Internet v bílém plášti

Nejlepší stránky o medicíně Na stránkách vědecké rubriky jsme si již několikrát představili žebříčky nejlep


Nejlepší stránky o medicíně
Na stránkách vědecké rubriky jsme si již několikrát představili žebříčky
nejlepších webových stránek, které podle oborů zaměření pravidelně sestavuje
redakce časopisu Scientific American.

The Virtual Autopsy
http://www.le.ac.uk/pathology/
teach/va/welcome.html
Chcete si na chvíli vyzkoušet, jaké to je být patologem? Webová stránka
připravená britskou univerzitou v Leicesteru vám umožní právě toto bez všech
nepříjemných okolností, které patologii doprovázejí v reálném světě. Seznámíte
se zde s takřka šedesáti případy, obsahujícími podrobný popis symptomů, zkoušek
a výsledků testů. A pak už je interaktivní zesnulý váš. Nuže, co vlastně
způsobilo jeho smrt? To už musíte zjistit vy sami...

CancerTrack
http://www.cancertrack.com
Rakovina, morová rána současné doby, jejíž verdikt i přes četné úspěchy moderní
medicíny děsí lidstvo s neoslabující silou. Webový server CancerTrack je dílem
Alberta Vary, jeho spolupracovníků a byl vybudován pod záštitou American
Society of Clinical Oncology (ASCO). Tento velmi rozsáhlý web je dnes zřejmě
nejznámějším pramenem, který pacientům, jejich rodinným příslušníkům a všem
dalším zájemcům podává nejen informace o onkologických onemocněních, ale i
pomocnou ruku (informace o terapiích, vyšetřeních, lécích, dietách atd.).
Editor webu sestavil databázi z více než dvou tisíc důvěryhodných lékařských
zdrojů.

The Center for Mental Health
http://www.mentalhealth.org
Otázky lidské psychiky jsou často chápány jako poněkud citlivé téma, o němž se
ve slušné společnosti nemluví. Pokud hledáte kvalitní zdroj informací, zde se
nabízí jeden z velmi fundovaných a spolehlivých webů, zabývajících se
praktickou psychologií a psychiatrií. Je součástí internetového informačního
centra americké společnosti Knowledge Exchange Network (KEN). Obsahuje nejen
zevrubný popis dušeních chorob, ale i jejich příčiny a způsoby léčby.

Seeing, Hearing, and Smelling
http://www.hhmi.org/senses
Víte, co se děje ve vašem těle a mozku při smyslovém vnímání? Web amerického
Howard Hughes Medical Institute je zaměřen na fyziologii lidských smyslů a
jejich komunikaci s mozkem.

ALtruis Biomedical Network
http://www.altruisbiomedical.net/index.html
Rozsáhlý rozcestník informačních webových stránek, které se zabývají otázkami
lékařského výzkumu. Každé hlavní téma je rozvinuto v řadu podtémat v rejstříku,
jenž uživatele zavede na detailně zpracované stránky, kde jsou navíc vysvětleny
lékařské termíny a názvosloví. Pozornost je samozřejmě věnována telemedicíně,
ale najdete zde velmi fundovaně zpracované stránky zabývající se léčbou a
prevencí širokého spektra chorob a nemocí (kardiologie, alergie...).

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.