Internet se u obchodování nezastaví

Mnoho lidí je přesvědčeno, že Internet bude velmi rychle mohutným obchodním kanálem. Zeptali jsme se Pavla Kaláška, ...


Mnoho lidí je přesvědčeno, že Internet bude velmi rychle mohutným obchodním
kanálem. Zeptali jsme se Pavla Kaláška, generálního ředitele společnosti
Hewlett-Packard v České republice, na jeho vizi komerčního využití Internetu.
Všechny velké společnosti dnes přinášejí řešení pro komerční využití Internetu.
Jaká je vize Hewlett-Packard na tomto poli? Aktivity firmy Hewlett-Packard v
oblasti elektronické komerce jsou zastřešeny ve vizi, které říkáme First
Global. Ta ukazuje naši představu, jak bude za několik let vypadat banka. A mně
se na tom líbí to, že to není jen banka. Ukazuje to možnosti, které
elektronický byznys přináší: na jedné straně to je značné zjednodušení styku se
zákazníkem, pohodlí, na druhou stranu to firmám přinese lepší znalost potřeb
každého jednotlivého klienta. A od toho jej jen krůček k jak říkáme "druhé
kapitole Internetu", tedy e-services.
Jejich součástí je i projekt Strategic Integrated Payment Services tedy projekt
bezpečného placení, a to nejen po Internetu, ale třeba i pomocí mobilních
telefonů. Česká republika se ho zatím neúčastní.
Co vidíte jako největší brzdu při rozvoji elektronického obchodování v ČR?
Je to asi legislativa v našem státě a s tím spojená nedůvěra lidí. Probíhá
privatizace českých bank a jejich noví vlastníci budou chtít zavést nové služby
a postupy, které se osvědčily v "mateřských" ústavech. Sebekrásnější myšlenku
sem ale nemůžete přenést, když chybí legislativní rámec.
Ve světě je běžné, že vám banky nutí kontokorent vždyť úroky jsou pro banku
zisk. U nás kontokorent bankéři nemají vůbec rádi když klient nebude chtít
splácet své závazky, banka má před sebou dlouhou a složitou cestu při jejich
vymáhání.
Takže po technické i telekomunikační stránce je obchodování připravené, problém
vidím v legislativě a důvěře.
Kdy obchody přes Internet budou tvořit nějaký významnější podíl na
maloobchodním obratu?
Ač se nám to nezdá, nárůst obchodování přes Internet bude u nás rychlejší než v
západní Evropě. Já jsem v tomto optimista. Během 5 let nastoupí do praxe
generace, pro kterou je Internet naprosto samozřejmou věcí. V zahraničí např.
Internet zjednodušil a často vůbec umožnil platební styk na venkově a v
odlehlých oblastech. Tam mají teď daleko jednodušší přístup k nejrůznějším
službám.
To vše je však spojeno se zákony chybí nám zákon o elektronickém podpisu, zákon
o elektronické smlouvě, elektronické obálce, chybí zákon na ochranu informací,
chybí zkrátka legislativní rámec, který by umožňoval delegovat institucím právo
získat si o nás informace, které potřebují k vyřízení naší žádosti.
Technicky, včetně telekomunikací, je to připravené, ale ten legislativně-
praktický rámec nás v tuto chvíli hodně svazuje. A pak jsou tu otázky
bezpečnosti, proto se snažíme v této oblasti angažovat důvěryhodnost je
klíčovou záležitostí.
Lidé si navíc musí být jisti, že stát udělá vše pro vyhledání podvodníků a
jejich rychlé potrestání to sice platí obecně, ale pro obchodování na Internetu
je to asi ještě důležitější.
Jak je tato otázka pro české politiky důležitá? Doba schvalování zákona přece
trvá třeba 2 roky...
Byl bych rád, aby si představitelé České republiky uvědomili, že si nemohou
dovolit tak dlouho schvalovat důležité zákony v oblasti informací. Já si
