Investice do IS lze získat zpět mnohem rychleji

V žebříčku nejlepších zaměstnavatelů ve Spojených státech, který vypracoval časopis Fortune, se tato firma umís...


V žebříčku nejlepších zaměstnavatelů ve Spojených státech, který vypracoval
časopis Fortune, se tato firma umístila jako třetí. Vznikla před 22 lety v USA
a patří mezi 10 největších nezávislých softwarových organizací na světě.
Zároveň je největší soukromou softwarovou firmou. Jmenuje se SAS Institute.
Zaměstnává více než 5 100 lidí v pobočkách po celém světě a každoročně
vykazuje dvouciferný nárůst obratu. Připravili jsme pro vás rozhovor s
ředitelem SAS Institute pro východní a střední Evropu Phillipem Beniacem.
Nedávno SAS Institute založil novou divizi nazvanou Global Market Division. Co
si od ní slibujete?
Vznik této divize úzce souvisí s globalizací SAS. Naše společnost vznikla v
USA, byly tam velice úzké vztahy s pacifickým regionem, zato v Evropě se SAS
rozvíjel relativně samostatně. V průběhu těch 22 let, kdy firma existuje, se
občas stávalo, že "evropská větev" SASu vysílala poněkud jiné marketingové
signály, než americké ústředí. Cílem nové divize je tedy snaha získat ucelený
přehled o světovém trhu, zohlednit specifika jednotlivých oblastí a regionů a
tím i přispět k lepšímu image SAS. Pro Evropany je významné to, že jejich
hlas bude na americkém trhu víc slyšet a jejich připomínky budou daleko více
zohledňovány než dosud. Zatímco prozatím většina impulzů přicházela z USA, v
budoucnu by to mělo být jinak.
Jaké jsou hlavní cíle SASu v ČR, co se zde podařilo a naopak jaké jsou
největší problémy?
Neřekl bych, že v ČR máme nějaké problémy. Česká republika a střední a
východní Evropa vůbec patří k nejúspěšnějším regionům pokud jde o prodej
produktů SAS. Významně se v tomto regionu chceme zaměřit na oblast
datewarehousingu v pravém smyslu tohoto slova. Považujeme za nesmírně důležité
přejít k tomuto kvalitativně vyššímu stupni využití datových skladů. Tento
proces ještě není završen ani v západní Evropě, i tam často lidé mluví o
datawarehousingu v případech, kdy se zdaleka ještě nejedná o plnohodnotný
proces využití datových skladů.
Naším cílem je stát se největším dodavatelem systémů pro dodávání informací
pro podporu řízení ve střední a východní Evropě. Zaměřujeme se proto nyní na
specifické trhy, kde byly v uplynulých 4-5 letech zaváděny podnikové
informační systémy v České republice vládne SAP a Oracle které nyní dospěly do
stadia, kdy potřebují efektivnější management. My teď chceme tyto podniky
přesvědčit, že existují způsoby, jak své investice do informačních systémů
získat zpět mnohem rychleji, právě na základě efektivnějšího využití dat
uložených v podnikových IS. A věříme, že úspěch, jakého jsme dosáhli v západní
Evropě, se bude opakovat i v ČR.
Jaká jsou, podle vás, specifika východoevropské oblasti?
V SAS Institute existují tzv. iniciativy. Tyto iniciativy v podstatě
znamenají oblasti, na které se chceme zaměřit. Jednou z těchto iniciativ je
budování a především plné využívání datových skladů nad ERP systémy. Tato
iniciativa je aktuální právě v České republice. Další velkou výzvou je
integrace s EU a vstup do NATO. S tím souvisí potřeba větší transparentnosti,
čitelnosti informačních systémů v podnicích a institucích a také většího
zákaznického komfortu.
Za nesmírně perspektivní považujeme proto ve střední Evropě Customer
Relationship Management, neboli řízení vztahu se zákazníky. Díky němu je
organizace schopna komunikovat s klientem individuálně, nikoliv pouze s
jakousi obecnou zákaznickou masou. Umožňuje také firmě získávat kvalitní
zpětnou vazbu, což je ve stále více konkurenčním prostředí nesmírně důležité.
My nabízíme speciální moduly, které vám pomohou zjistit, kdo jsou vaši
zákazníci, segmentovat je a udržet si je.
Stále častěji z kuloárů SAS Institute zaznívá termín Collaborative Business
Intelligence (CBI). Co si máme pod tímto pojmem představit?
