Internet nový hráč v oboru personalistiky

Kdo nastupoval do zaměstnání ještě před nějakými 12-15 lety, mohl se na pracovišti setkat s kolegy, kteří v podniku...


Kdo nastupoval do zaměstnání ještě před nějakými 12-15 lety, mohl se na
pracovišti setkat s kolegy, kteří v podniku strávili vlastně celý profesionální
život. Někdy před 40 lety vešli do jeho bran, a až do penze je obrazně řečeno
neopustili.
Možná, že i dnes se několik takových "monogamistů" najde, ale určitě jich valem
ubývá. Jen málokdo z dnešních zaměstnanců nikdy nestál před nutností, ať už
byla výsledkem dobrovolného rozhodnutí, či nedobrovolné výpovědi z "důvodů
organizačních změn", hledat si nové místo.
Není tomu tak dávno, kdy se nabízelo v podstatě jen několik málo možností.
Pomineme-li doporučení přátel a známých či osobní návštěvu v podniku, jedinou
další variantou byly inzeráty v denním tisku. Je třeba říci, že dodnes tato
možnost zůstává jednou z nejoblíbenějších a nejčastěji používaných.
Otevřely se však i další cesty k nové práci. Kromě nabídek pracovních úřadů,
což nepochybně není zrovna příliš radostný způsob, jsou tu služby personálních
agentur a konečně i možnost nejnovější hledání práce prostřednictvím Internetu.
O tom, jaké jsou výhody tohoto způsobu hledání zaměstnání, je článek na str. 4.
Dozvíte se v něm nejen to, jak postupovat a čeho se vyvarovat při hledání
nového zaměstnavatele, ale i jaké druhy služeb z oblasti personalistiky najdeme
na Internetu či jaká je struktura uživatelů těchto serverů.

9 1318 / jafn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.