Internetové banky mají malou šanci na přežití

Akshaya Bhargava, generální ředitel a předseda představenstva českého zastoupení Citibank, přišel do České republi...


Akshaya Bhargava, generální ředitel a předseda představenstva českého
zastoupení Citibank, přišel do České republiky přibližně před třemi lety rovnou
ze svého předchozího působiště ve Velké Británii. Zde pracoval pro stejný
bankovní dům v oblasti řízení transakčních služeb se zodpovědností za region
Evropy, Afriky a Středního východu. Za své cizokrajné jméno vděčí svému
indickému původu a pro v současnosti největší světovou banku pracuje už přes 20
let. I když Citibank jako jedna z prvních nabídla na českém trhu internetové
bankovnictví a vyvíjí v této oblasti i řadu dalších aktivit, nedává Akshaya
Bhargava čistě internetovým bankám příliš velkou šanci na přežití.

Co vás vedlo k tomu, že jste přijal práci v České republice?
Pracuji pro Citibank už prakticky 20 let. Tato společnost poskytuje lidem,
kteří o to mají zájem, možnost mezinárodní kariéry. A já jsem už od začátku
chtěl dělat tento druh kariéry, takže jsem strávil 12 let v Indii, 5 let ve
Velké Británii a teď už téměř tři roky v České republice.

Která práce z vaší dosavadní kariéry pro vás byla nejzajímavější?
Myslím si, že nejzajímavější je moje současná práce. Ve vaší zemi se právě nyní
spousta věcí mění a moje pozice v rámci Citibank mi umožňuje přispívat k těmto
změnám. Proto můžeme přinášet na trh řadu inovativních produktů a služeb, které
pomáhají lidem v jejich každodenním životě.

Jak Internet a informační technologie ovlivňují váš profesní a soukromý život?
Já jsem vyrůstal v Indii a v současné době je většina mých přátel rozptýlena po
celém světě. Postupně jsem začínal s těmito lidmi ztrácet kontakt, protože žijí
a pracují v jiných časových zónách, na různých místech a dělají jinou práci. A
v posledních pěti letech mi dal Internet možnost být k nim daleko blíže a začít
s nimi opět komunikovat.
Když jsem studoval MBA, bylo nás ve třídě asi 100. Nyní je přibližně 85 z
těchto lidí v mém e-mailovém adresáři a prakticky každý den si vyměňujeme
zprávy. Od doby, kdy jsme se naposledy viděli, uběhlo už 20 let, a přesto
můžeme být opět v těsném kontaktu. V profesionálním životě je to ještě
výraznější. Mění se způsob, jakým děláme náš byznys nejenom my, ale také naši
zákazníci. Také se výrazně mění služby, které naši klienti potřebují a
prostředí, ve kterém podnikáme. Pokud si chceme udržet pozici na trhu, musíme
na tyto změny rychle reagovat.

