Internetové ponuky na Slovensku

Už dlhšiu dobu funguje na Slovensku internetový obchodný systém Amos. Tento projekt vytvorili spoločnosť Drukos s firmo...


Už dlhšiu dobu funguje na Slovensku internetový obchodný systém Amos. Tento
projekt vytvorili spoločnosť Drukos s firmou GTSystems. Systém Amos zhromažďuje
obchodné ponuky abonentov, publikuje ich na WWW stránke a aktívne vyhíadáva
potenciálnych zákazníkov a obchodných partnerov.
Podobne ako Amos funguje projekt Shopping.sk agentúry Ma-Rek, ktorý v
súčasnosti na predaj prostredníctvom Internetu využíva deväť firiem. Na ďalšom
projekte tohto druhu pracuje spoločnosť Adela421, ktorá buduje slovenskú vetvu
medzinárodného obchodného systému Adela.
Vznikol prvý slovenský vyhíadávač a katalóg WAP stránok wapko.sk so
spravodajsvom z oblasti WAP technológie, ale aj z oblasti mobilnej komunikácie,
ktoré preberá zo stránky mobilmania.sk. Wapko zverejňuje nastavenia WAP
telefónov, ale havne ide o zoznam WAP stránok. Samozrejmosťou je aj
wap.wapko.sk pre browsovanie z mobilných telefónov.
Krátko po uvedení služby InterCall spoločnosťou EuroTel znížil Globtel (okrem
iného) cenu hovoru do ČR na cenu 9,90 Sk bez DPH, teda o 10 halierov nižšiu,
než EuroTel. Takto hovory do ČR trochu zlacneli, ale žiaí, vÖbec to nepohlo s
cenami do ostatných susedných štátov, v čom sú stále najlacnejšie (a
najkvalitnejšie) Slovenské telekomunikácie (ST). Výhodnosť cien u ST nie je
daná len nižšími priemernými cenami za 1 minútu, ale aj tým, že neplatíte aj za
každú načatú minútu ako za celú. Rozumné by bylo očakávať, že hovory cez
Internetu budú lacnejšie aspoň o 40% oproti priamemu spojeniu cez medzinárodné
linky.
V zahraničí je veími rozšírená ponuka kompletných telefónnych súprav, ako je to
u nás? EuroTel ponúka telefónne súpravy v priemere ich má vo svojej ponuke
šesť, čo je dosť malá možnosť výberu. Spoločnosť EuroTel tieto komplety ponúka
aj so zíavou (5 %), cez Internet. Globtel GSM samotnému prepaid telefonovaniu
nevenuje veíkú pozornosť. Z toho samozrejme vyplýva aj jeho "nezáujem" ponúkať
samotné predplatené komplety. V dÖsledku tohto stavu sa ceny súprav nehýbu.
0 2200 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.