INTRANET ve státní správě

Úřad pro státní informační systém (ÚSIS) představil na sklonku minulého roku pilotní projekt Intranet státní spr


Úřad pro státní informační systém (ÚSIS) představil na sklonku minulého roku
pilotní projekt Intranet státní správy. Vítězem veřejné soutěže na realizaci
úvodní etapy se stala společnost System602. Účelem projektu je vzájemné
propojení jednotlivých úřadů a institucí státní správy s cílem odzkoušení
technologií, získání názoru uživatelů a zjištění obsahového rámce informací
potřebných k práci okresních úřadů.
Na první fázi projektu se společně s ÚSIS podílejí okresní úřady v Ústí nad
Labem, Ústí nad Orlicí a Bruntále. Předmětem projektu je návrh konfigurace,
pronájem potřebného programového vybavení, komunikačních prostředků a datových
spojů pro realizaci ověřovací sítě, která propojí tři okresní města s ÚSIS a
prověří komunikaci prostřednictvím komutovaných a pevných pronajatých linek a
možnost využití technologie ISDN a datových kanálů poskytovaných kabelovou
televizí. Po ověřovacím provozu bude celý projekt vyhodnocen a stanoven postup
pro připojení dalších okresů.
V současnosti je spousta obecních úřadů připojena na Internet, kde se
prezentuje prostřednictvím svých WWW stránek. Snahou ÚSIS je vybudování
finančně méně náročného systému, kde by komunikace mezi jednotlivými úřady
probíhala po vnitřní síti (Intranet) a přístup na Internet by byl realizován
jen z několika bodů přes jakousi internetovou bránu.
Z iniciativy ÚSIS byla také založena asociace firem zabývajících se
informačními technologiemi. Cílem této asociace je být partnerem státní správě,
Parlamentu ČR a samosprávě v diskuzi o problematice IT. Jejím členem se může
stát libovolná firma z oblasti IT, za každou firmu pouze jeden zástupce.
8 0049 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.