Internet proniká do českých podniků, ale zatím míjí domácí uživatele

Procento obyvatel ČR, kteří mají přístup k Internetu z domova, je stále víceméně zanadbatelné a ani nejeví tendenc...


Procento obyvatel ČR, kteří mají přístup k Internetu z domova, je stále
víceméně zanadbatelné a ani nejeví tendenci k růstu (0,6 % loni, 0,7 % letos).
Stejně tak se jen velmi mírně zvyšuje počet počítačů v českých domácnostech
(13,1 % oproti 12,4 % za loňský rok). Udáva-jí to nejnovější výsledky průzkumu
společnosti Sofres-Factum.
Naproti tomu stále stoupá počet lidí, kteří mají přístup k Interetu ve svém
zaměstnání. Toto číslo dnes představuje 8,4 % obyvatel ČR, což je proti loňské
hodnotě (6,2 %) poměrně výrazný nárůst.
Procento obyvatel České republiky, kteří na svém pracovišti přijdou do styku s
výpočetní technikou, je podobné jako ve stejném období před rokem. Přibližně
čtvrtina respondentů na přelomu února a března odpověděla, že v zaměstnání
pracují s počítačem. Výsledek 24,8 % je přitom prakticky shodný jako loni, kdy
tento podíl činil 25,3 %. Největší vliv na to, zda lidé na svém pracovišti
používají osobní počítač, má dosažené vzdělání (70 % respondentů s
vysokoškolským vzděláním oproti 11 % se vzděláním pouze základním).
Daná čísla podle všeho svědčí o základní nasycenosti českých podniků výpočetní
technikou. Investice, mnohdy navíc omezované vzhledem k současné ekonomické
situaci, se již soustřeďují spíše na upgrady.
Výraznější meziroční změny zaznamenal průzkum názoru na míru vlivu, kterou bude
Internet mít pro život lidí. Mezi lidmi, kteří již o Internetu slyšeli, se 8 %
domnívá, že Síť se stane nezbytnou součástí jejich života. Co se zájmu o
Internet týče, 40 % dotazovaných jej víceméně ignoruje a 13 % o něm nikdy
neslyšelo (v loňském průzkumu byla tato čísla 45 % a 18 %).
8 0883 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.