Interoperabilita klíč k úspěchu 3G

V posledních dvou letech toho bylo mnoho napsáno o výhodách, které uživatelům přinese nástup mobilních sítí třet


V posledních dvou letech toho bylo mnoho napsáno o výhodách, které uživatelům
přinese nástup mobilních sítí třetí generace. 3G naplní sliby o bohatých
multimediálních službách využívajících streamingu videa a zvuku včetně
multimediálních zpráv. Ale ne všichni si uvědomují, že se tato evoluce
pokročilé osobní komunikace neuskuteční, pokud nebude existovat plná
interoperabilita mezi terminály a sítěmi.
Spotřebitelé zřídka ocení dopad standardů na svůj každodenní život, ale
skutečnost je taková, že bez nich by se v moderním světě prakticky nedalo žít.
Například v 19. století došlo po celém světě k obrovské explozi výstavby
železnic, které tomuto období vynesly přízvisko věk páry. Jediným problémem
bylo to, že železnice stavěly různé společnosti, z nichž každá měla vlastní
představu o rozchodu kolejí. Vznikly tak nekonzistence, v jejichž důsledku
museli cestující kvůli rozdílnému rozchodu přesedat nejen při přejezdu mezi
dvěma zeměmi, ale dokonce i v rámci jediné země. Mezi Ruskem a zbytkem Evropy
tato situace existuje pořád. Skoro až do současnosti si spotřebitelé
neuvědomují, jak důležitou roli hraje standardizace při poskytování služeb, jež
považují za samozřejmost. Jak můžete přehrávat videokazety, pokud kazeta a
video používají rozdílné standardy? Vždyť videokazety nahrané pro americký
standard NTSC nelze přehrávat ve videorekordérech, které používají jen evropský
standard PAL.

Hledání společného jazyka
V současné době, kterou můžeme nazývat bezdrátovým věkem, má standardizace
stěžejní význam. Bez ní by stovky milionů mobilních telefonů po celém světě
nebyly schopny mezi sebou komunikovat. GSM je klasickým příkladem toho, jak
standardizace může pomoci vytvořit tržní fenomén. Všeobecně se uznává, že
jedním z hlavních faktorů, které přispěly k ohromnému globálnímu úspěchu GSM,
byla jeho kvalitní specifikace. Tisíce, snad i miliony hodin práce
standardizačních orgánů zajistily, že je standard GSM dostatečně flexibilní a
zevrubný, aby jej bylo možné rozvíjet s ohledem na měnící se požadavky
zákazníků. Nejdůležitější je to, že je standard GSM založen na otevřených
standardech, což zajišťuje interoperabilitu a vytváří podmínky pro prostředí s
terminály a síťovou infrastrukturou od mnoha výrobců. Nicméně veteráni v tomto
oboru si dobře vybavují, že mělo GSM i navzdory úsilí standardizátorů dříve
problémy s interoperabilitou, což zpočátku brzdilo růst trhu. Teď jsme na prahu
přechodu na 3G a pro dlouhodobou budoucnost této technologie bude nezbytné, aby
se podobné problémy neopakovaly.

Třetí generace
Sítě 3G jsou podstatně složitější než GSM, takže i standardizační proces byl
mnohem náročnější. Standardizaci technologií 3G provádí organizace 3GPP (3rd
Generation Partnership Project), která převzala tuto úlohu od ETSI (European
Telecommunications Standards Institute). Práce 3GPP funguje tak, že verze
standardu jsou vydávány čtvrtletně, přičemž každá verze definuje novou a hlubší
úroveň funkčnosti. Všichni účastníci standardizačního procesu předkládají
průběžně tzv. žádosti o změnu (Change Request) s novými informacemi, jež
vyplynuly z vlastní vývojové práce a interpretace. Žádosti posoudí relevantní
pracovní skupina, a pokud jsou schváleny, stávají se součástí další verze
standardu. Při dalším vývoji se potom používá nejnovější verze, označovaná vždy
jako základní specifikace.
Přístup, kdy je základní specifikace postupně pozměňována, dokud není
dostatečně vyvinutá, má tu nevýhodu, že výrobci, kteří respektují nejnovější
základní verzi, musejí stále znovu vyvíjet zcela základní funkčnost sítě. To
pochopitelně vyčerpává prostředky, jež by jinak byly k dispozici pro vývoj
vyšší funkčnosti. Pokud by ale nejnovější schválená základní specifikace nebyla
respektována a výrobce by používal dřívější a tedy zastaralou základní
specifikaci, jakákoli pokročilá funkčnost by byla vyvinuta jako izolované a
proprietární řešení. Vzhledem k tomu, že počáteční základní specifikace jsou
nejen neúplné, ale také ponechávají prostor pro rozdílné interpretace,
interoperabilita by se stala nemožnou. Nicméně systémy, které jsou založené na
starších verzích specifikace a z velké části je tvoří proprietární technologie,
se dají používat pro demonstrační účely a řada výrobců je v posledních dvou
letech za tímto účelem také používala.

První standard
Navzdory neobyčejné pracnosti opakovaného vývoje, který si vynucují změny
základní specifikace, se přední výrobci stále drží vývojového procesu 3GPP,
neboť si celé odvětví dobře uvědomuje, že interoperabilita je pro úspěch sítí
3G klíčová. Pokud by terminál jakéhokoli výrobce hladce nespolupracoval se sítí
jakéhokoli jiného výrobce včetně sítí 2G, nemohl by vzniknout trh pro 3G a
nepřestavitelné množství času, úsilí a peněz by vyšlo vniveč. Odvětví si rovněž
uvědomuje, že pouze implementace kompatibilní s 3GPP zajistí skutečnou
interoperabilitu.
V červnu 2001 organizace 3GPP standard 3G zmrazila, aby výrobci mohli vytvořit
komerční systémy, jež budou plně interoperabilní. Je jasné, že vývoj standardu
3G bude stále pokračovat, ale verze z června 2001 (označovaná June 01) je
základní specifikací, s níž budou všechny budoucí verze zpětně kompatibilní.
Pro výrobce terminálů a sítí, stejně tak jako pro operátory v pozici
odběratelů, je nyní prvořadou prioritou vyvinout systémy založené na komerční
verzi specifikace.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.