Internet: médium, které šetří čas i peníze

Před několika lety řekl kdosi: "Nemáte peníze na reklamu? Používejte Internet!" Dnes už by asi svou větu opravil na: ...


Před několika lety řekl kdosi: "Nemáte peníze na reklamu? Používejte Internet!"
Dnes už by asi svou větu opravil na: "Nemáte dostatek peněz na reklamu?
Používejte Internet!". Ale i toto tvrzení by za chvilku dementoval. Počty
připojení stoupají geometrickou řadou. Můžete běžně listovat marketingovými
studiemi, hodnotícími návštěvnost rozličných serverů a udělat si představu o
reklamním efektu s tím spojeným. Vznikají společnosti, jejichž jedinou obživou
je provoz reklamních serverů (a určitě neživoří). Zkrátka, Internet se stává
rovnocenným partnerem zaběhlých médií.
Dostává se stále hlouběji a hlouběji do systémů společností, s jejichž činností
nemá relativně nic společného. Relativně říkám proto, že si nedokáži představit
jedinou společnost, která by dnes nebyla vybavena výpočetní technikou a
nevyužívala ji přinejmenším pro základní zpracování dat. Od vlastnictví PC je
už jen malý krůček k připojení k Internetu a tak po překonání základních
problémů typu "nezvedne se mi příliš telefonní účet?" nebo "nebudou mí
zaměstnanci příliš rozptylováni touto hračkou"? dojde ke kýženému.
Nejinak tomu je i v naší personální agentuře. Interní síť LAN pražské pobočky s
asi 20 stanicemi je přes Proxy server napojená na providera internetových
služeb. Každý zaměstnanec disponuje soukromým e-mailovým kontem a navíc
samozřejmě existuje obecná adresa, která slouží pro veškeré připomínky, jež
nejsou směrované ke konkrétní osobě. Adresa končí u Office managera, který
podle druhu postoupí zásilku kompetentní osobě. Životopisy přicházející
elektronickou cestou jsou na rozdíl od faxu a běžné pošty bez velkých průtahů
exportovány do lokální databáze a poté vřazeny do standardního porovnávacího
procesu. Do databáze jsou vkládány veškeré životopisy, pouze ty, které byly
poslány běžnou poštou nebo faxovány, procházejí navíc rukama tzv. "Data-entry",
jenž je manuálně vkládá. S rostoucím počtem materiálů zasílaných e-mailem se
snižuje převaha "papírových dokumentů", ale i přes to bude v krátké době
"Data-entry" nahrazen běžným scannerem s OCR, který dovolí zpracovat veškeré
požadavky bez sebemenší prodlevy.
Ve spojení s firemním Webem vzniká velmi rychlý, efektivní a přitom ne příliš
finančně náročný nástroj pro zpracování požadavků typu recruitment (nábor
nových pracovníků). Kromě běžných firemních informací obsahuje Web i nabídku
pracovních míst. Tato nabídka je aktualizována dle potřeby. Ještě před několika
měsíci stačil týdenní "update", ale je nutné reagovat mnohem rychleji. Proto
dnes, v momentě, kdy dojde k podepsání konkrétního projektu, je požadavek
zanesen na Web okamžitě. Díky přímému vstupu ze stanice v lokální firemní síti
na hostitelský server jsou veškeré změny prováděny on-line bez nutnosti účasti
providera. Každá zveřejněná nabídka obsahuje i přímý kontakt na zodpovědnou
osobu a proto v případě zájmu čtenáře stačí "kliknout" na uvedenou adresu,
napsat, na který inzerát reaguje a přiložit svůj životopis.
Jako ukázkový případ uvádím obchodní pozici v nejmenované společnosti IT: Ve
dvě hodiny odpoledne jsem se vrátil z jednání s podepsanou smlouvou, během
dvaceti minut byl tento požadavek vsazen na Web, asi po hodině mi volal člověk,
který byl shodou okolností již zanesen před rokem do naší databáze. Informoval
mě o nově získaných zkušenostech korespondujících právě s touto nabídkou,
kterou má před sebou na obrazovce a žádal o bližší informace o pozici. Nabídka
se mu velice líbila, on sám se zdál být velmi vhodným kandidátem, proto jsem
jej požádal o aktualizaci jeho materiálů. Domluvili jsme si doplňující schůzku
hned na druhý den ráno. Ještě týž den večer jsem obdržel e-mailem nový
životopis a ten poslal dále klientovi. Druhý den ráno se potvrdilo, že kandidát
je skutečně schopen kandidovat na nabízenou pozici. Paralelně s tím jsem dostal
i zprávu, že kandidát se líbí a že je pozván na osobní jednání. Pohovorem
prošel úspěšně a druhý den šel podepsat pracovní smlouvu.
8 0979 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.