Internetová televize ve službách města

Osvícená vláda, která by v širším měřítku prosazovala využívání internetových technologií, je zatím stále je...


Osvícená vláda, která by v širším měřítku prosazovala využívání internetových
technologií, je zatím stále ještě spíše vzácností. O to pozoruhodnější je síť
zajišťující multimediální přenosy, kterou si nechali vybudovat v americkém San
Diegu. Díky ní teď mohou obyvatelé sledovat dění ve svém městě. A to není
jediný způsob jejího využití.
San Diego postupně buduje vlastní síť pro přenos digitálního multimediálního
obsahu s využitím vyrovnávacích pamětí firmy Network Appliance, routerů a
přepínačů Cisco. Tato zařízení jsou navzájem propojena vysokorychlostní páteřní
sítí, která obsluhuje přibližně deset tisíc přípojných uzlů. Tato síť, také
nazývaná REMNet (Reliable, Expandable Management Network), je schopná dodávat
data do počítačů rychlostí až 200 Mb/s, což je více než postačující pro splnění
všech požadavků uživatelů na stahování videa s dobrou kvalitou. K zajištění
lepších služeb pro obyvatele San Diega využívá síť také vyrovnávací paměti
umístěné vně firewallu.
"Přestože dosud ve vývoji, je zmíněná síť schopna přenášet k uživatelům
internetu v libovolný okamžik současně na 200 streamů," říká Allen Myers, šéf
síťové architektury společnosti San Diego Data Processing Corporation (SDDPC),
zaměstnávající 300 IT odborníků, kteří zabezpečují síťové služby pro město.
Obsah proudí z městského centrálního serveru ve formátu Windows Media a
RealNetworks s datovým tokem 56 a 100 Kb/s. Obsah je z valné části tvořen
propagačními materiály informujícími o městě a přenosy ze schůzí orgánů místní
správy, např. městské rady, nebo projevy starosty.
Uvedený obsah je k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, což
představuje významné zlepšení oproti předchozímu stavu, kdy město zajistilo
zhruba 4-5 internetových přenosů ze zasedání městské rady prostřednictvím ISP
(poskytovatelů internetových služeb). Každý z těchto přenosů stál město zhruba
4-5 tisíc dolarů.
"Stávalo nás to dost peněz za několik hodin streamovaného videa," konstatuje
Myers. "V prvním roce provozu vlastní sítě se nám investice do ní prakticky
vrátily, neboť náklady na vybavení jsou zhruba shodné, jako když jsme
zajišťovali přenosy ze zasedání prostřednictvím outsourcingu. Navíc dnes jsme
schopni přenášet video nepřetržitě."

Použité nástroje
Zdrojový signál je na serveru kódován za využití nástrojů StreamFactory a
StreamGenie od firmy Pinnacle Systems. Software běží na specializovaném
víceprocesorovém systému a je schopen současně vytvářet streamované video ve
formátu Real Media a Windows Video. Produkty Content Director a F85 filer pro
skladování dat od Network Appliance se používají pro přenos videa přes firewall
na cachovací server NetCache C1100 zajišťující streamování videa. To umožňuje
zajistit veřejný přístup k obsahu mimo vlastní městskou síť.

Obsah a cachování
Síť zahrnuje zhruba dvanáct cachovacích serverů umístěných na velkých městských
úřadech, takže interní požadavky na video jsou zajišťovány lokálně, čímž se
šetří přenosová kapacita WAN, jíž jsou tyto úřady propojeny (v současnosti
probíhá migrace WAN na Gigabit Ethernet). Kombinací technologií multicast a
unicast je docíleno maximalizace využití přenosového pásma při přenosech videa
v rámci interní sítě. Jakmile skončí instalace cachovacích serverů na
významných úřadech, chce se Myers pustit do instalace na policejních a
hasičských stanicích. Mimo streamování většího množství videa a efektivnějšího
využívání interních síťových zdrojů je jedním z cílů projektu také zajištění
video-školení prostřednictvím městského intranetu. Policisté, hasiči a další
zaměstnanci města by pak mohli sledovat školení ze svých vlastních budov,
přičemž video by proudilo z lokální cache.
K vyřešení však stále ještě zbývá řada provozních záležitostí, které brání
dosažení tohoto cíle. Myers říká, že je třeba vytvořit procedury pro správu
školicích materiálů a zajištění aktuálnosti dat na všech cachovacích serverech.
Bezpečí
Sandiegská síť se sice ještě plně nevyužívá pro školení zaměstnanců, zato však
našla využití v oblasti bezpečnosti. Hodí se totiž pro přenos dat z některých
průmyslových kamer a to jak těch, které využívají proprietárních technologií,
tak těch, které se drží internetových standardů. "Zajišťujeme různé druhy
monitoringu, některý z nich je spíše bezpečnostní, jiný zaměřený více na běžné
provozní záležitosti," konstatuje Myers.

Bezdrátové vize
Myers si umí představit použití bezdrátových technologií k přenosu videa z
budovy až na PDA jednotlivých policistů, kteří by tak mohli vidět dění uvnitř
ještě dříve, než do budovy vstoupí.
SDDPC věří, že bude moci přesunout na bázi IP sítě také hlasové přenosy. Již
nyní jsou podle Myerse některé části sítě schopné realizovat přenosy Voice Over
IP, ale celkově je projekt spíše ve fázi ověřování realizovatelnosti této
myšlenky. Pro další pokrok je třeba modernizovat řadu zastaralých zařízení. Již
nyní se ale nová síť začíná vyplácet a to nejen finančně, ale také z hlediska
efektivity práce. Oproti dřívějším 800 požadavkům na přenos videa je současný
stav téměř trojnásobný pohybuje se mezi 2 100-2 500 požadavky za měsíc.
Radní si vytvářejí vlastní portály, jejichž prostřednictvím komunikují s
obyvateli svých okrsků. Město také monitoruje mnoho kilometrů kanalizace a
záznamy ukládá na síti pro případ, že se s linkou něco stane. On-line přenosy
dokonce přetrumfovaly i kabelovou televizi: během nedávného důležitého projevu
starosty se objevily v přenosu kabelové televize výpadky, zatímco internetový
videopřenos fungoval bezchybně.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.