Internet mění vše

Partnerem vánočního, v pořadí již 11. CD-ROMu, který předplatitelé obdrží spolu s CW 51/52, je právě společnost ...


Partnerem vánočního, v pořadí již 11. CD-ROMu, který předplatitelé obdrží spolu
s CW 51/52, je právě společnost Oracle Czech. Na disku mimo mno-ho zajímavých
programů najdete databázi Oracle8 pro Linux. O rozhovor jsme proto požádali
Ondřeje Felixe, generálního ředitele společnosti Oracle Czech.
Tlak společnosti Oracle na trh v poslední době nabral obrátky. V minulých
týdnech se konalo několik akcí, na kterých Oracle prezentoval nové produkty a
vize. V San Franciscu to byl Oracle Open World, poté následovalo vystoupení
Larry Ellisona na Comdexu v Las Vegas a v listopadu tuzemská uživatelská
konference v Břevnovském klášteře. Zde se uskutečnila tuzemská premiéra,
databáze Oracle8i.
V čem je databáze Oracle8i nová a v čem naopak je její funkčnost zachována, tak
jak ji uživatelé znají z předešlých verzí?
Oracle8i je logickým pokračováním databáze Oracle8. Z programátorského,
operačního a provozního hlediska zachovává všechny vlastnosti a funkce, které
byly obsaženy ve verzi Oracle8. Její základní přínos tkví v tom, že je to první
profesionální databáze určená k provozování v internetovém prostředí. To
znamená, že tato databáze musí uspokojit velké nároky na dynamicky se měnící
počet uživatelů. Na Internetu nikdy nevíte, kolik uživatelů s vaším serverem
bude chtít komunikovat a kdy. Na druhou stranu musí databáze umožnit ukládat
data, která jsou obsahově rozmanitá a bohatá. Do databáze musí být možné uložit
data nejrůznějších typů. Nejen klasická strukturovaná data, ale i data textová,
videosekvence, zvuk, grafická data a všechny nové datové typy.
Oracle8i splňuje všechny tyto nároky, protože byla vytvořená pro publikování
velmi rozmanitých dat, určených velkému počtu koncových uživatelů, kteří se
připojují přes Internet, intranet či extranet.
Dá se tedy říci, že databáze Oracle8i je určena spíše pro větší subjekty, nebo
může být používána i malou organizací?
Není určena pouze pro větší subjekty. Je to trochu jinak. Když nasazujete
jakoukoli internetovou či intranetovou aplikaci, tak je klíčové si na začátku
ověřit koncept. Na začátku začínáte s menším počtem uživatelů. Pokud se vám
podaří ten koncept zprovoznit a uživatelé jsou s ním spokojeni, jejich počet
velmi rychle narůstá. Databáze Oracle8i je navržená tak, aby se s malými
investičními náklady na začátku dal vybudovat koncept řešení, který potom v
závislosti na zájmu koncových uživatelů bude možné jednoduchým způsovem
rozšířit až na velikost největší dosažitelné konfigurace.
V čem je největší rozdíl v Oracle8i oproti předchozím verzím a oproti
existujícím konkurenčním produktům?
Významným posunem je zejména zjednodušený způsob zacházení i s méně obvyklými
datovými typy, které se zatím běžně do databáze neukládaly. Součástí Oracle8i
je vrstva zvaná intermédia, která umožňuje jednoduchým způsobem zacházet s
textovými, video a geografickými informacemi. K datům můžete přidávat vaše
umístění v systému GPS.
Oracle8i je také obohacena o komponentu zvanou WebDB, která umožňuje přímý a
jednoduchý přístup do databáze přes běžný webový interface.
Třetí základní komponenta, která přichází navíc, je internet file system.
