Internet roku 98: očekávání se mohou snadno ukázat přehnaná?

Co všechno se s Internetem stane v letošním roce? Jaké další technologie se objeví a jaké budou více využívány? Ve...


Co všechno se s Internetem stane v letošním roce? Jaké další technologie se
objeví a jaké budou více využívány? Vezměme si je ve stejném pořadí, jak se
objevily.
Webový prohlížeč a HTML
Právě tyto technologie odstartovaly na konci roku 1994 internetovou explozi.
Některé prognózy (Forrester Research) považují HTML za jazyk výhledově mrtvý,
nicméně v příštím roce jeho smrt ještě rozhodně nenastane. Naopak, technologie
jako dynamické HTML mohou do značné míry vytlačit další prostřed-ky, používané
dnes k dosažení interaktivity, dynamičnosti, multimediálních efektů atd.
Prognózy věštící konec HTML by se daly interpretovat tak,
že statické a jen občas aktualizované WWW stránky budou zcela vykázány mimo
komerční sféru. Není však žádný důvod, proč by se zde neměly udržet a zůstat
pro mnoho uživatelů atraktivními pro svůj obsah.
Java
Prognózy věštící konec HTML pracovaly stále častěji s tím, že Internet zcela
ovládne Java. Nicméně v tomto roce k tomu z řady důvodů ještě rozhodně nedojde,
třebaže její význam jistě dále poroste. Důvodem jsou spory kolem
Javy, ale i pomalost v Javě napsaných aplikací, problémy s šířkou pásma
(přenášený applet je objemnější dokument HTML) i další technické obtíže
(vývojových nástrojů rychle přibývá, ale naproti tomu virtuální stroje či
překladače jsou teprve na počátku své cesty).
Jeden Net je málo
Magické slovo Internet už dnes nestačí. Již v roce předminulém se jako další
mantra objevil výraz Intranet, přičemž letos jsme se dočkali i snad poslední
možnosti v podobě častého skloňování pojmu Extranet (možná se ovšem ukáže, že
zásoba "Netů" vyčerpána není). Takže jednou z možností na odpověď budoucnosti
Internetu jsou právě Extranety, respektive virtuální privátní sítě zkrátka
aplikace spojené s business-to-business transakcemi.
Přístup
Stále více uživatelů bude k Internetu přistupovat pomocí televizních terminálů,
kabelové televize, bezdrátových zařízení, karet podobným našim kartám
telefonním apod.
WWW rozhraní
Pole, které Internet zasáhne (a již zasáhl) velmi silně, a to dokonce i tam,
kde není vůbec zaveden, je podoba uživatelského rozhraní. Prostředí WWW
prohlížeče se pomalu stává převažující podobou přístupu k veškerým aplikacím.
Browser je stále silněji integrován přímo do operačního systému, jako analogie
termínu desktop se již vžívá i pojem webtop. Propojením ostatních technologií
(např. databází) s WWW se zabývá řada renomovaných firem. Problém je samozřejmě
okolo soudních sporů týkajících se integrace browseru s Windows. Koncepce
Netscapu (Aurora) však svědčí o tom, že podobný integrační přístup má své
zastánce i na druhé straně barikády.
Český Internet
Přibývá subjektů, které se zabývají tvorbou obsahu i služeb. Nicméně hlavním
přínosem Internetu pro české podnikatele i uživatele by měl být snazší přístup
k cizím trhům (v prvním případě) a k zahraničním zdrojům informací v případě
druhém.
Vize a možná zklamání
Slovo Internet je stále častěji skloňováno v denním tisku a Síť se považuje za
veledůležitý fenomén dnešních dnů. Na druhé straně nelze nevidět ani fakt, že v
době raketového nástupu Internetu (v souvislosti s WWW) v roce 1995 očekávali
mnozí vizionáři, že svět bude změněn přímo před jejich nadšenýma očima v
několika příštích měsících. Předpokládala se změna charakteru pracovního
procesu (homeworking), byl vytvořen termín "informační společnost" (případně
společnost "postindustriální"), Internet měl odstranit zastupitelskou
demokracii a nahradit ji jakousi on-line demokracií přímou.
Budoucí podobou Internetu se velmi rádo zabývá hned několik skupin lidí:
spisovatelé sci-fi obecně a kyberpunku speciálně. Ti všichni vykreslují čtenáři
svět, v němž je Síť sítí už víceméně životním prostředím člověka a biologické
funkce jsou tak těsně integrovány s technologií, že není jasné, kde (a zda
vůbec) je mezi nimi nějaká ostrá hranice.
Tyto fantazie se však víceméně nenaplnily (respektive se naplňují mnohem
pomaleji, než mnozí předpokládali) a to se zásadním způsobem nezmění ani letos.
Lze tedy i spekulovat, že pomalu vstupujeme do období, kdy se kolem Internetu
zcela zákonitě dostaví i určitá deziluze.
8 0029 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.