Intergraph představil na IGUGu GeoMedia Professional

O letošní konferenci IGUG (Intergraph Graphic Users Group) uživatelů graficky orientovaného softwaru a hardwaru firmy Int...


O letošní konferenci IGUG (Intergraph Graphic Users Group) uživatelů graficky
orientovaného softwaru a hardwaru firmy Intergraph, která se konala v sídelním
městě Intergraphu Huntsvillu v Alabamě ve Spojených státech, jsme stručně
informovali v CW 21. Nyní je čas vrátit se k této události a podívat se
podrobněji na současnou strategii Intergraphu i na hlavní novinky, prezentované
na konferenci. V této souvislosti je nutné předeslat, že Intergraph má za sebou
těžký a rušný rok.
Hardware je samostatný
K významným událostem loňského roku patřilo osamostatnění hardwarové části
firmy pod hlavičkou Intergraph Computer Systems. To se projevilo i na samotném
IGUGu, který byl letos orientován spíše softwarově. Ke žhavým hardwarovým
novinkám nicméně patří pracovní stanice TDZ 2000 GL2, osobní počítač TD-250, a
pozornost budil také notebook TD-50/55, jehož koncová cena by neměla překročit
1 995 dolarů. Uživatelům se tak dostává do rukou ucelená a plně kompatibilní
řada produktů. Osamostatnění hardwarové části firmy je přitom prezentováno jako
další krok na cestě Intergraphu od proprietárních k otevřeným řešením.
Na IGUGu ohlášená pracovní stanice TDZ 2000 GL2 ViZual Workstation představuje
výkonné rozšíření rodiny grafických stanic Intergraphu, určených pro operační
systém Windows NT. Srdce tohoto stroje tvoří jeden nebo dva 400MHz procesory
Intel Pentium II, které dokáží ve spojení s čipovou sadou 440BX zajistit až 30%
nárůst výkonu oproti předchozí generaci intelských systémů. Pracovní stanice
TDZ 2000 GL2 se bude prodávat za cenu od 3 230 dolarů. Uživatel tak získá
škálovatelný počítač, schopný provádět výkonné 2D aplikace, průměrně náročné 3D
aplikace, nebo dokonce s využitím grafického subsystému RealiZm II i velmi
náročné 3D aplikace.
Do nižší kategorie produktů patří nový osobní počítač TD-250, určený speciálně
pro grafické cadové aplikace. Tento přístroj se bude na americkém trhu prodávat
za ceny, začínající na úrovni 1 499 dolarů. Systém je osazen procesorem Intel
Pentium II s taktovací frekvencí 333 MHz. Kromě vybavení pro provoz klasických
cadových aplikací jsou součástí dodávky i utility pro 2D nebo 3D akceleraci v
AutoCADu, a také prohlížecí a editační software AccelVIEW. Podobně jako
vyznavači AutoCADU, mohou volit mezi 2D nebo 3D akcelerací i vyznavači aplikací
pro MicroStation, pro Windows NT, nebo pro Windows 95.
Balvanem na krku hardwarové části Intergraphu je v současné době soudní pře s
Intelem ohledně včasného předávání informací o nových procesorech. Vzhledem k
přesně cílené orientaci na otevřené systémy na platformě Intel a Windows NT, je
pro tuto firmu získávání včasných informací o procesorech Intelu věcí zásadní
důležitosti a poslední soudní rozhodnutí v této věci hovoří ve prospěch
Intergraphu.
GeoMedia tvoří základ pro GIS
V oblasti softwaru byl důležitým momentem loňský odprodej strojařské divize i s
produktem Solid Edge. Od té doby se Intergraph věnuje jen těm oblastem, v nichž
zaujímá vedoucí pozici na trhu.
Jako nejvýznamnější se jeví segment geografických informačních systémů,
určených především pro oblast infrastruktury, dopravy a inženýrských sítí.
Klíčovým produktem v této kategorii je univerzální GIS klient GeoMedia, který
je nyní dodáván ve verzi 2.0. Jelikož o tomto softwaru byla již na stránách
Computerworldu řeč, připomeňme stručně jen několik základních rysů: GeoMedia
2.0 podporuje integraci dat ve všech hlavních gisových formátech (kromě dříve
dostupných serverů MGE, MGE Segment Manager, FRAMME, ArcInfo a Oracle SDO/SC
přibyly v této verzi také MicroStation, AutoCAD, a ArcView Shapefile), součástí
produktu je široká sada analytických nástrojů a GeoMedia také tvoří otevřenou
platformu pro tvorbu zákaznických aplikací. Zajímavým rozšířením tohoto
softwaru je přítomnost plné verze produktu Imagineer Technical, který je s
výhodou využitelný především při přípravě kartografických výstupů.
Samostatný doplněk k produktu GeoMedia tvoří GeoMedia Network. Jedná se o sadu
síťových analytických nástrojů spolu s API, která je určena pro analýzu toků v
sítích a řešení dalších síťových problémů (např. plánování cesty, zásobování,
svoz odpadu apod.).
Žhavou novinkou, ohlášenou na IGUGu, je GeoMedia Pofessional. V jejím uvedení
se odráží základní trend, který Intergraph v oblasti GISů sleduje a sice
otevřenost. Jedná se o první produkt pro sběr a správu geografických dat,
speciálně navržený pro práci se standardními relačními databázemi. GeoMedia Pro
v sobě zahrnuje všechny vlastnosti produktu GeoMedia 2.0 a tvoří kompletní a
otevřený GIS se všemi funkcemi pro vstup, správu, analýzu a výstup dat.
