Internetový marketing: obsah je král

"Někteří lidé se domnívají, že svým webovým stránkám nemusí věnovat žádnou marketingovou péči a pak jsou zkla...


"Někteří lidé se domnívají, že svým webovým stránkám nemusí věnovat žádnou
marketingovou péči a pak jsou zklamáni, když se setkávají s hubenými výsledky,"
říká Larry Chase, prezident newyorské Chase Online Marketing Strategies a
pokračuje: "Je to stejné, jako když poprvé vstupujete s nějakým prodejem do
Číny. Myslíte si, že by Pepsi po ročním působení v této zemi řekla: Jaksi se
nám zde nevede, možná bychom měli odtud vypadnout?
Samozřejmě, že tohle společnost neřekne. A podobně jako Čína, rovněž Internet
je obrovský nový trh. A záleží jen na vás, jak si na něm povedete. Využívejte
jej jako perspektivní nástroj, navazujte kontakty s lidmi, potěšte zákazníky
přidanou hodnotou svých produktů. Lidé jsou zatraceně krátkozrací, když se
jedná o peníze a rychle propadají zklamání. Jestliže neprodají dost květin,
říkají: Tady už končím."

Praxe potvrzuje teorii
Slova tohoto zkušeného podnikatele a úspěšného řídícího manažera potvrzuje i
řada příkladů z každodenní praxe při uplatňování marketingových metod v
systému, který se již zcela věcně zapisuje do povědomí jako Internet & Online.
O jeho technických parametrech a konkrétním využití snad již nikdo nepochybuje.
Roste počet i těch, kdo uznávají rovněž jeho ekonomické přednosti. Velmi
výstižně se k tomu vyjadřuje Michael Rothschild, autor velmi zajímavé knihy s
neméně zajímavým titulem Bionomics, Economy as Ecosystem (Bionomika, ekonomie
jako ekosystém):
"Od okamžiku vynálezu mikroprocesoru se náklady na počítačovou paměťovou
jednotku nesoucí informaci snížila v řádu deseti milionů. Nikdy předtím v celé
lidské historii nebyl žádný produkt nebo služba desetmilionkrát levnější a to
ještě jen v průběhu několika pouhých desetiletí. Je to stejné, jako kdyby se
letoun Boeing 747 Jumbo, jenž přišel na 150 milionů dolarů, začal nyní prodávat
za cenu velké pizzy."
Nejeden podnikatel z kategorie menších nebo středně velkých firem si je stále
více vědom, že je třeba věnovat mimořádnou pozornost trvalé obnově jejich
webové stránky. A to především v duchu osvědčené pravdy, že "obsah je král".
Jestliže má být internetový marketing účinný, pak se již nelze opírat o
klasickou tezi, že reklama je z 90 procent přesvědčování a z 10 procent
informace. Pro efektivní internetový marketing musí platit opačné pořadí hodnot
informace zde tvoří 90 % a přesvědčování 10 %.

Obsah rozhoduje
Elliot Rabin, šéf společnosti Ridout Plastics z kalifornského San Diega, se
úspěšně uplatnil na Internetu tím, že na své stránce prezentoval nejen své
produkty, nýbrž i nástroje a zařízení a v neposlední řadě i vlastní knihovnu s
pracemi, které obsahují výsledky firemního výzkumu. Prostřednictvím Internetu
pak kontaktoval významné univerzity a badatelské instituce v oboru, kterým
jednak nabízel zprávy o výsledcích své práce a jednak od nich žádal informace o
jejich vlastních zkušenostech s umělými hmotami. Rabin osobně věnoval pět hodin
týdně inovaci obrazu firmy a to nejen cestou dalších úprav webové stránky,
nýbrž i tím, že sám komunikoval s vedením partnerských společností a s
potenciálními zákazníky.
Jeho trpělivá a stále vylepšovaná práce brzy přinesla ovoce. V průběhu osmi
měsíců, které následovaly po vstupu Ridout Plastics do Internetu, se její
zakázky zvýšily, přičemž 15 % z nově získaných zákazníků potvrdilo, že se o
tomto Rabinově podnikání dovědělo právě z Internetu. Od té doby přichází do
jeho firemního Internetu pravidelně asi 20 000 návštěv, z nichž je celá řada
zajímavých objednávek. Například odbyt speciálního plastového držáku knih a
dalších pomůcek pro práci s počítačem, který Ridout Plastics vyvinula, se díky
internetové komunikaci zvýšil o celých 50 %, aniž by bylo zapotřebí vyvinout
nějaké další marketingové úsilí. Vzápětí se ozvali zákazníci i ze zahraničí.
Samozřejmě opět po Internetu. Elliot Rabin je přesvědčen, že rovněž díky takto
získaným 12 novým zahraničním klientům, bude jeho firma schopna dobře obstát i
v podmínkách stávající nesnadné hospodářské situace.

Příklady existují
O tom, jakou podobu může mít shora uvedená teze o poskytování přidané hodnoty
ve svém produktu zákazníkům, by mohl vyprávět Paul L. Berg, výkonný ředitel
stavební společnosti Enterprise Builders ze Simsbury ve státě Connecticut.
Tento podnikavý manažer se totiž vyzná nejen ve stavitelství, ale i ve "stavbě"
webových stránek. Když nabízel své služby k výstavbě místní soukromé školy, tak
zjistil, že škola potřebuje přesvědčit sponzory, aby pomohli uhradit náklady
spojené se stavbou. A tak stavitel Berg na chvíli zapracoval jako internetový
manažer. Do své nabídky zahrnul vytvoření webové stránky obsahující technické
údaje o nové školní budově a také informace o jejím vzdělávacím programu. Když
školní radě předložil tento návrh s tím, že webovou stránku provede na vlastní
náklady, nabídka byla přijata. Ukázalo se totiž, že ze všech nabídek
konkurenčních stavitelů udělala na školní radu největší dojem právě přidaná
hodnota v podobě webové stránky, se kterou přišla Enterprise Builders.
Jak posléze Paul L. Berg prohlásil před žurnalisty, jeho náklady spojené se
shora uvedenou aktivitou byly následující: 9 dolarů měsíčně na nájem webové
stránky u místního poskytovatele služeb Internetu, dále 100 dolarů na
zaregistrování domény. Jeden víkend strávil sestavením stránky se snímky
staveniště školy.
Každý měsíc pak věnoval jednu půlhodinu ze svého času k pořízení několika
snímků se zachyceným vývojem stavby, kterými vždy aktualizoval svou webovou
stránku. Jeho plán se splnil. Díky Internetu skutečně přitáhl zájem sponzorů a
sám získal cennou zakázku i dobré jméno po celém okolí.
9 0232 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.