Internetové dodávky přes podzemní tunely

V polovině června se v Taipei Convention Centre konal již 12. World Congress on Information Technology (WCIT). Kongres je u...


V polovině června se v Taipei Convention Centre konal již 12. World Congress on
Information Technology (WCIT). Kongres je událostí celosvětového významu, která
se koná jednou za dva roky ve vybrané informačně vyspělé zemi.
Fakt, že se první ročník kongresu v tomto tisíciletí konal právě na Tchaj-wanu,
byl významným oceněním výsledků, které tato země dosáhla v oblasti IT po USA a
Japonsku se jedná o třetího největšího producenta IT na světě s celkovým
objemem produkce IT převyšujícím 14 miliard dolarů.
Mezi zajímavé příspěvky, které zazněly na konferenci, lze zařadit např.
přednášku Stan Shina, CEO společnosti ACER, který mluvil o tom, jak
implementace nových technologií umožní změnit způsob organizace korporací tak,
že "virtuální" centrála bude řídit velké množství malých, relativně
samostatných firem prostřednictvím Internetu. Takováto organizace bude jistě
dobře vyhovovat tchajwanské mentalitě, kdy většina Tchajwanců chce být svým
vlastními pány. Tento fenomén je lokálně nazýván "head of chicken" a vede k
tomu, že téměř každý šestý místní člověk, kterého potkáte v Taipei na ulici, je
předsedou nějaké společnosti.
Profesor Lester Thurow z MITu se zamyslel nad ekonomickými výhledy Tchaj-wanu.
Konstatoval, že k tomu, aby se země stala lídrem v určité oblasti, je třeba mít
nejen rozvinutou infrastrukturu a kvalitní pracovní síly, ale pro malou
ekonomiku je rovněž nutná úzká orientace. Vhodným příkladem může být na
kongresu mnohokrát zmiňované Finsko a jeho úspěchy v oblasti mobilních
komunikací. Poučení patří jistě i nám.
Bill Gates se ve svém projevu zmínil o současném nedostatku softwaru plně
využívajícího široké možnosti Internetu: "Změníme Internet tak, aby byl více
platformou, ne jen sítí pro prezentace." Investice, které Microsoft vložil do
vývoje internetových technologií, údajně třikrát přesahují prostředky potřebné
pro vyslání člověka na Měsíc.
Ihned poté následovala k Microsoftu velmi kritická přednáška Roberta Younga,
ředitele společnosti Red Hat. Young řekl, že v současném světě vidí dva
základní problémy: první, že většina operačních systémů je proprietárním
vlastnictvím, a druhý, že většina z nich je nespolehlivá.
Tadashi Sekizawa, ředitel společnosti Fujitsu, prezentoval vizi internetové
společnosti, ve které bude Japonsko hrát vedoucí roli. Nárůst počtu zařízení
připojených na Internet bude podle Sekizawy tak velký, že bude třeba pro jejich
adresaci 10 na 39 IP adres. Zajímavá byla také vize řešení logistického systému
sestávajícího ze sítě podzemních tunelů, který umožní rychlou dodávku zboží
objednaného prostřednictvím Internetu.
Shrnuto a podtrženo: WCIT byl pravděpodobně nejvýznamnější akcí letošního roku
organizovanou v celé východní Asii.
0 1840 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.