem automatického provedení na všech stanicích v nočních
hodinách.

Na závěr
Produkty Altiris jsou i přes drobné chybičky dobrým řešením pro správu a
nasazování PC, které zjednodušují a zrychlují práci správce IT, přinášejí
finanční úspory a zajišťují bezproblémový provoz po dobu životního cyklu
výpočetní techniky.
Pokud byste chtěli výše popsané produkty vyzkoušet, můžete navštívit webové
stránky společnosti a bezplatně si stáhnout Trial verze. Jejich jediným
omezením je 30denní zkušební lhůta.

Srnutí
Altiris eXpress 5
Software pro vzdálenou správu PC
Plus: vysoká efektivita práce, intuitivní ovládání
Minus: pouze pro operační systémy Windows, bez lokalizace
Zapůjčil: Compaq Computers, Na Pankráci 26, Praha 4 http://www.altiris.com,
http://www.compaq.cz
Cena (vč. DPH): klient eXpress:
1 800-2 200 Kč, PC Transplant:
1 300-1 450 Kč (v obou případech podle množství licencí)
1 0286 / wep

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.