Investice mizí

Evropský bioIT trh poklesl Společnost Ernst & Young vypracovala analýzu evropského biotechnologického trhu, ze které vy...


Evropský bioIT trh poklesl
Společnost Ernst & Young vypracovala analýzu evropského biotechnologického
trhu, ze které vyplývá, že celý sektor zaznamenal po několika vzestupných
letech pokles. Tržby spadly o 2 % na 12,9 miliardy eur a počet zaměstnanců
poklesl o 6 % na 82 100. V minulých letech přitom tržby meziročně rostly
průměrně o 30 až 40 % a počet zaměstnanců o 10 až 20 %.
Současná situace podle Ernst & Young rozšiřuje propast mezi firmami, které mají
finanční prostředky, a těmi, které je nemají. Z tohoto důvodu lze v tomto roce
očekávat další propad sektoru jako celku.
V roce 2002 získaly podle Ernst & Young evropské biotechnologické firmy na
veřejných akciových trzích prostředky na svůj rozvoj jen v objemu 123 milionů
eur oproti 5,5 miliardy v roce 2000. Rizikoví investoři jsou nuceni pokračovat
ve financování dříve podporovaných společností, protože současná situace
nepřeje primárním emisím akciím a financování z veřejných akciových trhů. Díky
tomu došlo ke snížení finančních prostředků plynoucích do začínajících firem.
Celkový objem investic do biotechnologických společností klesl z 6,7 miliardy
eur v roce 2000 na loňských 1,2 miliardy. Do biotechnologických společností
plynulo ovšem i tak 26 % ze všech rizikových investic v Evropě, což je nejvyšší
podíl společně se sektorem softwaru.
Velká Británie zůstává v čele evropského biotechnologického průmyslu zdejší
společnosti představují 42 % celkové hodnoty odvětví v Evropě a 38 % jeho tržeb.
Podle analýzy Ernst & Young poklesla aktivita v oblasti fúzí a akvizic v
biotechnologickém sektoru v roce 2002 na pouhých 29 transakcí, což je nejnižší
úroveň od roku 1998.
Ernst & Young však současně uvádí, že ekonomické výsledky biotechnologických
firem se zlepšují. Pokračuje také vývoj nových produktů.
Ernst & Young se domnívá, že odvětví má stále ještě určité problémy s regulací
(především komplikovaný proces schvalování nových léčiv), eventuálně s veřejným
míněním (především na poli genetických modifikací a výzkumu kmenových buněk).
Určité problémy rovněž přetrvávají v oblasti patentové ochrany.
Velikost evropského biotechnologického průmyslu se v tuto chvíli zhruba rovná
velikosti tohoto odvětví v USA v letech 1994/95, tedy v době, kdy sektor
procházel jedním z mnoha cyklických propadů. Od té doby odvětví v USA vrostlo
více než třikrát.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.