CBI, zjednodušeně řečeno, umožňuje kombinovat informace skladované v datové
formě s informacemi v jiných formách v textové, obrazové, zvukové. Tedy
například s power pointovými prezentacemi, e-mailem, videem. CBI bude
představovat nesmírně strategický rys warehousových projektů a SAS se tomuto
trendu velice intenzivně věnuje.
Jak vůbec vidíte budoucnost Business Intelligence?
Vycházíme z názorů analytiků. Například podle Meta Group se v nejbližší
budoucnosti výrazně změní struktura investic firem právě ve prospěch Business
Inteligence. Zatímco dnes přibližně 70 % investic směřuje k tzv. provozním či
optimalizačním systémům a jen 30 % jich míří do oblasti Business
Intelligence, zhruba za 5 let bude tento poměr přesně opačný. Podívejme se na
rozdělení softwarového trhu podle klíčového oboru podnikání. Samozřejmě, že
všichni velcí výrobci investují do všech segmentů softwarové produkce, ale
klíčovou oblast, tedy to, v čem je daná firma nejsilnější a kde dosahuje
většiny zisků, tu má každý softwarový gigant jen jednu. SAP je lídrem v oboru
operačních systémů, Oracle v oblasti databází, Microsoft vede v produktech pro
osobní počítače, no a SAS zaujímá vedoucí postavení v oblasti dodávání
informací pro podporu rozhodování, v oblasti Business Intelligence. A právě
tento segment má podle názorů expertů největší budoucnost. Je totiž hlavně o
profitu a přidané hodnotě, zatímco ty tři ostatní jsou o optimalizaci a
úsporách.
Na jaké firmy se SAS zaměřuje?
To se liší v závislosti na regionech. Ve světě je např. SAS velice aktivní v
oblasti zdravotnictví, ať už jde o nemocnice, zdravotní pojišťovny či
farmaceutický průmysl. V ČR tomu tak kupodivu není. Nevím proč. Zde se
koncentrujeme především na ty segmenty trhu, kde dochází k největším změnám.
Je to tedy oblast bankovnictví, dále pojišťovny, telekomunikace a vládní
instituce. A zase např. v Rusku jsme mimořádně silní v oblasti ropného
průmyslu.
Jaké chystá SAS nové produkty?
Chtěl bych upozornit na několik z nich. V horizontu zhruba půldruhého roku
bude nesmírně důležitý Data Warehouse Administrator, který nabízí možnost
velmi transparentně kontrolovat práci vašeho datového skladu. Další velmi
zajímavá věc je SAS Internet Software, což je produkt, který může být napojen
na data warehouse a velmi efektivně a rychle z něj šířit informace.
Právě v těchto dnech uvádíme na trh Enterprise Reporter, již v lokalizované
verzi. Díky tomuto produktu je možné velice snadno vypracovávat podnikové
zprávy a reporty.
Oblastí, které přikládáme velký význam, je dolování dat. Velice významným
produktem je proto Enterprise Miner, světová špička v oboru dolování dat.
Na evropské uživatelské konferenci, která bude v červnu v Nizozemí,
představíme novou verzi našeho hlavního produktu SAS Systém. Bude tam spousta
vylepšení, která zohledňují nové trendy jak z hlediska technologického, tak z
hlediska obchodního. Nové řešení je postaveno na bázi Information Delivery
architektury, což představuje svým způsobem revoluci v oblasti
datawarehousingu. Po celou dobu své existence SAS Institute investoval
obrovské prostředky do výzkumu a vývoje. Z procentuálního hlediska v průměru
trojnásobné ve srovnání s ostatními softwarovými firmami je to přibližně 32 %
z obratu firmy.
SAS má za sebou 22 let existence. Kolik let jste prožil se SASem vy?
Deset. Nejdřív 4 roky v Austrálii, odkud pocházím a teď již 6 let působím v
Evropě, v Německu. Moje dvě děti ovšem mluví německy podstatně lépe než já.
SAS je vaším jediným koníčkem?
Tím největším. Jinak mám rád sport. Kdysi jsem hrál, dneska se koukám, hlavně
na rugby. Taky rádi se ženou nakupujeme starožitnosti. Známí tvrdí, že mám
vášeň pro polámaný nábytek a občas jim musím dát zapravdu. A baví mě sledovat
co se děje ve světě.
Děkuji vám za rozhovor.
9 0688 / jafn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.