Citibank nabízí jako jedna z mála bank na českém trhu skutečné internetové
bankovnictví. Na jaký segment trhu zaměřujete tyto služby?
Naše vize toho, co Internet přináší do bankovnictví, je daleko širší než u
konkurenčních společností. Podle mého názoru bude internetová strategie pro
banky představovat podstatně více než jen "pouhé" internetové bankovnictví.
Citibank dnes vidí tři základní oblasti, na které se budeme v nejbližší
budoucnosti zaměřovat.
První případ jsou lidé a firmy, které ještě nejsou našimi klienty. Pro ty zatím
internetové bankovnictví nemá význam, protože nejsou našimi zákazníky. Těmi se
nejprve musí stát. Proto vytváříme i služby pro tyto potenciální klienty. Naše
webová stránka nabízí všem návštěvníkům možnost založit si zde účet, získávat
informace o všech našich službách a jejich cenách, ale také např. umožňuje
vyřízení půjčky přes Internet. Jednoduše o ni požádáte a sledujete, jestli byla
schválena. Ani v tomto případě ještě nemusíte být naším zákazníkem. Stačí jen
zadat základní údaje, jako je jméno, adresa, IČO, obor působení, velikost
společnosti a během pár minut obdržíte odpověď, jestli vám Citibank půjčí
peníze nebo ne.
Druhou kategorií jsou naši současní zákazníci. Těm nabízíme samozřejmě plné
internetové bankovnictví, včetně všech souvisejících služeb - platby, směnné
obchody, inkaso atd. Nejzajímavější je však pro nás třetí kategorie - firmy
rozjíždějící elektronické podnikání.
Před zákazníky z podnikové sféry dnes stojí, ve chvíli kdy se rozhodují o
investicích do internetových technologií, dvě důležitá rozhodnutí. Buďto budou
jen pasivně využívat služeb poskytovaných na webových stránkách jiných firem,
nebo se aktivně zapojí do nového způsobu podnikání a rozjedou své vlastní
internetové aktivity. Přičemž druhé rozhodnutí bude vždy daleko důležitější než
první.
Podívejme se na to teď z pohledu banky. I když budete poskytovat nejlepší
internetové bankovnictví na světě, jak často přijde klient na vaši stránku?
Dvakrát, maximálně třikrát týdně. Pokud však budete chtít, aby přišel každý
den, nebo dokonce několikrát denně, musíte mu nabídnout něco, co bude důležité
pro jeho podnikání. Proto v této třetí kategorii nabízíme služby, které
pomáhají našim klientům z řad firem přesunout jejich byznys na Internet.
Provedli jsme si některé studie, ze kterých vyplynulo, že většina českých
webových serverů zaměřených na prodej zboží či služeb stále nenabízí možnost
on-line plateb. Proto jsme vyvinuli náš vlastní on-line platební software,
který nabízíme provozovatelům internetových obchodů. Jsme však schopni pomoci i
firmám, které ještě nemají vlastní webovou stránku. Stačí, když přijdete za
námi a my vám umožníme otevřít si svůj on-line obchod během několika hodin.
Tento obchod bude navíc integrovaný s naším platebním softwarem, takže můžete
okamžitě začít nabízet i on-line platby.
Jistě uznáte, že tohle není zdaleka jen internetové bankovnictví. Je to spíše
pomoc našim zákazníkům při realizaci jejich vlastního byznysu. A to je také
způsob, kterým podle mého názoru Internet nejvíce mění tradiční banky a jejich
roli v současném světě.

Připravujete také nějaké služby pro retailové bankovnictví? Chystáte se
konkurovat například Expandia Bance?
Naše banka v současné době nenabízí na českém trhu služby retailového
bankovnictví (služby a produkty pro fyzické osoby - občany), ale jejich uvedení
na trh je otázkou velmi blízké budoucnosti. A ve chvíli, kdy začneme oslovovat
tento segment trhu, Internet bude samozřejmě důležitou součástí naší strategie.
V tom okamžiku také budeme také konkurovat Expandii a všem ostatním retailovým
bankám.
Náš model je ale odlišný. Osobně si nemyslím, že čistě internetové banky mohou
být tak silné jako tradiční banky nabízející internetové služby. To neznamená,
že by např. Expandia nebyla dobrou bankou - nabízí zajímavé služby, byla první
na trhu a je inovativní - ale v dlouhodobém horizontu potřebujete kombinovat
klasické a internetové bankovnictví. Stejně tak by mohly mít do budoucna
problémy čistě kamenné finanční instituce, které nezačnou nabízet internetové
služby.

