Internet na CeBITu: integrovat vše se vším

Internet byl na letošním CeBITu prezentován spíše jako obchodní prostředí než jako vlastní technologie. Čest vývoj...


Internet byl na letošním CeBITu prezentován spíše jako obchodní prostředí než
jako vlastní technologie. Čest vývojářských firem hájili především
vystavovatelé, kteří se soustředili v rámci tzv. amerických pavilonů. Jinak zde
k internetovým hitům patřila především integrovaná komunikace (nejen
telefonování přes Internet, ale i mnoho firem nabízejících globální řešení pro
internetové faxování), propojení podnikových informačních systémů s Internetem
(především společnost SAP a nespočetné množství jejích místních partnerů)
a on-line bankovnictví, respektive internetové obchodování všeho
druhu.
Vývojové nástroje pro budování různých internetových obchodních domů byly zde k
vidění jako téměř jediné; jinak zde vývojářských aplikací bylo spíše pomálu.
Zatímco v dobách počátku Internetu např. HTML editory a další nástroje pro
on-line publikování fascinovaly, nyní se vše přesunulo spíše do sféry byznysu.
S telefony umožňujícími surfovat po Internetu se roztrhl pytel: Alcatel zde
představil Internet Screen Phone, Samsung analogický Web Video Phone.
Telefonování po Internetu se stává významnou konkurencí telekomunikačním
firmám. Deutsche Telekom tomu předchází a sám nabízí službu T-Online. Významně
se zde na německém trhu hodlá prosadit i Cisco; firma zde oznámila řadu dohod s
místními partnery.
Poskytovatelé Internetu se snaží přilákat zákazníky cenou. Na rozdíl od USA se
v Německu daří udržovat cenu za měsíční neomezený přístup na hladině okolo 28
marek.
Německo patří v Evropě k zemím, které jsou v čele zavádění ISDN. Nicméně i o
modernějších technologiích ADSL bylo na CeBITu slyšet. A co se přístupu k
Internetu týče, na evropském trhu byly zřejmě poprvé ve větší míře k vidění
set-top boxy. Na poli webových televizí byly k vidění společnosti Sony a
Philips. Naproti tomu předpokládaná implementace Windows CE přímo do systému
WebTV se opozdila.
Za pozornost stojí i to, že v kategorii produktů pro Internet byl oceněn i
vektorový grafický editor Zoner Callisto od brněnské firmy Zoner Software.
TV set-top box Teknema
Jedním z koncových zařízení, které umožňují připojit Internet na televizní
obrazovku, je set-top box, jejž prezentovala kalifornská společnost Teknema.
Produkt se již dnes dodává v několika jazykových mutacích, další možnosti
customizace zahrnují konfiguraci uspořádání obrazovky; zařízení má v sobě
integrovaný nejen webový prohlížeč, ale i program pro práci s elektronickou
poštou. Ovládání se děje pomocí bezdrátové klávesnice, vestavěn je dial-up
modem o rychlosti 33,6 kb/s. Vestavěný webový browser podporuje HTML ve verzi
3.2, rámy, JavaScript, cookies, audio, 256 barev a zabezpečené protokoly
(Secure Socket Layer). Do budoucna se počítá s dalšími rozšířeními, k nimž
patří např. možnost vestavět modem o rychlosti 56 kb/s (vyhovující standardu
V.90) a podpora práce off-line. Set-top box je vybaven 32bitovým RISCovým
procesorem, portem pro komunikaci s tiskárnou a čtečkou pro smart-card.
Zájem o tyto produkty projevil již např. Telenor, který hodlá právě set-top box
od společnosti Teknema nabízet těm norským zákazníkům, kteří projeví zájem o
tento druh přístupu k Internetu.
Zajímavým rysem webových televizí (podobně ale např. i mobilních telefonů) je
skutečnost, že pohyb po některých WWW stránkách není příliš komfortní; WWW
prohlížeče od firem Microsoft či Netscape mají některé funkce, které u
ostatních browserů nenajdeme. Proto lze spekulovat, že časem dojde k jisté
divergenci Internetu a některé oblasti budou optimalizovány právě pro přístup z
těchto zařízení. Ostatně, podívejte se ze svého PC přímo na stránky WebTV
(http://www. webtv.com) a uvidíte, že k tomuto jevu dochází již dnes.
Browsery na CeBITu
Do Netscape Communicatoru přibyly programy na ochranu dětí před "závadným"
obsahem. Co se Netscapu týče, představeny byly některé nové verze serverových
produktů, zejména v technologických řadách Netscape Application Server a
Netscape CommerceXpert (obě tyto řady jsou výsledkem loňských akvizic
společností Actra a Kiva). Zaujaly i webové prohlížeče Opera a Web Spyder.
Internetové faxování
Principy a přednosti internetového faxování jsou stejné jako u telefonování.
Fax probíhá Internetem mezi dvěma příslušnými branami; tímto způsobem se platí
pouze lokální telekomunikační poplatky. Řada prognóz hovoří o tom, že v
budoucnosti bude většina faxů probíhat přes Internet. Po pravdě řečeno se mi
tyto předpovědi zdají poněkud nadnesené (proč nepřejít rovnou na e-mail?), ale
pravdou zůstává, že různých řešení pro internetové faxování byla na CeBITu
představena celá řada: FAX SR od společnosti Omtool (http://www.omtool.com),
Faxination 3.0 od
společnosti Fenestrae (http:// www.fenestrae. com), RightFax Enterprise 5.2
(http://www. rightfax.com). Do této kategorie produktů samozřejmě patří i
prezentované produkty společnosti Software602, o nichž píšeme na jiném místě
tohoto vydání Computerworldu.
Překládáme Web a e-mail
Internet otevírá pole pro firmy zabývající se počítačovými překlady. Na CeBITu
jsme mohli vidět dvě firmy, které se nyní výrazněji angažují na poli překladů
internetového obsahu. Power Translator od společnosti Globalink je nástroj
překládající webové stránky a e-mail. V současnosti pracuje s 6 jazyky a toto
poměrně skromné číslo již napovídá, že čeština mezi nimi není. Překladem
stránky se samozřejmě nemyslí překlad textu v odděleném okně, ale nový (a
správně naformátovaný!) Web. Nástroj Comprende WebMaster je určen přímo tvůrcům
stránek, kteří tímto způsobem vytvářejí Weby v několika jazykových mutacích.
Ze softwaru překládajícího texty zde byl prezentován i např. Systran, jehož
technologie je dnes využívána v AltaVistě.
8 0720 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.