Interview po telefonu (2)

Čeká-li vás telefonické interview, můžete být lepší, když si pohovor po telefonu předem nacvičíte. Mohou k tomu s...


Čeká-li vás telefonické interview, můžete být lepší, když si pohovor po
telefonu předem nacvičíte. Mohou k tomu sloužit i cvičení podle článku Dave
Dolaka "Improving Your Telephone Interview Performance", o němž jsme se zmínili
v minulém čísle.
Cvičení:
Vložte si tužku mezi zuby a zkuste hlasitě hovořit. Použijte stejné věty,
stejné odpovědi jako při běžném pohovoru. Obtížné, viďte?
Za několik okamžiků, pokud to
děláte správně, si uvědomíte, že hovoříte pomaleji, že formujete každé slovo
pozorněji a svědomitěji.
Nyní vyjměte tužku z úst. Bude nádhera hovořit bez překážky v ústech, ale i
přesto nadále vyslovujte se stejnou opatrností.
Udělejte si toto krátké cvičení před vaším telefonickým rozhovorem a budete
hovořit čistě a srozumitelně.
Další možností, jak procvičit a zdokonalit vaši vokální presentaci je požádat
své přátele a příbuzné, aby vám kladli očekávané otázky a odpovídat jim. Je to
zcela jednoduché.
Celý rozhovor zaznamenejte na kazetu a několikrát si ji přehrajte. Budete opět
velmi překvapení, jak nesouvislé jsou vaše odpovědi, co zbytečných a
frázovitých slov používáte pro vyplnění prostoru. Odstraňte tato slova z vašeho
osobního slovníku, hovořte stručně, věcně a čistě jak jen to bude možné. Čím
více se budete věnovat přípravě, tím lepší budou vaše výsledky.
Procvičujte tyto dvě zásady a věřte, že ne jen telefonické
rozhovory, ale i vaše každodenní
konverzace zaznamená výrazné zlepšení. A kdo ví, možná získáte práci trochu
rychleji.
Upřímně řečeno, nic nového pod sluncem. Jedna z běžných praktik procvičování
výslovnosti, pouze "komerčně horkou jehlou" zakomponovaná do tématu
telefonických pracovních rozhovorů. Každý, kdo čas od času předstupuje před
posluchače přednést svou zprávu, by vám z rukávu "vysypal" desítky podobných
cvičení.
Osobně jsem očekával rady praktičtější a chvíli přemítal, zda se s vámi o
"rady-nerady" vůbec podělím. Posláním mého článku však bylo seznámit vás s
principem nových technik vedení přijímacích pohovorů, a tomu jsem dostál.
Vložený článek pana Dave Dolaka se dotýká stejného tématu a dokladuje, že ne
každá rada nabízí přímé a praktické řešení problému.
Ostatně úsudek je pouze na vás.
8 1607 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.