GeoMedia Pro podporuje standardní relační databáze, jako je Microsoft Access a
Oracle SDO/ /SC. Uložení speciálních geografických dat v relační databázi spolu
s ostatními podnikovými daty usnadňuje v rámci podnikového informačního systému
přístup k datům a jejich správu. Produkt je vybaven standardním windowsovým
uživatelským rozhraním a výrazně snižuje počet potřebných akcí operátora při
přípravě a zpracování dat.
Je-li řeč o novinkách v oblasti GISů, nelze zapomenout ani na připravovanou
novou verzi GIS serveru MGE v. 7.1. Ta by se měla objevit na trhu v polovině
letošního roku a měla by umět pracovat s libovolnou databází prostřednictvím
standardního rozhraní ODBC.
Pro publikování geografických dat na Internetu má nyní Intergraph k dispozici
internetový a intranetový server GeoMedia Web Map 2.0, který zvládá oproti
předchozí verzi publikaci hybridních rastrových a vektorových dat (prohlížení
vektorových dat s rastrovým pozadím typu leteckých a družicových snímků,
skenovaných map apod.), je nezávislý na webovém prohlížeči a v neposlední řadě
podporuje lepší práci s textem (s popisky).
Další nástroje
Druhá důležitá oblast pro Intergraph hned po GISech nese označení Process a
Building. Tato oblast zahrnuje v podání Intergraphu především řešení určená pro
zpracovatelský a chemický průmysl. Mezi produkty pro návrh a řízení
technologických celků v těchto oborech patří programy SmartPlan Explorer,
SmartPlan Viewer a další.
Širokou řadu pokročilých nástrojů určených pro správce inženýrských sítí nabízí
systém FRAMME. Tento produkt tvoří základ pro výstavbu celopodnikového
informačního systému podporuje práci s dokumenty a mapami, projektování a
analytické aplikace a umožňuje integraci gisových dat s ostatními aplikacemi.
V pořadí již čtvrtá verze klienta systému FRAMME, označovaná také jako
ActiveFRAMME, již umožňuje použít k tvorbě koncové aplikace standardní vývojové
nástroje, jako jsou Visual Basic a Visual C++. Jednodušší je kromě toho také
propojení FRAMME s ostatními nástroji a datovými zdroji v rámci celé organizace
(využívá se standardu ODBC pro připojení k databázím a technologie OLE/COM pro
integraci s podnikovými aplikacemi).
Další zajímavý produkt nese označení InRoads SelectCAD. Tento cadový systém
může být provozován jak v prostředí AutoCADu, tak v prostředí MicroStation, ale
je na těchto aplikacích nezávislý. Znamená to, že uživatel si nainstaluje
SelectCAD a nezajímá ho, jaké cadové prostředí má na počítači nainstalováno.
SelectCAD si sám najde aplikaci v současné době AutoCAD nebo MicroStation a v
této aplikaci pracuje. Uživatelské rozhraní SelectCADu je kompatibilní s
Windows a MS Office.
Jupiter se prosazuje
Stejně jako hardwarovou strategii, postavil Intergraph na platformě Windows i
svou softwarovou strategii. Zatímco dříve byly technické aplikace závislé na
grafickém jádru obecného CADu (např. MicroStation nebo AutoCAD), ve Windows je
dnes zahrnut základní systém a grafická funkčnost potřebná pro technické
aplikace. Firma Intergraph využila této funkčnosti a vyvinula sadu nástrojů,
které rozšiřují Windows tak, že dokáží podporovat komplexní technické aplikace
přímo bez zprostředkujícího CAD grafického jádra. Tato technologie pro práci s
2D a 3D geometrií, nazvaná jako Jupiter, byla ve spolupráci s Microsoftem
zahrnuta do rozšíření systému OLE s názvem "OLE for Design a Modeling", které
je veřejně dostupné.
Dnes je technologie Jupiter základem cadového nástroje Imagineer Technical (v
současné době už existuje beta-verze 3.0) a dalších produktů Intergraphu a
zajišťuje komunikaci těchto aplikací s jinými netechnickými aplikacemi pod
Windows.
Bylo nás 56
Produktový strom Intergraphu je velmi košatý a v tomto krátkém přehledu nebylo
vyčerpáno zdaleka všechno, co stálo na letošním IGUGu za pozornost. Na závěr
této krátké reportáže je však ještě potřeba zmínit vysokou aktivitu českého
zastoupení Intergraphu a Klubu uživatelů Intergraph v ČR a SR (CS GUG). Čeština
a slovenština se sice nestaly oficiálními jednacími jazyky konference, ale
vzhledem k tomu, že z České republiky a ze Slovenska přijelo dohromady 56 lidí,
rozhodně se tyto jazyky v Huntsville neztratily.
A neztratili se ani naši účastníci. Svědčí o tom hned dvojice přednášek,
prezentovaných českými lektory. První z nich byla zaměřena na využití produktu
GeoMedia při výuce na Masarykově univerzitě v Brně, druhá byla věnována
případovým studiím využití GISů v oblasti ochrany a monitorování životního
prostředí, realizovaným firmou MGE Data. Mezi priority Integraphu ČR patří
oblast státní správy, GIS, dopravního a stavebního inženýrství, správy
inženýrských sítí a chemického a zpracovatelského průmyslu. Díky své windowsové
orientaci a produktovému zaměření si u nás Intergraph vybudoval v minulých
letech dobrou pozici a vše nyní nasvědčuje tomu, že si ji také udrží.
8 1108 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.