Vlastně vytváříme zcela nového klienta pro databázi. Uživatel na svém osobním
počítači vidí souborový systém. Ovládá jej podobně jako v Exploreru pro
Windows, ale soubory a data jsou ukládány do databáze. Data jsou při ukládání
oklasifikována a vyhodnocena. Proběhne obsahová indexace. Můžete k souborům
přistupovat z mnoho různých hledisek, například podle obsahu, ne pouze podle
názvu, jak je to dnes klasické a běžné.
S jakými typy souborů dokáže databáze Oracle8i přímo pracovat?
Prakticky se všemi, ale pro některé z nich, speciálně v textové oblasti,
existují filtry, které umožňují převádět jednotlivé formáty dokumentů navzájem.
Takže můžete ukládat např. dokument Wordu do databáze, provádět na něm
fulltextové prohledávání a prezentovat jej jako HTML dokument pro další
uživatele. Sada těchto filtrů se neustále doplňuje.
Připravují se i filtry pro tuzemské programy, např. pro kancelářský balík 602
pro PC?
Zatím ne, ale v okamžiku, kdy se dostaneme dál v beta-testování, tak se
pokusíme ve spolupráci s firmou Software 602 vytvořit filtry a jako standard
pro české prostředí je k databázi přidat. Vytvoření těchto filtrů považuji za
nesmírně potřebné pro všechny tuzemské uživatele.
Jaké vidíte dnes postavení databází Oracle na českém trhu?
Těžko říkat jakákoli čísla, protože bohužel neexistují údaje o velikosti
českého databázového trhu. Jsme přesvědčeni, že jsme jednoznačně největším
dodavatelem databázových technologií na českém trhu. Jsme trhem zatím přijímáni
jako spolehlivý dodavatel databází pro velké a střední podniky.
Smyslem databáze Oracle pro Linux a celé iniciativy kolem Internetu, je ukázat
i ostatním uživatelům, kteří v současné době nepatří mezi naše typické obchodní
partnery, že oraclovské technologie mají velmi co říci i pro všechny, co
potřebují sdílet informace, bez ohledu na velikost.
Co v současnosti společnost Oracle připravuje pro tuzemský trh?
Společnost Oracle celosvětově i v Čechách je firmou působící ve dvou oblastech:
v oblasti technologií a aplikací.
První oblast zahrnuje vývoj databází a vývojových nástrojů, ve kterých se
aplikace vyvíjejí a ve kterých se ukládají data.
Ve druhá oblasti vystupuje Oracle jako dodavatel sady aplikací pro koncové
uživatele. Dnes máme více než 40 aplikačních modulů z oblasti řízení podniku,
řízení financí a řízení výroby. V současné době uvádíme na trh, a u prvních
zákazníků implementujeme, novou verzi aplikací Release 11. Ta je už postavená
kompletně na oraclovské síťové architektuře, tzn. na třívrstvé architektuře.
Klient je 100% přístupný přes webovské rozhraní a aplikační logika je uložena v
aplikačním serveru. Celé je to samozřejmě v oraclovské databázi. V průběhu 1.
pololetí příštího roku budeme uvádět na český trh další modul z této aplikační
skládačky.
Hodně se nyní mluví o zjednodušení práce v databázi a o centralizaci na data,
tzn. nejsou důležité aplikace, ale důležitá jsou data. Co v této oblasti Oracle
přináší jako revoluční myšlenku, teď narážím na projekt Raw Iron, který Larry
Ellison s oblibou prezentuje. Co se vlastně za tímto pojmem skrývá?
Za tím jsou ve skutečnosti dva základní možné přístupy k tomu, jakým způsobem
budovat architekturu informačního systému.
Jeden přístup, který razí Microsoft, je myšlenka zahrnout vše do operačního
systému a velmi výrazným způsobem rozšiřovat okruh toho, co zasahuje operační
systém. To má za následek jednu věc rozvíjí se jednobarevná filozofie.