Už dnes však Citibank nabízí službu nazvanou Juice Pay, která je přímo zaměřená
na retailový trh?
Juice Pay je služba, kterou nabízíme ve spolupráci s EuroTelem a je naprosto
otevřená. Každý může jednoduše navštívit webovou stránku www.mobiljuice.cz a
založit si Juice Pay kartu. Není nutné být naším klientem či mít otevřený účet
u naší banky. Dokonce nemusíte být ani zákazníkem EuroTelu. Stačí jen pokud
máte v České republice otevřený libovolný bankovní účet a můžete začít bezpečně
nakupovat v internetových obchodech.
Bezpečně proto, že veškerá komunikace platebního styku probíhá přímo s bankou a
tudíž nemusíte sdělovat číslo své karty žádnému obchodníkovi. Všechny služby
spojené s kartou jsou navíc zadarmo - nemusíte platit žádné roční ani
transakční poplatky. Do budoucna hodláme umožnit držitelům karty Juice Pay také
placení účtů za mobilní telefon a některých dalších plateb, a na konci roku
bude možné využívat tyto služby i prostřednictvím WAPu..

Citibank vyvíjí v oblasti Internetu řadu nejrůznějších aktivit. Můžete zmínit
něco o vašem studentském programu?
Internet je jako stavěný pro mladé lidi. My se snažíme tyto lidi podpořit v
tom, aby začali na Webu vyvíjet také komerční aktivity. Proto jsme zahájili
společně s vedoucími českými univerzitami program podporující obchodní nápady
českých studentů. A ty návrhy, které se nám budou líbit, potom podpoříme i
finančně, a samozřejmě také odbornou pomocí do začátku. Věříme, že některé z
těchto projektů by se mohly dovést i ke komerčnímu úspěchu. Zmiňované projekty
jsme ochotni podpořit částkou až jeden milion dolarů v závislosti na potřebách
každého projektu. Pokud se nám bude líbit rozsáhlý projekt, který potřebuje
třeba milion dolarů, tak jej do něj vložíme.

Jaký je váš názor na budoucnost bankovnictví? Přežijí tradiční přístupy nebo
budou za několik let komunikovat klienti s bankou výhradně přes Internet?
Do budoucna budou určitě vznikat nové kanály pro komunikaci mezi klienty a
bankou. Internet je jedním z nich, další je např. telefon, GSM nebo dnes tak
populární WAP. Bude záležet na vhodnosti jednotlivých kanálů pro dané služby.
Bankovní produkty jsou ve své podstatě velmi jednoduché a není problém uvést
novou službu na trh - během dvou či tří měsíců ji klienti znají a využívají. V
tom už se konkurenční výhoda dávno neskrývá.
Velmi důležitý bude naopak lidský aspekt. Právě v této oblasti si budou banky
navzájem velmi konkurovat a zde bude zákazník srovnávat kvalitu jejich služeb.
Na trhu bude množství bank konkurujících si kvalitou služeb, které však budou
svým obsahem velmi podobné. Produkt není problém okopírovat, ale kvalitu služeb
si musíte vybudovat. Takto silné konkurenční prostředí bude jistě dobré pro
zákazníky - donutí totiž poskytovatele (banky) nabízet další nové služby a
ještě vyšší přidanou hodnotu.
Banky budou muset trávit více času také učením o zákaznících. Musíte
shromažďovat informace o klientech a jejich komunikaci s vámi, efektivně je
využívat a budovat kvalitní vztahy s nimi. To bude důležitější než samotná
nabídka služeb, které budou už v té době komoditou. Hlavním úkolem bude řízení
vztahů se zákazníkem.

A co nabídka služeb, jak ta se změní?
Nabídka služeb bude určitě širší než dnes, ceny produktů budou nižší a budou
dostupné přes více kanálů. Důležitá bude i bezpečnost, protože některé kanály
jsou bezpečné, jiné příliš ne. Česká republika je jednou z prvních zemí světa,
kde se bude moci využívat elektronický podpis, ale ten se musí nejprve
implementovat.

