Internet EDI míchá staré s novým

Výměna obchodních dokumentů prostřednictvím EDI (Electronic Data Interchange) není zdaleka mrtvá, ovšem ze soukromýc...


Výměna obchodních dokumentů prostřednictvím EDI (Electronic Data Interchange)
není zdaleka mrtvá, ovšem ze soukromých sítí typu VAN se začíná postupně
přesouvat na internet. To s sebou přináší zjednodušení implementace i snižování
nákladů na komunikaci.
Společnost Wal-Mart Stores, americký maloobchodní řetězec, prodává mimo jiné
produkty výrobce kosmetiky Coty. Pohled do zákulisí by ukázal, že Coty spoléhá
na hybridní B2B (business-to-business) systém, který kombinuje nové standardy a
starou technologii, aby zajistila, že budou pulty Wal-Martu v odpovídající míře
zásobeny požadovanými produkty.
Onu starou část technologie představuje datový formát: Coty používá pro
elektronické zpracování objednávek při komunikaci s Wal-Martem standard
Electronic Data Interchange (EDI). EDI je coby základ e-commerce využíváno už
přes 20 let jakožto standardizovaný způsob pro přenos obchodních dokumentů a
formulářů, jako třeba nákupních objednávek, faktur nebo přepravních zpráv, mezi
obchodními partnery.
Co je však na řešení firmy Coty nového, je transportní mechanismus. K výměně
EDI zpráv s Wal-Martem dochází přes internet, nikoliv v prostředí sítě typu
Value-Added Network (VAN). Tradiční EDI jde totiž ruku v ruce typicky právě se
sítěmi VAN prodejci a dodavatelé jsou závislí na poskytovateli soukromé sítě
VAN a jeho službách, čímž je zajištěn bezpečný přenos dokumentů.
Internet však nabízí možnost se této závislosti zbavit. Firmy se snaží přenést
některé nebo i všechny své EDI transakce do prostředí internetu, neboť
související technologie jsou méně nákladné než v případě VAN a jejich
implementace je navíc relativně snadná. Zatímco EDI provoz založený na VAN
zůstává v posledních letech přibližně neměnný, Internet EDI transakce mají
podle společnosti Meta Group rostoucí tendenci, a to při míře růstu 50-60 %.

Výhody internetu
Hlavním kouzlem Internet EDI je to, že redukuje nutnost spoléhat se na sítě VAN
i s nimi související poplatky. Navíc firmám umožňuje elektronicky obchodovat i
s menšími partnery, kteří nedisponují sofistikovanou IT infrastrukturou.
Zatímco tradiční EDI vyžaduje po každé z obchodujících stran instalaci
komplexního proprietárního softwaru, EDI založené na internetu firmám umožňuje
provádět výměnu EDI zpráv prostřednictvím webového prohlížeče nebo po instalaci
základního klientského softwaru.
Další výhodou Internet EDI je, že zjednodušuje migraci komunikace s některými
partnery na web, zatímco lze udržovat jiná proprietární spojení tam, kde se bez
nich není možné obejít. V reakci na rostoucí poptávku nabízí software i
hostované služby pro Internet EDI množství výrobců (start-upů i zavedených
dodavatelů VAN, kteří se snaží rozšířit své portfolio), mezi jinými Advanced
Data Exchange, bTrade, Cyclone Commerce, Global eXchange Service, iSoft nebo
Sterling Commerce.
Trend směřující k Internet EDI podporují mnohé velké společnosti včetně
například zmíněného Wal-Martu ten od konce loňského roku po mnoha svých
dodavatelích přímo vyžaduje, aby posílali i přijímali EDI data právě přes web.
V tomto konkrétním případě je navíc používán Internet EDI software, jenž
odpovídá specifikaci Applicability Statement 2 (AS2).
AS2 představuje návrh specifikace, který popisuje, jak vytvářet spojení a
bezpečně přenášet EDI soubory přes internet. AS2 pokrývá také zabezpečení
přenosu HTTP paketů využitím digitálního podpisu nebo pomocí šifrování dat.
Dále zaručuje nespornost (non-repudiation), tedy prokazatelnost, že transakce
proběhla v určitém čase mezi oprávněnými stranami a to prostřednictvím
potvrzování příjmu.
Specifikace AS2 byla vyvinuta pracovní skupinou EDI over the Internet (EDIINT,
patřící pod IETF), která byla zformována v roce 1996, aby vytvořila sadu
bezpečných standardů pro posílání EDI dat přes internet. Jejím předchůdcem bylo
AS1, jež uvádí detaily o tom, jak by si měly aplikace bezpečně vyměňovat
obchodní zprávy za použití protokolu SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). AS2
se odkazuje na standardy pro zabalení a zabezpečení dat použité v AS1 a dále
definuje, jak pro přenos dat využívat HTTP namísto SMTP.
Využití VAN s sebou zpravidla nese měsíční poplatky například za každou zprávu
nebo podle počtu znaků a každá strana platí za odesílání i příjem zpráv.
Poplatky přitom nebývají zanedbatelné, jestliže firma používá EDI coby
standardní provozní proceduru. Výrobní a distribuční pobočka Coty například
ročně zpracovává přes 1,5 milionu objednávek, z nichž 98,3 % je v EDI formátu.
V současnosti pokrývá komunikace založená na AS2 zhruba 40 % celkového
transakčního objemu firmy, přičemž využívá software firmy iSoft. Hlavní výhodou
je, že v případě nasazení softwaru iSoftu jde o jednorázovou platbu za
aplikaci, zatímco za VAN je třeba platit poplatky trvale.

Dozrávání
Odborníci se shodují na tom, že specifikace AS2 musí v některých směrech ještě
dospět. "Jednou z věcí, na které netrpělivě čekáme, pokud jde o vývoj EDIINT,
je sofistikovanější správa mnoha bezpečnostních parametrů či informací, jež je
třeba vyměňovat mezi obchodujícími partnery," říká David Walling, CTO firmy
iSoft. Dodavatelé dnes například navrhují odlišné způsoby výměny certifikátů
veřejných klíčů (PKI, Public-Key Certificate), protože to v návrhu AS2 nebylo
původně specifikováno.
Ačkoliv dnes je AS2 primárně orientováno právě na posílání EDI dat, není na
tuto oblast striktně limitováno. Stejně tak není AS2 omezeno na mezifiremní
transakce.
Firmy používají AS2 v rostoucí míře i pro zabezpečení dat přesunovaných v rámci
samotné firmy. "AS2 je bezpečný a spolehlivý protokol, pro přenášení dat v IP
síti pomocí HTTP," říká Wailing. "To však neznamená, že je omezen pouze na
prostředí internetu může být využit i v intranetu nebo v síti LAN dané
organizace." Data jsou přitom mnohdy přenášena v rámci jedné organizace ve
větší míře, než mezi různými organizacemi. "Firmy zjišťují, že je důležité, aby
měly mechanismus, jak demonstrovat, že jsou data uvnitř firmy přesouvána
bezpečně a spolehlivě a že disponují nějakou kontrolní metodou, jíž to mohou
prokázat," dodává Wailing.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.