Internet pro všechny v EU

Výzkumný a vývojový projekt MUSE, který zahájila Evropská unie, se týká zajištění širokopásmových služeb pro v...


Výzkumný a vývojový projekt MUSE, který zahájila Evropská unie, se týká
zajištění širokopásmových služeb pro všechny evropské občany. Náklady na jeho
první, dvouletou fázi, by měly dosáhnout výše asi 34 milionů eur.
Na projektu MUSE (MUlti Service access Everywhere) se v současnosti podílí
mezinárodní konsorcium 30 partnerů. Cílem je výzkum a vývoj nových
víceslužbových přístupových a přenosových sítí, které umožní využívat každému
občanu Evropské unie širokopásmový internet. Náklady na realizaci budou z více
než poloviny financovány Evropskou komisí.
V rámci projektu budou zkoumány nové moderní možnosti přístupové architektury a
funkcí, které umožní evropským telekomunikačním společnostem nabízet služby,
jako je e-learning, práce z domova, videokonferencing, on-line hraní her nebo
video na požádání (VoD), a to technologicky efektivním a cenově dostupným
způsobem. Projekt MUSE je organizačně rozdělen do čtyř podprojektů. Základním
oddílem je Přístupová architektura, jež se bude zabývat celkovým směrem
výzkumu. Další tři podprojekty budou zaměřeny na implementaci s různými scénáři
zavádění: scénář přechodu z ATM na pakety (Ethernet, IPv4, IPv6), scénář bez
tradičních systémů optimalizovaný pro Ethernet a IPv6 a konečně scénář s vyšším
širokopásmovým přístupem, který integruje nové přístupové technologie (VDSL,
smyčka optických vláken). Bližší informace o projektu lze nalézt na adrese
www.ist-muse.org.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.