V současné době už řada bank nabízí nejrůznější internetové služby, které by
teoreticky měly být levnější než služby poskytované tradičními kanály. Proč ale
nejsou?
To je jednoduché. Stále zde chybí dostatečná konkurence. Pokud si otevřete účet
u naší banky, všechny vaše lokální platby budou prováděny bezplatně (pozn.
redakce: musíte však zaplatit nezanedbatelný měsíční paušál).

Velmi výrazným trendem současné doby je konsolidace, a to ve všech odvětvích.
Kolik si myslíte, že může na českém trhu přežít do budoucna bankovních ústavů?
To je obtížná otázka. Český trh je trochu odlišný od ostatních trhů, protože tu
určitá konsolidace už proběhla. Pět velkých bank ovládá 60 až 70 % trhu. Navíc
po sloučení ČSOB a IPB vzniká největší banka na trhu. Je potřeba se však
podívat na to, jestli se bavíme o bankách s plným rozsahem služeb nebo jen o
úzce zaměřených institucích. Např. investiční banky nepotřebují mít stovky lidí
a drahé technické vybavení, takže jsou v jednodušší pozici. Banka s plným
portfoliem služeb potřebuje pobočky, technologie, informační systémy,
zákaznické služby atd.
I proto si myslím, že ještě k nějaké konsolidaci na českém trhu určitě dojde.
Přežijí ti, kteří budou schopní investovat a růst společně se svou zákaznickou
základnou. Malí hráči to budou mít velmi těžké. Investice do technologií budou
velmi vysoké a menší společnosti je nebudou schopny realizovat. Na druhou
stranu, novým modelem dnešního obchodního světa jsou aliance a strategická
partnerství, která mohou pomoci přežít i relativně malým hráčům na trhu.

Myslíte si, že čistě internetové banky mají v dlouhodobém horizontu šanci na
přežití?
Podle mého názoru rozhodně ne.

Jaké jsou vaše nejbližší plány na českém trhu?
V příštím období budeme vyvíjet mnoho aktivit v oblasti elektronického
obchodování a Internetu. Také chceme zahájit už zmiňované retailové
bankovnictví. Postupně hodláme propojovat naši činnost v České republice s
aktivitami v okolních zemích (Polsko, Slovensko ...) a využívat regionálních
synergií. Tak např. kartu Juice Pay je dnes možné používat pouze na českých
webových stránkách a proto je jistě logické rozšířit její využití i na okolní
země. Proč by naši zákazníci nemohli nakupovat také na polském Webu? Citibank
bude dále růst, a to jak finančně, tak množstvím lidí. Hodláme otevřít více
poboček, ne stovky, ale několik málo desítek, abychom zlepšili i svou fyzickou
přítomnost.

Plánujete nějaké akvizice na českém trhu?
To samozřejmě teď nemůžu prozradit. Naší strategií je růst a to můžete dělat
dvěma způsoby. Buďto v rámci vlastní firmy a nebo nákupem jiných společností. A
určitě jsme připraveni využít i druhou možnost. Musím však říct, že nemůžete
růst jen nakupováním ostatních bank - akvizice by se měly týkat i jiných
oblastí.

Jak dlouho vy osobně hodláte zůstat v ČR?
Už jsem tady asi tři roky a ještě nějakou dobu zde plánuji zůstat. Ale i
kdybych odešel z Česka, tak budu určitě dále pracovat pro tento region. Mám rád
tento region, lidi, kteří zde žijí a velmi se mi tady líbí. Zkrátka mám rád
Českou republiku.

******** vložený text ******************
Akshaya Bharghava
Pozice: generální ředitel a předseda představenstva českého zastoupení Citibank
Stav: svobodný

Citibank
Česká pobočka společnosti Citigroup, největšího světového finančního ústavu,
který vznikl spojením společností Citicorp a Travelers Group. V České republice
působí od roku 1991, přičemž její služby jsou určeny převážně pro firemní
klientelu. Za rok 1999 zveřejnila Citibank operační zisk ve výši 2,3 mld. korun
a celkovou hodnotu jmění přesahující 54 mld. korun.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.