Internet: Dnes zadarmo, zítra za peníze?

V poslední době se v odborných kruzích často diskutuje, jak se bude nadále vyvíjet internet, informační obsah a pota


V poslední době se v odborných kruzích často diskutuje, jak se bude nadále
vyvíjet internet, informační obsah a potažmo celý elektronický trh. Budou obsah
a informace k dispozici nadále zdarma, anebo se bude za vše platit?
Nejdříve se pokusme přesněji vymezit, o čem je řeč. Veškeré zboží a služby
můžeme rozdělit na zboží a služby dematerializované a fyzické. Fyzické zboží a
služby na rozdíl od dematerializovaných vyžadují od dodavatele plnění v hmotné
podobě. Fyzické produkty a služby jsou každému dobře známé např. kniha, masáž
zad, hamburger a podobně. Dematerializované zboží a služby jsou čistě
virtuálními produkty nemají žádnou hmotnou podobu. Mohou mít ale nějaký
"nosič", na kterém je tento produkt či služba uchováván. Příkladem
dematerializovaných produktů a služeb může být schránka pro elektronickou
poštu, článek, informace o dopravním spojení, hudební skladba, konzultace s
psychologem anebo obrázek. Nosičem je potom CD disk, papír apod.
Podotýkám ještě, že na internetu se dále vyskytují různé propagační informace,
které prezentují firmy a jejich produkty typicky tedy firemní webové stránky.
Za jejich prohlížení se ovšem jen těžko může platit.

Další vývoj
Další vývoj na trhu fyzických produktů lze odhadnout poměrně dobře. Kamenné
prodejní kanály budou svádět dlouhodobý boj s elektronickými prodejními kanály.
Úmyslně jsem použil slovo "prodejní kanály" a nikoliv firmy oba typy prodejních
kanálů jsou dnes často provozovány identickými společnostmi. Tento trend bude
ostatně i pokračovat, neboť z propojení obou typů kanálů vyplývá silná
synergie. Z tohoto důvodu nelze ani očekávat nějaké dramatické vyostření
konkurenčního boje.
Velké otazníky ale visí nad dalším vývojem na trhu dematerializovaných
(elektronických) produktů a služeb. Zde je dnes zvykem poskytovat prakticky
všechny služby zdarma resp. hradit jejich provoz z jiných zdrojů, např. z
inzerce. Tento obchodní model se však jeví jako dlouhodobě neudržitelný a pro
firmy na straně nabídky ztrátový. Proto se hovoří o masivnějším nástupu různých
poplatků. V omezené míře se tyto poplatky již začaly někde vybírat.
Při analýze dalšího vývoje internetu můžeme poměrně dobře vyjít z vývoje
ostatních médií s přihlédnutím k médiím elektronickým. A zde je také potřeba se
více poohlédnout po vyspělých západních ekonomikách, neboť český mediální trh
bouřlivým vývojem teprve prochází.
Je zde poměrně dobře patrné segmentování trhu. Jednotlivá média se od sebe
odlišují podle obsahu reklamy a podle kvality informací (v jistém smyslu i
serióznosti). Vznikají tak na jedné straně kvalitní a velice seriózní média,
která přinášejí nejaktuálnější informace i pro úzký okruh zájemců, ale která je
nutné si platit (exkluzivní časopisy, placené televizní kanály). Na druhé
straně ale také vznikají bezplatná média, která nabízejí informace smíšené
kvality, vesměs určené široké vrstvě konzumentů a značně prosycené inzercí.
U internetových firem, jež budou nabízet elektronické produkty a služby, lze
podobnou segmentaci očekávat také. Budou tedy k dispozici služby s bezplatným
obsahem, rozkolísanou úrovní a plné inzerce a naopak placené služby, které
budou zákazníkovi nabízet za peníze nějakou hodnotu navíc a snesitelnější míru
inzerce.
Také internetová inzerce dozná rozsáhlých změn, které lze zatím spíše tušit.
Jestliže se vám zdá, že je současný internet reklamou příliš zahlcen, pak se
připravte na horší časy. V budoucnu lze u bezplatných informačních služeb
očekávat poměr reklamy a informací daleko méně příjemný. Pokusme se opět hledat
analogii u ostatních médií. Pokud otevřete různé bezplatné časopisy, zjistíte,
že poměr reklamy k obsahu je cca 1 : 1 resp. 2 : 1 ve prospěch reklamy. Podobný
poměr lze tedy očekávat i na internetu. Je možné také očekávat nárůst daleko
agresivnější formy reklamy, než jsou současné blikající reklamní pruhy
vyskakovací okna budou vyskakovat stále častěji a daleko více se bude pracovat
se zvukem. Pravděpodobně přijdou i úplně nové formy reklamy, které si doposud
neumíme představit.
U placených služeb by objem reklam neměl příliš narůstat naopak, měl by spíše
klesat. Častěji patrně půjde o jakýsi sponzoring, který bude vytvářet image
inzerenta. Reklama zde ale bude výrazně cílenější, neboť o platících
uživatelích bude k dispozici více informací.

Důsledky
Tato transformace bude mít samozřejmě i své důsledky. Část uživatelů bude
poplatky za elektronické produkty a služby akceptovat, část uživatelů bude
hledat jejich bezplatné verze.
Lze ale také očekávat jistý "odklon zpět" od internetových firem k firmám
kamenným, které nabízejí obdobné zboží a služby také na klasických nosičích,
jako je papír nebo CD disky. V tom jistě mnohé kamenné firmy spatřují naději
(často možná i poslední záchranu), ale nenechme se mýlit onen "zpětný odklon"
nebude rozhodně nijak masivní záležitostí, neboť kdo si jednou zvykl na komfort
elektronických informací, bude si jen těžko odvykat.
Dalším důsledkem plateb bude zvýšení příjmů u internetových firem. Ty budou
následně schopny zkvalitnit své služby a zaujmout i zákazníky, kteří si potrpí
na kvalitu a individuální přístup a byli dosud klienty kamenných firem.
Pokud se má více rozvíjet placení na internetu, je to podmíněno rozvojem
technologií pro platby. Současné platby platebními kartami nejsou dost bezpečné
ani pro zákazníky, ani pro prodejce. Trh čeká na příchod nějaké nové
technologie, kterou se podaří na elektronickém trhu masivně prosadit. Očekávat
lze také větší rozvoj mikroplateb.
Vývoj internetu bude také značně předurčovat vývoj na trhu telekomunikací
zejména potom vývoj cen. V České republice to platí dvojnásob, neboť
telekomunikační trh dosud není ustálen. Pro rozvoj trhu elektronických produktů
a služeb je nezbytné, aby ceny pro poskytovatele i zákazníky postupně mírně
klesaly úměrně s narůstající potřebou přenosové kapacity.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.