Interview po telefonu (1)

Byli jste už někdy podrobeni telefonickému interview? Někteří z vás možná nemají ani potuchy, že něco takového ...


Byli jste už někdy podrobeni telefonickému interview? Někteří z vás možná
nemají ani potuchy, že něco takového existuje. Zatím co kolegové ve spojených
Státech si lámou hlavy a vymýšlejí méně či více úspěšně "zaručeně fungující
techniky", pravdou je, že "Telephone Interviews" u nás zůstávají zatím jen
vzácnými výjimkami.
Principy jsou dva
První možnost je, že po vytočení čísla přiřazeného pozici o kterou máte zájem,
vás uvítá příjemný hlas automatu a sdělí vám pravidla pro následujících dvacet
(možná i více minut). Za každou položenou otázkou následují možné odpovědi,
očíslované a volitelné z klávesnice vašeho telefonu. Vaším úkolem je zvolit
správnou variantu a stlačit příslušné číslo. Takto postupujete až do konce. Na
závěr bývá vřazen několika minutový prostor pro záznam vašich dat jako je
jméno, adresa, telefon a případný komentář. Pozor na tuto část bývají z ní
často vyvozovány závěry vašich vyjadřovacích schopností, artikulace,..
Nezřídka kdy je tato část doplněna ještě jednou nebo dvěma otázkami, protože
výše uvedená data vám jsou notoricky známa a vyvozovat závěry právě z tohoto
textu by bylo zavádějící.
A ještě možnost druhá. Po vytočení čísla vás uvítá (ne tak příjemný, ale zato
opravdový) hlas pracovníka personálního oddělení, který vám položí otázky
shodné s těmi, na které jste zvyklí z jiných přijímacích pohovorů. Na rozdíl
od první varianty nemáte na výběr a odpovědi jsou formulovány jen a jen vámi.
Telefonické pohovory
mají svá pro a proti
Bezesporu šetří cestovní čas, jsou rychlé a oprošťují vás od případných
optických vlivů cizího prostředí. Můžete přeci sedět doma u kávy a navodit si
příjemnou atmosféru. Na druhou stranu omezují vaše improvizační možnosti pouze
na oblast hlasovou.
Díky omezeným možnostem jsou telefonické pohovory zpravidla jen důležitou
částí celého přijímacího procesu. Jejich úkolem je zpracovat první vlnu
žadatelů a vytipovat potenciální uchazeče pro další, již standardním způsobem
vedené interview.
Příklady z praxe
Pojďme se ale podívat na článek pana Dave Dolaka, který pod názvem "Improving
Your Telephone Interview Performance" nabízí několik zásad úspěšného zvládnutí
takového pohovoru:
Byli jste už někdy podrobeni telefonickému interview? Jaký jste měli pocit?
Myslíte si, že to mohlo být lepší?
Ano, mohlo to být lepší, neboť vše se nechá nacvičit, telefonický pohovor
nevyjímaje.
Je několik aspektů, které se nechají nacvičit a tím i zdokonalit. Prvně je to
artikulace. Vyslovujte svá slova velmi zřetelně.
(dokončení příště)
8 1555 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.