Internetová mozaika CRM jako ASP

Webové služby zadarmo Firma SilverStream oznámila dostupnost přenosného Web Services enginu jBroker Web ve verzi 1.0. Ap...


Webové služby zadarmo
Firma SilverStream oznámila dostupnost přenosného Web Services enginu jBroker
Web ve verzi 1.0. Aplikace slouží k tvorbě a provozu webových služeb založených
na jazyce Java. Jádrem řešení je třída RMI (Remote Method Invocation), která
umožňuje vzdálené volání procedur. Implementace této třídy byla jednou z příčin
javového soudního sporu mezi firmami Sun a Microsoft. Program je pro nekomerční
účely zdarma k dispozici na http://
extend.silverstream.com.
Uliční mapa ČR
Detailní uliční mapa Prahy a jejího okolí je nyní k dispozici na
http://www.maporama.com. Díky spolupráci firem Maporama a Central European Data
Agency (CEDA) se brzy dočkáme i zařazení všech větších měst v ČR.
Zelená kniha
Úřad pro veřejné informační systémy byl usnesením vlády pověřen přípravou tzv.
Zelené knihy o elektronickém obchodu. Podrobnější informace lze najít na adrese
Českého fóra pro informační společnost na http://cfis.
uvis.cz.
Mapy bobtnají
Mapový server Atlasu na adrese http://mapy.atlas.cz rozšiřuje nabídku svých
služeb. Nyní je možné vyhledávat také restaurace a bankomaty. Do budoucna se
počítá i s napojením na GPS.
(kap, pah)
1 1488 / kap

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.