Internet dostupný přes satelit

DEFINICE Technologie satelitní digitální komunikace umožňuje poskytovat vysokorychlostní připojení k internetu bez z


DEFINICE
Technologie satelitní digitální komunikace umožňuje poskytovat vysokorychlostní
připojení k internetu bez závislosti na existující pozemní komunikační
infrastruktuře. V počátcích bylo nabízeno především jednosměrné spojení, dnes
však už je běžně k dispozici i obousměrný přenosový kanál.
Poptávka po širokopásmových komunikačních službách, které se vyznačují mnohem
větší rychlostí přenosu dat, než jakou umožňuje standardní modem připojený k
telefonní lince, celosvětově stoupá. A to i v místech, kde jejich poskytování
prostřednictvím pozemní telekomunikační infrastruktury není možné nebo je
nevýhodné.
V takových případech se nabízí alternativa širokopásmové připojení
prostřednictvím satelitu. Uživatelům tak lze bez problémů zajistit datový tok
256 Kb/s, 768 Kb/s i vyšší, což umožňuje velmi rychlý přenos videa, audia i
datových souborů.
V současnosti je nabízeno jednoi obousměrné řešení připojení přes satelit. U
jednosměrného připojení je proud informací přenášen prostřednictvím
širokopásmového satelitního kanálu a přijímán malým talířem satelitní antény
stejným, který se používá pro příjem televizních a rádiových digitálních
kanálů. Zpětný kanál pak může vést přes jakékoli úzkopásmové internetové
připojení, například analogový modem nebo mobilní telefon (GPRS/CDMA).
Prostřednictvím zpětného kanálu jsou přenášeny především požadavky na zaslání
dat. Přijímaná data pak využívají internetových prostředků satelitní platformy
rychlé páteře, cache serverů, sofistikovaného řízení šířky pásma a podobně.
Jednosměrné služby jsou obvykle určeny domácím uživatelům. Typické poplatky za
jednocestný internet pro koncového uživatele se v Evropě pohybují na úrovni od
cca 15 eur za 256 Kb/s (neomezený objem přenosu dat) a 40 eur za 768 Kb/s.
Obousměrná komunikační řešení jsou obvykle zaměřena na firemní klienty (střední
a velké firmy). Minimální náklady na úplnou příjmovou i vysílací stanici se
pohybují přibližně okolo 1 000 eur, přičemž cena internetového připojení začíná
na 150 eurech měsíčně za přenosovou rychlost 512/128 Kb/s.

Proč satelit
Pro satelitní přenos je charakteristická velmi vysoká kapacita a široký
geografický dosah, jimiž překonává omezení pozemních páteřních sítí a poskytuje
uživatelům na úseku poslední míle nové možnosti širokopásmových služeb.
Konvergence mezi televizí a počítači pak využívá známé standardy existující jak
ve světě videa, tak IT.
Širokopásmové připojení k internetu využívající satelitní technologie lze téměř
okamžitě uvést na trh na kterémkoli místě v Evropě, kam má dosah příslušný
satelitní signál. Telekomunikační operátoři a poskytovatelé internetového
připojení mohou díky němu zajistit širokopásmový přístup k internetu i tam, kde
je pozemní infrastruktura slabá, a to aniž by bylo třeba provádět rozsáhlé
investice.
V případě, že se pro zpětný přenos využívá síť GPRS, řídí zpravidla satelitní
internetová platforma přenos přijímaných bloků dat tak, aby se omezil počet
zpětných bloků přenášených přes GPRS. Toto řešení umožňuje poskytovat úplný
balík produktů s využitím stávající mobilní infrastruktury.
Obousměrná řešení bývají optimalizována pro uzavřené WAN sítě, které lze snadno
a velmi rychle rozšiřovat o nová připojení pro zákazníky typu benzinových pump
nebo řetězců supermarketů. V ceně mohou tato řešení účinně konkurovat
operátorům pevných linek.

Kvalita přenosu
Přenos signálu přes satelit trvá déle než přes pozemní linky. Pro některé
protokoly může mít tato skutečnost negativní dopad na celkovou propustnost.
Satelitní zpoždění je běžné a zároveň i totožné pro všechny satelitní
komunikační systémy. Různé síťové protokoly mají v důsledku vysokého zpoždění
různý výkon. Typická doba zpoždění pro jednosměrné satelitní spojení činí 265
ms. Toto zpoždění pochopitelně závisí hlavně na vzdálenosti mezi satelitem a
pozemní stanicí.
Pro optimalizaci zpoždění přes satelit byly vyvinuty některé speciální (z
hlediska uživatele transparentní) mechanismy. Například pro zrychlení aplikací
založených na protokolu TCP/IP se používá TCP akcelerátor.
Uživatelům jsou prostřednictvím satelitu k dispozici služby založené na
protokolech frame relay, IP a jiných, jakož i většina nejčastějších služeb,
které fungují v rámci obousměrné satelitní komunikace včetně VPN řešení, VoIP,
videokonferencí, vysokorychlostních faxových přenosů a dalších. Jednosměrné IP
služby se dnes nejvíce používají pro přístup na internet, přenos souborů a
streamingové služby v reálném čase.

Bezpečnost
Kvůli zabezpečení přenášených dat se pro obousměrné IP sítě obvykle používá
protokol IPsec, který poskytuje konečnému uživateli bezpečí a zabraňuje
neoprávněnému přístupu k síti. Zabezpečení pomocí protokolu IPSec se také
používá pro ochranu identity uživatele. Pro jednosměrné internetové a
multicastové služby někteří poskytovatelé satelitních služeb zavedli šifrovací
algoritmus blowfish a šifrovací algoritmus LCAS.

Do budoucna
Satelitní síť je často optimálním nebo dokonce jediným možným způsobem
poskytování připojení v některých velmi vzdálených lokalitách. Mnohdy je
využíváno jako přenosné i pevné připojení pro vojenské účely, v rámci
uzavřených vládních širokopásmových sítí, pro sociální služby, vzdálené
vzdělávání v nedostupných oblastech, k monitorování vzdálených stanovišť a
podobně.
Kromě internetového připojení se někteří operátoři v Evropě snaží připravovat
pro svůj trh také nové multimediální služby, například video-on-demand,
streaming hudby a jiné. Tyto služby jsou obvykle určeny pro zařízení umožňující
pouze příjem dat, jež jsou připojená k běžnému satelitnímu talíři. Tak je možno
je nabízet masově, poskytovat nízké ceny a využívat stávající satelitní
zařízení uživatelů. Tím se sníží vstupní náklady pro jednotlivé uživatele a
zvýší atraktivita služeb.
Díky uvedeným vlastnostem se o satelitní připojení telekomunikační operátoři
zajímají stále více. Mohou díky němu nabízet širokopásmové služby i v
oblastech, kde není k dispozici pozemní infrastruktura, případně cenově výhodné
multimediální služby, které by bylo možno jinými technologiemi nabízet jen
obtížně.
Autor pracuje jako Business Development Manager, SES Astra.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.