Internet v ČR: Víra, nebo naděje?

Nová ekonomika, nové vztahy, nové trhy a nová startovní čára tyto všechny pojmy mají jednoho společného jmenovatele...


Nová ekonomika, nové vztahy, nové trhy a nová startovní čára tyto všechny pojmy
mají jednoho společného jmenovatele, a tím je Internet. Ideová koncepce
internetové budoucnosti je dnes propracována poměrně detailně, nicméně
realizace těchto idejí zatím, mimo Spojené státy, poněkud vázne.
Situací v oblasti vnímání a akceptování Internetu jako podnikatelského nástroje
se v ČR, Polsku, Maďarsku a Rusku zabýval výzkum společnosti Opinion Window,
koordinovaný společností Pentor. Práci zadala společnost Intel, a to z
jednoduchého důvodu podpora Internetu znamená podporu celého počítačového
průmyslu. výsledky průzkumu v ČR jsou poněkud rozporuplné. Na jednu stranu řadí
Českou republiku mezi země, kde je Internet vřele přijímán, ale na druhou
stranu 46 % respondentů nepředpokládá, že bude Internet komerčně využívat!
Manažeři sice výhody Internetu a nutnost jeho využívání teoreticky uznávají,
ale v praxi už o tom tak přesvědčeni nejsou. Jen pro ilustraci: zatímco 96 %
manažerů považuje Internet za důležitý obchodní nástroj a 80 % z nich je
přesvědčeno, že představuje konkurenční výhodu, pouze 38 % českých manažerů
věří, že ten, kdo této výhody nevyužije, nebude v budoucnu úspěšný. Naději pro
další rozvoj dává 24 % respondentů, kteří na tuto otázku nedokázali odpovědět
zatím.
Na druhou stranu již 20 % firem v ČR skutečně využívá elektronické obchodování,
což vůbec není špatný výsledek. Faktem charakteristickým pro celou Evropu je,
že 64 % manažerů se domnívá, že by podstatně víc využívali Internet, pokud by k
němu byl rychlejší a levnější přístup.
Mezi faktory, které mohou vývoj a akceptaci Internetu ovlivnit, patří jednak
aktivity ze strany jednotlivých vlád, jako je privatizace telekomunikací a
úpravy legislativy, jednak snaha telekomunikačních společností snižovat ceny
poplatků a zlepšovat přístup na Síť a nakonec i schopnost firem adaptovat své
podnikové procesy do podoby odpovídající éře elektronické ekonomie.
(dar)
9 3036 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.