Internetové pirátství představuje hrozbu

On-line pirátství zcela jistě způsobilo obrovský zmatek v zábavním průmyslu, nicméně podle nedávného výzkumu spon...


On-line pirátství zcela jistě způsobilo obrovský zmatek v zábavním průmyslu,
nicméně podle nedávného výzkumu sponzorovaného Business Software Alliance trpí
neautorizovanou distribucí souborů po internetu i výrobci profesionálního
softwaru.
Z nedávného výzkumu BSA vyšlo najevo, že za stahovaný komerční software platí
ani ne polovina z 1 026 amerických uživatelů internetu, kteří byli v tomto
výzkumu osloveni. Paradoxně podle výzkumu je drtivá většina respondentů
přesvědčena, že by softwaroví vývojáři měli být za svou práci odměněni. Výzkum
provedla společnost Ipsos-Reid. Tento konflikt podle prezidenta a výkonného
ředitele BSA jasně ukazuje, že názor uživatelů na distribuci softwaru po
internetu není dosud plně zformován. To dává jeho skupině příležitost veřejnost
vzdělávat a seznamovat ji s realitou on-line pirátství. "Myslím, že těmi
nejdůležitějšími věcmi dnes jsou osvěta a vynucování zákona."

Účinný nástroj
BSA používá vlastní taktiku v úsilí o změnu této "situační etiky" internetových
uživatelů, kteří uvádějí, že to, zda za stahovaný software zaplatí či nikoli,
závisí na okolnostech. Například v únoru začala BSA používat nástroj zvaný
MediaForce, který umožňuje identifikovat a zavřít webové stránky, které
ilegálně nabízejí software firem sdružených v BSA. Nástroj MediaForce prochází
internet a hledá stránky, které používají technologii pro distribuci souborů,
například FTP a peer-to-peer, a vyhledává na těchto stránkách programy, které
náleží členským firmám BSA. Jakmile jsou tyto stránky nalezeny, vyšetřovatel
BSA si ověří, zda jsou programy distribuovány nelegálně, a autorizuje software,
aby vygeneroval "upozornění a záznam", které jsou odeslány poskytovateli
internetových služeb hostujícímu inkriminovanou stránku. Software
neidentifikuje osobu, která stránku provozuje, ale namísto toho si poznamená IP
adresu stránky a po té se dostane k hostujícímu providerovi. Provider je pak
povinen upozornit majitele stránky na to, že porušuje zákon. Pokud majitel
dotčené soubory okamžitě ze stránky nestáhne, je provider povinen podle zákona
o digitálním copyrightu (DMCA) stránku zavřít. Od chvíle, co je nástroj
MediaForce používán, došlo již ke 8 500 oznámení, přičemž pouze ve dvou
případech se majitel stránky proti obvinění ohradil. Zákon DMCA byl přijat v
roce 1998, aby autorská práva spadající pod americkou legislativu postihovala i
oblast digitálních děl.

Dostat se pod kůži
Výzkum internetového pirátství představuje první pokus BSA pochopit chování a
postoje uživatelů internetu vůči on-line distribuci softwaru, jež bude pro
výrobce obchodního softwaru představovat ještě vážnější problém v následujících
letech. Firmy sdružené v BSA hlavně výrobci profesionálního softwaru jako
Microsoft, Adobe Systems, IBM a Symantec mají za to, že do roku 2005 budou dvě
třetiny softwaru distribuovány po internetu.
Nicméně i tak neautorizovaná distribuce softwaru po internetu představuje pouze
malou část z oněch 12 miliard dolarů, o které softwarový průmysl ročně přichází
vinou pirátství. K většině krádeží softwaru dochází stále na pracovištích, kde
společnosti například používají neautorizované kopie softwarových titulů na
řízení obchodních operací. Navzdory ráznému postoji BSA vůči internetovému
pirátství je třeba připomenout, že skupina v žádném případě není zajedno s
kritiky on-line distribučních systémů, hlavně peer-to-peer. Zatímco jistá část
zábavního průmyslu spatřuje v systémech peer--to-peer zdroj internetového
pirátství hlavně pro snadnost,s jakou je možné na těchto sítích distribuovat
neautorizovaný obsah a proto se na tyto systémy zaměřuje, je pro všechny
společnosti sdružené v BSA tato technologie důležitá.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.