Internet v roce 99

Bylo to všeobecně očekáváno a v době uzávěrky minulého vydání CW také oficiálně oznámeno na tiskové konferenci...


Bylo to všeobecně očekáváno a v době uzávěrky minulého vydání CW také oficiálně
oznámeno na tiskové konferenci. Tarif Internet 99 se českým poskytovatelům
vůbec nelíbí a nehodlají ho zavádět. K tomuto postupu se odhodlali prakticky
všichni, přirozeně vyjma Telecomu.
Oproti listopadovému Bojkotu je zde řada sympatických prvků: vše se odehrává
mnohem více v technické a věcné rovině, nejsou (alespoň zatím) žádné petice,
apely na veřejnost ani plánované demonstrace. Možnosti typu vypovězení
peeringových smluv (vzpomeňme si, jak dlouho a s jakými problémy se Telecom
snažil o vstup do NIXu) jsou přinejmenším elegantnější (právní stránku věci
neposuzuji).
Celý problém spočívá zejména v tom, že tarif Internet 99 je cenově výhodnější
pouze u připojení s délkou nad 8 minut. Protože řada připojení je naopak
kratší, poskytovatelé by zřejmě byli nuceni nabízet obě varianty nezavedení
speciálního tarifu, nebo naopak jeho zavedení výhradní (to údajně zamýšlí
služba Internet OnLine), vždycky poškodí jistou skupinu zákazníků.
Komplikovanost tarifu znamená pro poskytovatele každopádně potřebu dalších
linek (tedy pronájem služeb od Telecomu), navíc je sporné, kdo ponese náklady
na zavedení tarifu (poskytovatelé je přirozeně platit nechtějí a právě zde je
dnes jeden z hlavních kamenů úrazu).
Již v listopadové diskusi se na stránkách CW objevila v názoru proti zavádění
jakýchkoliv speciálních internetových tarifů poznámka, že SPT TELECOM takto
vlastně získává potenciální nástroj přímo k regulaci trhu ISP. Nyní se ukazuje,
že na tom může být něco pravdy (možný přesun zákazníků ke službě Internet
OnLine, pokud budou ostatní tuzemští ISP tarif Internet 99 bojkotovat).
Požadavky poskytovatelů jsou do značné míry pochopitelné a navíc nejsou nijak
maximalistické. Nesou se ve věcném tónu a nezanášejí do věci zbytečný náboj
emocí a hysterie, který mně osobně velmi vadil v loňském Bojkotu.
Tarif Internet 99 se svou proměnlivou výhodností/nevýhodností je opravdu
komplikovaný a třebaže o peníze jde jako vždy až v první řadě, myslím si, že
např. spor o zaváděcí poplatek by nemusel (a neměl) být důvodem k zuřivé válce.
Telecom má v tomto případě poměrně široký prostor ke kompromisním návrhům,
které by byly akceptovatelné i pro poskytovatele Internetu.
Cesta k dohodě není tedy snad zavřená a nemusí být ani nijak dlouhá či příliš
klopotná důležitá bude spíše vůle ke kompromisu dospět, čemuž však zatím
bohužel mnoho nenasvědčuje viz právě přicházející zprávy o zablokování
některých serverů pro zákazníky IOL (věru poměrně extrémní řešení).
9 0365 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.