Internet postupně ovládá střed a východ Evropy

Rostoucí vliv Internetu je patrný ve stále se zvyšujícím procentu osobních počítačů, které mají připojení na We...


Rostoucí vliv Internetu je patrný ve stále se zvyšujícím procentu osobních
počítačů, které mají připojení na Web. V zemích střední a východní Evropy tomu
není jinak.
Možnost připojení k Internetu je zde však stále ještě do jisté míry limitována
cenou (přičemž je třeba podotknout, že populace v těchto státech je mimořádně
"cenově citlivá") a v některých zemích i nedostatečnou telefonizací. Jako všude
došlo i v postkomunistických zemích k poklesu cen internetového hardwaru a dá
se předpokládat, že chystaná liberalizace v oblasti telekomunikací přispěje i
ke snížení ceny za používání Internetu.
Navíc výrobci a prodejci osobních počítačů (jak lokální, tak nadnárodní) stále
úžeji spolupracují s poskytovateli připojení k Internetu, a možnost přístupu na
Web se tak stává jednou ze standardních služeb při nákupu PC.
Svou roli nepochybně hraje i fakt, že stále více uživatelů osobních počítačů má
přístup na Internet ze svého pracoviště, a Internet se pro ně postupně stává
ne-li nepostradatelnou, tak rozhodně žádanou službou.
Jistým omezením rozšíření Internetu v zemích východní Evropy je stále ještě
nižší vybavenost obyvatelstva osobními počítači, než je tomu v USA či v západní
Evropě.
9 1976 / jafn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.