Internet ve firmách znamená hlavně e-mail

O možnostech, které pro práci firem otevřel Internet, se píše poměrně často a obšírně. Méně se již hovoří o t...


O možnostech, které pro práci firem otevřel Internet, se píše poměrně často a
obšírně. Méně se již hovoří o tom, do jaké míry naše firmy tyto možnosti
využívají. Co tedy připadá firmám důležité a co opomíjejí?
Vezmeme-li v úvahu výsledky výzkumu společnosti Agmanova, uskutečněného v
listopadu 1998, potom více než 3/4 společností v naší republice spojují využití
Internetu s možností získat konkurenční výhodu. Převaha kladných odpovědí je
zásadní zatímco odpověď "rozhodně ano" uvedlo 29 % a "spíše ano" 48 %, zcela
nesouhlasí pouhé procento dotázaných! Pochybnosti vyjádřilo 18 % dotázaných.
Protože všechno se obvykle nestihne najednou, bylo zajímavé sledovat preference
při využívání nabízených možností. V tomto případě jednoznačně zvítězilo
využívání elektronické pošty e-mail využívá 100 % dotázaných firem. Do tvorby
vlastních WWW stránek se pustilo 75 % dotázaných, ale pouze 35 % z nich má
vlastní Web-server. 58 % společností využívá telefonického připojení, ale tento
podíl bude nejspíš klesat, jelikož pouze 8 % společností tento způsob připojení
plánuje. Lze říci, že budoucnost je v pevných linkách 57 % společností ji již
využívá a 24 % s ní počítá do budoucnosti.
9 0166 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.