Internet? Jděte do kavárny, na nádraží se nepřipojíte

Ze všech budoucích krajských měst má nejlepší "veřejný" přístup k Internetu Zlín. Nejhůře pak na tom jsou Pardub...


Ze všech budoucích krajských měst má nejlepší "veřejný" přístup k Internetu
Zlín. Nejhůře pak na tom jsou Pardubice, kde nabízejí přístup k Internetu pouze
internetové kavárny.
I to je jeden ze závěrů výzkumu, který ve 13 krajských centrech zorganizovalo
sdružení BMI v rámci projektu Sondy do českého Internetu. Za podpory
společností Cisco Systems a IBM a ve spolupráci s agenturami DEMA a Markent
probíhalo zjišťování dostupnosti a kvality poskytování přístupu k Internetu na
veřejných místech.

Nejčastěji veřejně dostupným místem, kde je možné získat přístup k Internetu,
jsou internetové kavárny a městské knihovny. Mnohem horší je situace v hotelích
a jen výjimečně tuto možnost nabízí okresní či městský úřad. Vůbec pak přístup
k Internetu neposkytují pošty, autobusová a vlaková nádraží.

Společnost DEMA, která zkoumala trh z hlediska nabídky, používala při práci
metodu tzv. utajeného nákupu (mystery shopping), která umožňuje simulovat
situaci, do níž se dostává běžný občan. Na rozdíl od většiny podobných
průzkumů, jejichž výsledky bývají dosti neradostné, v tomto případě převažovala
spokojenost. V těch místech, kde přístup k Internetu poskytují (městské
knihovny a internetové kavárny), již pochopili, že na prvním místě stojí
zákazník, a pro jeho spokojenost se snaží udělat maximum včetně mnoha
nejrůznějších doprovodných služeb. Naopak u ostatních subjektů nejenže přístup
k Internetu poskytován není, ale jejich pracovníci nejsou ve většině případů
schopni ani informovat o tom, zda se o zavedení této služby uvažuje, případně v
jakém časovém horizontu. Zvláště typická byla tato odpověď na půdě státní
správy.

Ve druhé části výzkumu sledovala společnost Markent siutaci na straně poptávky
prostřednictvím dotazování 884 náhodně vybraných občanů sledovaných měst.
Pozitivní je určitě informace, že tři čtvrtiny uživatelů Internetu ve svém
okolí o veřejně dostupném místě vybaveném přístupem k Internetu vědí. Z
potenciálních uživatelů Internetu pak o takovém místě ví 52 %.
0 3233 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.