myslím, že ti "klasičtí" zákonodárci, kteří umějí sepsat zákony takřka všeho
druhu, se těžko orientují právě v informačních technologiích. Jde také o to,
aby se dostali blíže k lidem, kteří IT rozumějí.
Tady může pomoci např. SPIS (Sdružení pro informační společnost, pozn. red.).
Tato organizace může vytvořit most mezi parlamentem a světem IT. Může spoustu
věcí urychlit a ukázat oprávněnost své existence.
Co bude podle vás v blízké budoucnosti "hybatelem" dění na Internetu? Podle mne
to velmi rychle budou zprostředkovatelské společnosti, tedy něco jako
internetoví brokeři. Ti budou zprostředkovávat kontakt mezi zákazníkem a
výrobcem. Zákazník, který požaduje nějaký výrobek či službu, kontaktuje "svého"
brokera, který mu pomůže najít optimální řešení problému. Typickým příkladem je
např. firma Ariba.com.
Myslíte si, že české firmy budou moci využívat služeb Ariba.com? Ano, a velmi
brzy. Nebude žádný problém, aby se do systému přihlásily, a pokud bude o jejich
výrobky zájem, s pomocí Ariba. com se se svými zákazníky domluví. Jistě,
Ariba.com bude partnerem hlavně pro velké firmy, které se snaží uspět na
celosvětových trzích. Menší firmy, resp. firmy lokálního významu, budou
využívat služeb místních brokerských společností. A věřím, že i v České
republice se během roku takové společnosti objeví.
Hewlett-Packard se účastnil letošního veletrhu ComNet a byl také významným
partnerem souběžné konference Elektronický business. Jaký pro vás měly tyto
akce hlavní význam? Firma Hewlett-Packard je velkou částí společnosti vnímána
jako firma, která "dělá ty tiskárny." A veletrh ComNet je pro nás optimální
příležitostí, jak toto vnímání změnit. Ukázat, že Hewlett--Packard umí
zabezpečit nároč-né aplikace, že máme mocnou konzultační kapacitu, že jsme
schopni poskytnout velmi výkonné a zároveň dostupné výpočetní prostředky. A
také, že Hewlett-Packard je jedna z firem, která umí nabídnout vysoce
spolehlivé systémy a bez toho se spolu s vysokou dostupností "e-svět" neobejde.
Dále chceme deklarovat naši připravenost budovat e-services a je to pro nás
příležitost se na tomto poli znovu připomenout a zviditelnit.
Jaké záruky požadujete od firmy, u které chcete platit svoji kartou přes
Internet? Není to asi jiné u mne než u jiných lidí určitě nejsem ochoten s
platební kartou hazardovat. Pro mne je asi nejdůležitější důvěryhodnost té
instituce, která stojí za transakcí. Nejsem ochoten svěřit kreditní kartu
někomu neznámému. Ale pokud vím, že za transakcí stojí důvěryhodná instituce,
tak kreditní kartu na Internetu použiji.
Děkuji za rozhovor.

9 1785 / orn

RNDr. Pavel Kalášek, CSc., se narodil v roce 1950 v Ostravě. Absolvoval jeden z
prvních ročníků teoretické kybernetiky na matematicko-fyzikální fakultě
Univerzity Karlovy v Praze. Po krátkém působení v Matematickém ústavu ČSAV
pracoval dále v průmyslu v ČKD Polovodiče, kde stál u zrodu budování rozsáhlých
řídicích systémů technologických celků. Aktivně se podílel na celé řadě velkých
projektů v oblasti automatizace válcovacích tratí v několika zemích. V roce
1993 přišel ke společnosti Hewlett-Packard, kde pomáhal vybudovat oddělení
profesionálních služeb. Od roku 1995 je generálním ředitelem české pobočky
společnosti Hewlett-Packard. V roce 1997 přestal kouřit cigarety, je ženatý a
je otcem dospělé dcery.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.