Internet v ČR využívají především mladí a vzdělaní lidé

S nástupem a očekávaným rozvojem elektronického obchodování se do centra pozornosti agentur pro výzkum trhu stále ví...


S nástupem a očekávaným rozvojem elektronického obchodování se do centra
pozornosti agentur pro výzkum trhu stále více dostává Internet a lidé, kteří ho
využívají.
Jak to tedy vypadá se znalostí a využíváním Internetu v naší republice? Podle
nejnovější verze výzkumu Market & Media & Lifestyle (II. etapa 1999)
společnosti Median již naše společnost v poznávání Internetu přece jenom trošku
pokročila. Nicméně lze konstatovat, že stále jsou v přijímání Internetu rozdíly
mezi ženami a muži muži mají zkrátka k Internetu blíž. V řeči čísel to vypadá
následovně: 8,7 % mužů zná Internet dobře a využívá ho. 52,7 % mužů přiznává,
že o Internetu něco vědí, a 38,6 % mužů o něm neví vůbec nic. U žen jsou čísla
ještě méně příznivá: pouze 3,3 % žen se pochlubilo dobrou znalostí Internetu,
43,4 % žen uvedlo, že o něm něco vědí, a více než polovina oslovených žen (53,4
%) přiznala, že netuší, co to ten Internet vlastně je.
Pokud se neptáme na znalost, ale již na využívání Internetu (neboli oslovujeme
respondenty, kteří Internet znají), vypadají čísla trochu jinak. Možností
Internetu tak alespoň občas využije 25,2 % mužů a 14,5 % žen.
Podle zkušeností prodejců (zatím především v USA) je právě zájem žen o Internet
a tím i o elektronické obchodování klíčem k masovému úspěchu on-line prodejů.
Vezmeme-li tuto zkušenost za bernou minci, potom mají naši on-line prodejci co
v osvětě dohánět. Rozdělení podle věku
Dalším hlediskem, které by nám mělo pomoci charakterizovat české Internauty, je
jejich věk. Výzkum společnosti Median oslovuje mládež až od věku 14 let,
nezahrnuje tedy děti, které již záhy propadly kouzlu Internetu. Nicméně i tak
více než polovina respondentů pracujících s Internetem patří do prvních 2
nejnižších věkových skupin tedy do skupiny 14-19 let (33,7 %) a 20-29 let (27
%). Statisticky významná je skupina lidí ve věku mezi 30-49 lety, ve které se
Internetem zaobírá více než 30 % respondentů. V dalších věkových skupinách
podíl lidí využívajících Internet pomalu klesá, aby po 60 roce věku respondenta
zmizel úplně resp. ze statisticky přijatelných hodnot.
Rozdělení podle vzdělání
Podíváme-li se na doprovodný graf, musíme konstatovat, že rozdělení má
zajímavou křivku. Vysoký podíl lidí pracujících s Internetem mezi vysokoškoláky
a středoškoláky s maturitou (dohromady 61,9 %) nepřekvapí. Upoutá však více než
20 % respondentů přiznávajících pouze základní vzdělání.
Vysvětlení je nejspíš prosté v této skupině se nacházejí kromě dospělých také
děti a středoškolská mládež, která maturity, jako potvrzení svého vyššího
vzdělání, ještě nedosáhla. Čísla zatím naznačují, že Internet láká především
lidi vzdělané, což nejspíš v dnešní době také v mnoha případech znamená lidi
lépe situované. Tím se dostáváme k poplatkům za telefon, které se u nás stávají
opravdu nepříjemnou brzdou rozvoje širšího využití Internetu. Další potenciální
brzdou je samozřejmě zatím nedostačující rozšíření počítačů v domácnostech.
Kdo má doma počítač
Naše úvaha by nebyla úplná bez této vložené kapitolky pokud pomineme existenci
internetových kaváren, tak je dnes počítač pro připojení se k Internetu stále
nezbytný. Jak je to tedy s vlastnictvím počítačů v českých a moravských
domácnostech?
Podle výzkumů společnosti Median má svůj vlastní počítač přibližně 18 % mužů a
11 % žen. Nepatrné procento respondentů uvedlo, že má počítač zapůjčený a 6 % o
jeho nákupu uvažuje v nejbližších 6 měsících. Největší podíl domácích počítačů
se nachází v početných rodinách mezi rodinami majícími 4 členy je tento podíl
největší (23,7 %), následují ještě početnější rodiny s 5 a více členy (20,4 %)
a třetí významnou skupinu tvoří rodiny tříčlenné (17 %). Zdá se tedy, že jsou
to děti, jejichž potřeby a přání velmi často podnítí nákup rodinného počítače.
Rozdělení respondentů podle vzdělání má opět vrchol u vysokoškoláků a
pravidelně klesá s nižším vzděláním. Počítač má doma zhruba 3x více
vysokoškoláků než lidí se základním vzděláním. Tím se opět neodvratně dostáváme
k sociálnímu zařazení majitelů domácích počítačů. Klasifikace je stejná jako u
vzdělání nejvíce počítačů mají doma ti nejbohatší. Naopak velikost místa
bydliště nemá až tak determinující vliv rozdíl mezi počtem majitelů počítačů v
nejmenších a největších obcích nepřevyšuje 5 %.
Ve městě i na dědině
Podle výzkumu společnosti Median se zdá, že rozšíření uživatelů Internetu po
území naší republiky není shodné s rozšířením majitelů počítačů. Zhruba
stejnoměrné rozdělení, které jsme konstatovali v předešlé kapitole, tady
neplatí. Poměrně významnou převahu zde zaznamenávají obyvatelé větších měst.
Podíváme-li se na graf, znázorňující podíl respondentů využívajících Internet
podle jednotlivých krajů, je zjevné, že nejvíce holdují Internetu Pražané (27
%). Následuje jižní Morava (24,4 %), na čemž bude mít nejspíš velký podíl
počítačům nakloněné Brno. Toto pořadí asi není překvapením, to následuje až na
místě třetím. Tradičně vysoké zastoupení lidí zabývajících se počítači (a dnes
i Internetem) mají jižní Čechy. Podle výzkumu má 15 % Jihočechů doma počítač a
23,8 % využívá doma, ve škole či v práci Internet. Podle procentuálního
zastoupení Internautů v jednotlivých krajích tedy následují východní Čechy
těsně následované severními Čechami. Následuje
severní Morava, západní Čechy a vůbec nejnižší podíl lidí ovládajících Internet
vykázaly Čechy střední.
Vzhůru k elektronickému obchodování?
Tak jako má západní Evropa zpoždění v nástupu Internetu a tím i v elektronickém
obchodování za Spojenými státy, tak mají i země střední a východní Evropy
zpoždění za svými západnějšími sousedy. Nicméně analytici se vcelku vzácně
shodují v názoru, že byť se zpožděním, křivka akceptování těchto technologií a
v konečném důsledku i způsobu života se v jednotlivých regionech světa velmi
podobá. Dá se tedy očekávat, že i u nás bude jednou Internet ne jakousi výsadou
bohatých a vzdělaných, ale stejně přirozeným prostředkem komunikace a
obchodování, jako je tomu dnes v Americe.
9 2082 / darn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.