Internet/Intranet v prostředí Windows NT

Dnes už asi nikoho nepřekvapí, že Windows je možno v Internetu použít i v roli serveru. Konkrétně systém Windows NT ...


Dnes už asi nikoho nepřekvapí, že Windows je možno v Internetu použít i v roli
serveru. Konkrétně systém Windows NT 4.0 Server, o kterém pojednává Aleš
Kastner v knize vydané nakladatelstvím GComp.
První kapitola knihy je zaměřena na správce počítačových sítí, kteří dovedou s
NT trochu zacházet, ale kteří nemají příliš jasno v otázce Internetu či
intranetu. Pokud tedy patříte do skupiny lidí zběhlých v internetových
protokolech a adresách a obeznámených s různými druhy serverů, pravděpodobně
můžete prvních 50 stran vynechat. V závěru úvodní kapitoly se konečně dočkáte
toho, na co jste se těšili popisu internetových vlastností Windows 95 a NT 4.
To vám umožní udělat si obrázek o tom, co si ve windowsové síti můžete dovolit
a samozřejmě i o možnostech jednotlivých pracovních stanic.
Zbývající kapitoly už se věnují jednotlivým internetovým službám a jejich
využití v systému Windows NT 4 Server. Autor vždy popíše, jak lze kterou
komponentu instalovat, nastavit a používat. Knihu doprovází rozsáhlá obrazová
dokumentace, takže správci vybavenému touto příručkou v podstatě stačí jen
rejdit myší, zaškrtávat a vyplňovat patřičná políčka a mačkat ta správná
tlačítka. Pokud se neodchýlí od doporučeného postupu, má velkou šanci, že se mu
podaří tu kterou službu spustit na první pokus.
Autor samozřejmě pamatuje i na problémy, které se mohou při práci vyskytnout.
Každá kapitola je totiž zakončena příklady řešení nejobvyklejších situací a
někdy i seznamem možných chyb a postupů při jejich odstraňování. Vše opět na
úrovni windowsové "kuchařky" včetně doprovodných obrazovek.
Autor nezapomněl ani na člena rodiny BackOffice určeného pro menší podniky,
který je nabízen pod jménem Small Business Server. Poslední kapitola knihy je
totiž věnována právě tomuto produktu. Čtenář zde najde stručný seznam komponent
tohoto balíku a odkaz na jeho ovládací nástroje. V tomto případě bych se
přimlouval za poněkud podrobnější popis, protože praxe ukázala, že pouhá
znalost angličtiny ke správě sítě nestačí. I když byla většina služeb popsána v
předchozích kapitolách, stručné shrnutí by zde nebylo na škodu.
Kniha je určena správcům sítí využívajících Windows a internetové protokoly a
jako taková se hodí v podstatě všem od začátečníků až po pokročilejší
administrátory. Ti první zde naleznou i stručný úvod do problematiky, ti
ostatní mohou bez zbytečného bloudění systémem nápověd najít rychle to, co
právě potřebují. Jedná se spíše o referenční příručku, některé příklady však
mohou současně posloužit jako návod při návrhu určitého řešení sítě.
Ještě několik slov k terminologii a jazyku této knihy. Poněkud mi vadila
nejednotnost v používaní odborných výrazů (mj. i "stěhovavé" neshodné
přívlastky), archaičnost jazyka (používání termínů jako "verse", apod.) a
redundance při používání zkratek (protokol PPP, služba WINS, apod.). Přimlouval
bych se za rychlejší aktualizace odborných slovníků, které by měly co nejdříve
vnést do tohoto zmatku pevný ráz.
(Aleš Kastner: Internet/Intranet v prostředí Windows NT, GComp, Praha, 1998,
400 stran, 399 Kč)
8 2952 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.