Intergraph představuje aplikaci InterPlot 9.0

Intergraph Corporation uvádí na trh nový model "Deliver, then Print" pro síťový plotting, kde o tisku rozhoduje teprve k...


Intergraph Corporation uvádí na trh nový model "Deliver, then Print" pro síťový
plotting, kde o tisku rozhoduje teprve koncový uživatel. Díky vývoji aplikace
InterPlot 9.0 mohou nyní inženýrské pracovní skupiny získat kompletní síťové
řešení pro plotting.
InterPlot umožňuje publikovat elektronické výtisky vysoké kvality na WWW,
vytváří pracovní archiv projektových dat s rejstříkem, provádí velkoformátový
tisk souborů formátu AutoCAD a MicroStation či rastrových souborů přes jedno
uživatelské rozhraní a zjednodušuje velkoformátový tisk při zachování přesných
výsledků.
"InterPlot podstatně mění proces velkoformátového tisku a do oblasti plottingu
přináší dříve nepoznanou bezprostřednost," říká David Melvin, výkonný
marketingový manažer. "Díky novému modelu velkoformátového tisku, který
InterPlot využívá, mohou inženýrské společnosti ušetřit při distribuci
dokumentace drahocenný čas a peníze. Není již nutné zastavit projekt a čekat,
až inženýrská dokumentace dorazí na místo určení. S InterPlotem je možné tyto
dokumenty ihned zobrazovat a tisknout, a to kdekoliv a kdykoliv je potřeba."
Deliver, then Print
Nový postup velkoformátového tisku použitý v InterPlotu začíná tvorbou tiskové
sestavy z původních CAD dat. Po stisknutí jednoho tlačítka jsou vysoce kvalitní
vektorové elektronické výtisky uloženy do archivu, který je zpřístupněn na WWW.
Prostřednictvím pouhého standardního webového prohlížeče k němu mohou
přistupovat oprávnění uživatelé a tisknout požadované tiskové sestavy. Koncový
uživatel, ať už se nachází ve vedlejší kanceláři nebo na stavbě v zahraničí,
může měnit měřítko a tisknout dokumenty, ale zároveň zachovat veškerou
grafickou integritu výkresu. Díky tomuto modelu velkoformátového tisku ušetří
společnost poštovné, a tím, že odstraní časové ztráty způsobené čekáním na
dodávku inženýrské dokumentace v příslušném místě, urychlí provedení a předání
projektu.
InterPlot tvoří celou rodinu aplikací
InterPlot je jednou z řady softwarových aplikací klient/server. Do této řady
patří InterPlot Client standardní aplikace pro Windows, která v jednom kroku
spravuje, tiskne či dotiskuje sadu výkresů, dále je to InterPlot Professional
klient, jenž vytváří tiskové sestavy lokálně nebo po síti a konečně InterPlot
Server, který zpracovává elektronické výtisky dodané prostřednictvím aplikací
InterPlot Client a InterPlot Professional a upravuje je tak, aby mohly být v
digitální podobě publikovány na WWW.
Client usnadňuje tisk souborů
InterPlot Client umožňuje rychlý a snadný velkoformátový tisk souborů ve
formátu AutoCAD a MicroStation a také rastrových souborů, a to bez CAD softwaru
či znalosti CAD systémů. Prostřednictvím funkce Organizer obsažené v aplikaci
mohou uživatelé tisknout stovky listů pouhým stisknutím tlačítka. Pro potřeby
uživatelů, kteří dávají přednost tisku z vlastní CAD aplikace, jsou dialogová
rozhraní InterPlotu přístupná i v MicroStation a AutoCADu. InterPlot Client
také zahrnuje příkazovou řádku, která umožňuje bezobslužný dávkový plotting.
Uživatelé InterPlotu mohou před odevzdáním elektronického výtisku vytvořit na
obrazovce náhledy svých výkresů. Redukuje se tedy či zcela odstraňuje potřeba
kontroly výtisků. Tabulka per a automatická nastavení systému v aplikaci
InterPlot zaručují jednotný a vysoce kvalitní výstup.
Professional zahrnuje funkce pro síťový tisk
InterPlot Professional zahrnuje veškeré funkce pro síťový tisk, obsažené v
aplikaci InterPlot Client a navíc umožňuje tisk přímo na připojený plotter.
Zatímco InterPlot Client přenechává zpracování elektronického výtisku aplikaci
InterPlot Server, InterPlot Professional dokáže bez použití serveru tisknout
přímo na připojený plotter. InterPlot Professional obsahuje rozhraní Organizer,
CAD dialogová rozhraní, příkazovou řádku a veškerá nastavení, tabulky per a
funkce pro špičkový velkoformátový tisk na tisková média, která nabízí
InterPlot Client.
InterPlot Server je jádrem systému InterPlot
InterPlot Server zpracovává elektronické výtisky dodané aplikacemi InterPlot
Client a InterPlot Professional a odlehčuje uživatelům i jejich pracovním
stanicím ti mohou místo čekání na zpracování elektronického výtisku dále
pracovat. InterPlot Server dokáže uchovávat digitální verze dodaných výtisků v
archivu, který je přístupný na WWW. Oprávněným uživatelům umožňuje prohlížení a
tisk těchto výtisků kdykoliv a kdekoliv na světě. Systém InterPlot zjednodušuje
pracovní postup pro plotting, možnost výskytu uživatelské chyby se snižuje a
plotting se stává hladkým a spolehlivým procesem.(jam)
8 0885 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.