Internet prožívá teprve dětská léta

Sdružení Cesnet, které buduje a rozvíjí národní počítačovou síť Cesnet2, slaví deset let. U příležitosti kulat...


Sdružení Cesnet, které buduje a rozvíjí národní počítačovou síť Cesnet2, slaví
deset let. U příležitosti kulatého výročí jsme požádali o rozhovor ředitele
sdružení Jana Gruntoráda.

Jak byste ohodnotil uplynulá léta sdružení Cesnet a akademického internetu?
Za deset let prošel Cesnet, ale i celý internet zásadními technologickými
změnami. Naší první významnou aktivitou byl projekt budování české části
evropské sítě TEN-34, která byla založena na technologii ATM. Ta už je dnes
historií. Až následující projekty TEN-155, Géant a dnešní Géant2 nabraly
obrátky v oblasti optických sítí a skutečně širokopásmového internetu.
Přelomovým momentem byl pak prodej komerční sítě Cesnet v roce 2000, který se
ukázal jako optimálně načasovaný strategický tah, jímž jsme si vedle nesporného
finančního efektu uvolnili ruce pro naše hlavní, tedy výzkumné aktivity. Druhým
mezníkem bylo schválení nového výzkumného záměru Optická síť národního výzkumu
a její nové aplikace, který nám do roku 2010 vytyčuje hlavní úkoly.

Jak vidíte budoucnost akademických sítí v ČR?
Do okamžiku, kdy internet bude na takové úrovni, na níž už nebude třeba nic
nového vymýšlet, bude mít internetový vývoj, a tedy i Cesnet, své místo na
světě. Napadá mě analogie s klasickou telefonií. Té trvalo asi sto let, než
dospěla do stavu, který uživatele plně uspokojuje. Z tohoto pohledu internet
prožívá teprve dětská léta. Nevím, jestli do optimální podoby poroste tak
dlouho jako klasická telefonie, ale určitě mu to bude trvat hezkou řádku let,
spíše desetiletí. A možná se mu to nepodaří nikdy.

Můžete naznačit další vývoj internetu?
Internet je skvělý nástroj, ale jak už jsem řekl, k dokonalosti má pořád
daleko. Byl navržen před třiceti lety k úplně jiným účelům. To přináší problémy
například s nedostatkem IP adres anebo s tím, že protokol, na němž je internet
postaven, neumožňuje plně využít nabízené kapacity optických vláken. Proto
jedním z klíčových úkolů bude docílit stavu, kdy internet bude schopen nabízené
kapacity plně využít. Ale to není zdaleka vše. Je třeba vyvinout kvalitní
autentizační a autorizační mechanismy, které zvýší bezpečnost internetu.

Na jakých výzkumných projektech sdružení Cesnet momentálně pracuje?
V rámci výzkumného záměru pracujeme na dvanácti aktivitách, které tvoří široké
tematické spektrum od nejnižší optické infrastruktury přes middleware až po
vývoj nových aplikací. Pozornost určitě zaslouží aktivity v oblasti výzkumu a
vývoje middlewaru pro gridové aplikace. Jde o to, že počítačové sítě jsou
srovnatelně rychlé jako sběrnice počítačů, a proto lze stavět distribuované
výpočetní systémy, kde jsou výpočetní kapacita i paměť rozmístěny v rozlišných
lokalitách a propojeny vysokorychlostní sítí. Cílem je, aby uživatel zadal
specifikaci rozsáhlé a na výpočty náročné úlohy, která bude rozeslána a
zpracována v různých lokalitách, a následně obdržel pouze výsledek zpracování.
Významný je i výzkum v oblasti monitorování vysokorychlostního internetu.

Na který projekt jste vy osobně pyšný?
Cesnet má klíčovou zásluhu na tom, že se prosadil koncept Customer Empowered
Fibre (CEF) Networks, jejichž princip spočívá v tom, že si uživatelé pronajmou
pouze optické vlákno a sami si jej osadí potřebnou technologií. Byli jsme první
sítí národního výzkumu v Evropě, která vyprojektovala a zprovoznila meziměstský
datový okruh využívající pronajatá vlákna, a to už v lednu roku 2000. Tento
princip se potom podařilo prosadit jako základní koncept panevropské sítě
Géant2. To znamená, že na rozdíl od předcházející sítě Géant, v níž pro přenosy
sloužily datové okruhy pronajaté od telekomunikačních operátorů, je síť Géant2
založena na konceptu pronájmu optických vláken, které si sítě národního výzkumu
v rámci koordinace, kterou vykonává sdružení Dante, projektují a osazují samy.

Co od vás dosud převzala podnikatelské sféra?
Třeba IP telefonii, videokonference, video na vyžádání... Dnes je velmi
důležitou oblastí tzv. middleware, který je zaměřen na vývoj uživatelsky
maximálně přívětivého prostředí. Vezměte si takový roaming, který všichni známe
z mobilní telefonie. Když přijedeme do ciziny, náš telefon se automaticky
napojí na místní síť a my můžeme telefonovat, aniž bychom nějakou změnu vůbec
zaznamenali. V internetu to tak snadné není, protože když změníte lokalitu, je
nutné kontaktovat místního operátora a požádat o otevření účtu. V akademické
sféře už ale probíhají pilotní projekty, které tuto nepříjemnost odstraní.(lev)Sdružení Cesnet má za cíl
provozovat a rozvíjet páteřní akademickou počítačovou síť České republiky.
Současná generace této sítě se nazývá Cesnet2 a nabízí na páteřních trasách
přenosové rychlosti v řádu gigabitů za sekundu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.