My razíme jinou zásadu klíčové a spojující je řízení obsahu, řízení dat v
sítích. Pro ten který účel je užitečné si vždy vybírat optimální operační a
hardwarovou platformu. Naše představa je taková, že nebudeme vyrábět operační
systém, ani nebudeme dodávat železo. Naopak v situacích, kdy potřebujete čistý
databázový server, je rozumné dodat databázový server zoptimalizovaný a
přednastavený na nějakém typu hardwaru a s neviditelným operačním systémem.
Protože operační systém vás v této aplikační oblasti skutečně nezajímá. S tím
souvisí druhá věc a tou je logická centralizace zpracování.
Teď na Comdexu říkal Larry Ellison jeden pěkný příměr: "Dobu mainframových
počítačů a celou mainframovou éru ukončil nedostatek aplikací. Proto zača-la
éra minipočítačů a následně osobních počítačů. Neměli jsme prostě dostatek
aplikací pro požadavky koncových uživatelů. Éra klient-server začíná být
limitována nedostatkem lidí, kteří jsou schopni systémy klient-server
obsluhovat".
Logický krok tedy je: začít používat univerzálního klienta, jehož podobu
Internet nadefinoval za nás. Je jím univerzální webový browser. Úkolem dneška
tedy je soustředit klíčová data a aplikace pod centrální správu několika
profesionálů, jejichž počet bude rozhodně menší než tomu bylo u správy a údržby
systému typu klient-server. To je v podstatě celá idea.
Někteří uživatelé, zejména ve Spojených státech, se k této myšlence staví
rezervovaně, protože tvrdí: "Chceme perfektní databázi, ale chci mít i funkční
operační systém." Dá se tento konzervativní postoj nějak zpochybnit?
Já myslím, že v těchto všech diskuzích zapomínáme, k čemu to vlastně všechno
je. Operační systém a databáze jsou součástí technologické infrastruktury;
jakési sítě, která dnes již zdaleka nedělá jen datové služby.
Ve všech ostatních oblastech inženýrského působení v telekomunikacích, ve
stavitelství, v elektrárenství se tyto technologické diskuze již desítky let
nevedou, protože jsou vyhrazené specialistům. Koncového uživatele nezajímá,
jaký operační systém sedí v telefonní ústředně. Počítačový průmysl obecně, čeká
stejný posun. Technologie má být spolehlivá a neviditelná a mají se jí zabývat
pouze specialisté. Uživatele zajímá, zda systém plní funkce, které on od něj
vyžaduje jako koncový uživatel. Nic více, nic méně.
Blíží se konec roku, což je doba vhodná k bilancování i přemýšlení nad novým
rokem. Co si Ondřej Felix, ředitel velké databázové firmy, přeje do nového roku?
Oracle nyní celosvětově prosazuje heslo: "Internet mění vše." My jsme nedávno i
v Čechách viděli, že Internet mění chování lidí zásadním způsobem, což dokazuje
například akce zorganizovaná na protest proti zvýšování telekomunikačních
poplatků. Troufám si říci, že by bez Internetu v Čechách nebylo ještě před
několika málo měsíci vůbec možné podobnou akci zorganizovat. Významným způsobem
to ukazuje měnící se prostředí okolo nás.
Já jsem zrovna nedávno seděl v restauraci a popíjel dobré víno. Říkal jsem si,
protože jsem již deformován oborem, jak by bylo pěkné si přímo od stolu, přímo
od té skleničky, objednat domů, přímo od dodavatele, několik lahví toho dobrého
vína. Než bych dorazil z restaurace domů, tak by již vše bylo zařízeno a víno
mě do-ma očekávalo. Takováto transakce mě ovšem nesmí stát víc než 5 minut času
a musím ji být schopen zařídit odkudkoli.
Já si do nového roku přeji jedinou věc, aby Internet měnil vše v tom smyslu, že
nám všem zjednoduší velmi výrazným způsobem život a bude to stejně užitečný a
samozřejmý nástroj, jako jsou dneska telefony a elektrické zásuvky.
Děkuji za rozhovor.
8 2971 / kat

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.